Dinler TarihiMitolojiler

Azazel: Düşmüş Meleklerin İlki

Azazel kimdir?

Gizem ve karanlık dünyalar, insanın merakını uyandırır ve efsaneler, mitolojiler bu merakı besler. İnsanoğlu, varoluşun sırlarını çözmeye çalışırken, kimi zaman korku ve hayranlık dolu figürlere yönelir. İşte, Azazel de bu kategorinin önde gelen figürlerinden biridir.

Gerek İbrani geleneklerinde, gerekse farklı mitolojilerde adı geçen Azazel, karanlığın efendisi olarak tanımlanır. Onun gizemli hikayesi, insanlığın içsel çatışmalarını, karanlıkla olan mücadelesini simgeler.

Azazel, kötü etkisi insanlığın yozlaşmasına yol açan düşmüş bir melektir . Düşmüş melekler arasında bir lider olduğundan, Yahudi Hanok Kitabı okuyucularına “tüm günahları ona atfetmelerini” emreder.

Azazel
Azazel

Fiziksel tanım

Aslen Azazel cennetin meleklerinden biriydi ; sırtında kanatları olan muhteşem güzellikte bir adamdı. Şeytan’a sempati duyduğunda yeryüzüne atıldı ve “düşmüş meleklerden” biri oldu. Muhtemelen düşmüş bir melek olarak yaydığı kötülük onun güzelliğini de bozmuştur. Yahudi ve Hıristiyan metinlerinde önemli bir karakter haline geldiğinde şeytani bir görünüme bürünmüştü.

İlgili Makaleler

Ölü Deniz Parşömenleri Azazel’i bir iblis olarak tanımlıyor

“HA’NIN SERT VE SİVRİ UÇLU KAYALARINA ZİNCİRLENMİŞ […], ZİFİRİ KARANLIKTA”

İbrahim’in Kıyamet’i onu bir leş kuşu, bir yılan ve bir iblis olarak tanımlarken

“ELLERİ VE AYAKLARI BİR ERKEĞİNKİNE BENZİYOR VE SIRTINDA SAĞDA ALTI, SOLDA ALTI KANAT VAR.”

Günümüzde birçok iblis gibi Azazel de kırmızı tenli, parlak sarı gözlü ve dikenli bir kuyruklu olarak çizilmiştir. Ayrıca, Yahudi çöl kabileleri bir zamanlar ona keçi kurban ettiğinden, keçi kafatasları takmış veya keçi kemikleri giymiş olarak da bulunabilir.

image 199 13
Azazel: Düşmüş Meleklerin İlki 10

Azazel’in Kökeni ve Anlamı

Azazel’in kökenleri, eski İbrani mitolojisine dayanır. İbrani geleneğinde, Azazel bir iblis veya yarı-tanrı olarak kabul edilir. Adının anlamı da oldukça dikkat çekicidir. “Azazel”, İbranice’de “utanç” veya “ceza” anlamına gelir. Bu, onun karanlık ve yasaklanmış olanla ilişkilendirilmesine neden olur. Azazel’in mitolojideki rolü, genellikle günahların sembolü olmasıyla öne çıkar. O, insanların kötü eğilimlerini ve günahlarını temsil eder.

Azazel’in aynı zamanda yeryüzündeki kötülüğü ve kaosu temsil ettiğine inanılır. Bazı kaynaklarda, Azazel’in insanlara günahlarının cezasını veren bir varlık olarak görüldüğü belirtilir. Ayrıca, Azazel’in iblislerin lideri olarak da tanımlandığı ve insanları günaha teşvik ettiği söylenir.

Eski İbrani mitolojisinde, Azazel’in adı Yom Kippur adlı kutsal bir günle de ilişkilendirilir. Bu günde bir keçi kurban edilir ve diğer keçi “Azazel için” ayrılır. Bu keçi, insanların günahlarını temsil eder ve onunla birlikte çölde uğurlanarak günahların temizlendiğine inanılır.

Azazel’in kökenleri ve mitolojik anlamları, farklı kültürlere ve inançlara göre değişebilmekle birlikte, genellikle günah, ceza ve kötülük ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, Azazel karanlık ve gizemli bir figür olarak bilinir ve mitolojide önemli bir yer tutar.

Kişilik

Azazel başından beri cennetin en güçlü ve zeki meleklerinden biriydi. Tanrı insanı yarattığında Azazel, insana boyun eğmeyi reddedip itiraz ederek onun da asi bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı:

“MELEKLER ONUN ÖNÜNDE SECDE EDERKEN VE GECE GÜNDÜZ ONUN İZZETİNİ SÖYLERKEN, TANRI NEDEN KAN DÖKECEK VE KARIŞIKLIK ÇIKARACAK BİR İNSAN YARATSIN Kİ?”

Bu meydan okumaya karşılık Allah, Azazel’i ve daha birçok meleği yeryüzüne indirdi. Ceza, Azazel’in isyanını durdurmadı. Ölümlü kadınlarla evlenen ve bir dizi canavar çocuk doğuran bir grup melek olan Grigori’nin lideri oldu.

Daha sonra insanlara kötülüğü öğretmeye başladı. Erkeklere savaş sanatını ve silah yapımını öğretti ve kadınlara da kozmetik yapmayı ve kullanmayı içeren “aldatma sanatını” öğretti. Sonunda insanlara büyücülüğü öğretmeye başladı . Etkisi o kadar yıkıcıydı ki, Enoch’un Kitabında Tanrı şöyle diyor:

“AZAZEL’İN ÖĞRETTİĞİ İŞLER YÜZÜNDEN BÜTÜN DÜNYA BOZULDU; BÜTÜN GÜNAHLARI ONA YÜKLE.”

İfrit
İfrit

Yahudilikte

İlk Sami kabileleri için Azazel (kelimenin tam anlamıyla “Tanrı’ya karşı güçlü olan”) gerçek bir kötülük gücüydü. Tanrıları Yahveh’ye kurban sunarken aynı zamanda Azazel’e de kurban sunmaları yaygındı. İbranice İncil’de anlatıldığı gibi, Azazel’in kurbanları, bir keçiyi çölün vahşi doğasına sürmek veya onu derin bir vadiye itmek suretiyle yapılırdı.

Bu kurbanların amacı Azazel’i bir tanrı olarak onurlandırmak değildi; daha ziyade günahlarını orijinal kaynaklarına geri gönderen insanları sembolize ediyorlardı.

Ölü Deniz Parşömenleri, Hanok Kitabı ve İbrahim’in Kıyameti, Azazel’in dünyaya nasıl geldiği, günahı dünyaya yaymak için neler yaptığı ve Tanrı tarafından nasıl cezalandırıldığı hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyordu.

Hıristiyanlıkta

Azazel, İncil’in Latince ve İngilizce versiyonlarında onun adı “günah keçisi” veya “çorak arazi” olarak tercüme edildiğinden, Hıristiyanlar arasında daha az tanınan bir şahsiyettir. Yedinci Gün Adventistleri Azazel’i Şeytan’ın sağ kolu olarak kabul etmekte ve kıyamet gününde onu özel bir azabın beklediğini iddia etmektedirler.

Diğer Hristiyan mezheplerinde ise Azazel genellikle dikkate alınmaz ve pek fazla üzerinde durulmaz. Antik İbrani metinlerinde Azazel’in kimliği ve rolü hakkında da çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar Azazel’in bir tür iblis ya da cehennem meleği olduğunu düşünürken, diğerleri onun sadece sembolik bir figür olduğunu savunmaktadır. Azazel’in gizemli ve karmaşık karakteri, onu dini metinlerde anlamak ve yorumlamak için zorlayıcı bir figür haline getirmiştir.

İslam’da

Müslüman geleneği Azazel’in öyküsünü daha da geriye, onun iyi melekler arasında yer aldığı günlere götürür. Bazı alimler onun en bilge ve asil meleklerden biri olduğuna ve insanlardan önce yeryüzünde yaşayan cinlerle savaştığına inanırlar. Diğerleri onun, diğer cinlerle savaşmasının ödülü olarak cennete girmesine ve melek olarak adlandırılmasına izin verilen bir cin olduğuna inanıyor.

Bazı rivayetlere göre, Azazel’in cennete kabul edilmesinin ardından insanlara hizmet etmek üzere görevlendirildiği söylenir. O, insanların düşmanı olan şeytan ve kötü cinlerle mücadele etmek için özel bir yetenek ve güçle donatılmıştı. Azazel, insanların koruyucusu ve rehberi olarak görevini layıkıyla yerine getirdi ve saygıyla anıldı.

Ancak zamanla, Azazel’in insanlara karşı olan sevgisi ve bağlılığı, onu cennetin sınırlarını aşmaya ve yeryüzüne inmeye itti. Burada, insanların iyiliği için çaba gösteren ve onlara yardım eden bir varlık olarak kutsal metinlerde sık sık bahsedilir. Azazel’in hikayesi, insanlarla cinler arasındaki ilişkiyi ve mücadeleyi anlatan derin bir öyküdür ve onun iyilik ve adaleti temsil ettiği düşünülür.

Maalesef onurlu konumu onu kibirli hale getirdi ve Tanrı insanı yarattığında, yeni yaratılışa boyun eğmeyi reddetti. Bu nedenle yeryüzüne geri atıldı ve insanların başına bela oldu.

image 199 22
Azazel: Düşmüş Meleklerin İlki 11

Modern Görünümler

Bugün Azazel pek tanınmıyor. İncil’de kendisinden yalnızca iki kez bahsediliyor ve onun hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek Yahudi ve Hıristiyan metinlerini çok az kişi okuyor.

Birkaç fantastik eser Azazel’e şapka çıkardı. Örneğin X-men , Fallen ve Sandman’de kötü adam olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Azazel’in karakteri, diğer kötü karakterlerden farklı bir derinliğe sahip. Onun karmaşık kişiliği ve etkileyici güçleriyle okuyucuları kendine çekmeyi başarıyor. Azazel, sadece bir düşman değil, aynı zamanda bir anti-kahraman olarak da karşımıza çıkıyor. Kendine özgü bir hikayesi ve motivasyonları olan Azazel, fantastik eserlere önemli bir katkı sağlıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.