Enlil (Tanrı)

Enlil , rüzgar, hava , toprak ve fırtınalarla ilişkilendirilen eski bir Mezopotamya tanrısıdır. 

İlk önce Sümer panteonunun baş tanrısı olarak onaylandı , Ancak daha sonra Akadlar , Babilliler , Asurlular  tarafından tapınıldı . 

Enlil’in birincil ibadet merkezi , Enlil’in kendisi tarafından inşa edildiğine inanılan ve cennetin ve dünyanın “demirleme halatı” olarak kabul edilen Nippur kentindeki Ekur tapınağıydı.Ayrıca Sümer metinlerinde bazen şu şekilde anılır:Nunamnir . 

Bir Sümer ilahisine göre Enlil o kadar kutsaldı ki, diğer tanrılar bile ona bakamıyordu. Enlil, MÖ yirmi dördüncü yüzyılda Nippur’un yükselişiyle öne çıktı. Nippur’un MÖ 1230’da Elamitler tarafından yağmalanmasının ardından kültü çöküşe geçti ve sonunda Mezopotamya panteonunun baş tanrısı olarak yeri Babil ulusal tanrısı Marduk aldı

Enlil , Sümer yaratılış mitinde hayati bir rol oynar ; An‘ı (cennet) Ki’den (yer) ayırır , böylece dünyayı insanlar için yaşanabilir hale getirir. 

Sümer sel minde Enlil, selden sağ kurtulduğu için Ziusudra’yı ölümsüzlükle ödüllendirir ve Babil sel mitinde Enlil, çok fazla gürültü çıkaran ve önlenen insan ırkını yok etmek için sel göndererek tufanın kendisidir. . Enlil ayrıca , Anzû ve Kaderler Tableti ve Lugale de dahil olmak üzere, oğlu Ninurta’yı içeren çeşitli mitlerde belirgin bir şekilde yer alır .

Etimoloji

Enlil’in adı, “efendi” anlamına gelen eski Sümer TR (𒂗) ve anlamı tartışmalı olan LÍL’den (𒆤) gelir, ve bazen rüzgarların bir hava olayı olarak anlamı olarak yorumlanmıştır. (Enlil’i bir hava ve gökyüzü tanrısı, “Rüzgar Efendisi” veya “Fırtına Efendisi” yapıyor), veya alternatif olarak, varlığı havanın kıpırdanması olarak hissedilebilen veya muhtemelen Sümerce bir kelimeden ziyade kısmen Sami kökenli bir kelimeyi temsil ediyor. 

Enlil’in adı tamlayıcı bir yapı değildir, Enlil’in yalnızca LÍL’nin nedeni olmaktan çok LÍL’in kişileştirilmesi olarak görüldüğünü öne sürer.

Piotr Steinkeller, LÍL’nin anlamının, Enlil’in “tipik bir evrensel tanrı […] olabileceğinden, fırtınalar, ruhlar veya başka türlü olsun, aslında Enlil’in belirli bir ilahi alanına dair bir ipucu olmayabileceğini yazmıştır. .”

İbadet

Beyaz kürsüde, yüce kürsüde genişçe oturan, gücün, efendiliğin ve prensliğin hükümlerini mükemmelleştiren Enlil, yeryüzü tanrıları onun önünde korkuyla eğilir, gök tanrıları onun önünde eğilirler…—  Enlil’e yazılan Sümer ilahisi, çeviren Samuel Noah Kramer

Enlil, Sümer şehir devleti Nippur’un koruyucu tanrısıydı ve ana tapınma merkezi burada bulunan Ekur tapınağıydı. Tapınağın adı, eski Sümerce’de kelimenin tam anlamıyla “Dağ Evi” anlamına gelir. Ekur’un bizzat Enlil tarafından inşa edilip kurulduğuna inanılıyordu. 

Cennetin ve dünyanın “demirleme halatı” olduğuna inanılıyordu, yani “yer ile gök arasında bir iletişim kanalı” olarak görülüyordu. Ur’un Üçüncü Hanedanlığının kurucusu Ur-Nammu döneminde yazılmış bir ilahi, E-kur’u ayrıntılı olarak anlatıyor ve kapılarının, bazen dev bir kuş olarak gösterilen, bir aslanı öldüren ve bir kartalın bir günahkarı kaptığı daha küçük bir tanrı olan İmdugud’un sahneleri ile oynadığını belirtiyor.

Sümerler, insanlığın varoluşunun tek amacının tanrılara hizmet etmek olduğuna inanıyorlardı. Bir tanrının heykelinin, tanrının kendisinin fiziksel bir düzenlemesi olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle, kült heykellere sürekli özen ve dikkat gösterildi ve onlarla ilgilenmesi için bir dizi rahip görevlendirildi. İnsanlar Enlil’e yiyecek ve diğer insani ihtiyaçları sunarak tapındılar. 

Bir ziyafet şeklinde tanrının kült heykelinin önüne ritüel olarak konulan yemeğin, Enlil’in günlük yemeği olduğuna inanılıyordu, ancak ritüelden sonra rahipleri arasında dağıtılacaktı. Bu rahipler aynı zamanda kült heykelinin kıyafetlerini değiştirmekten de sorumluydu.

Sümerler, Enlil’i insanlığı gözeten ve onların refahıyla ilgilenen, iyiliksever, babacan bir tanrı olarak tasavvur ettiler. Bir Sümer ilahisi, Enlil’i o kadar şanlı olarak tanımlar ki, diğer tanrılar bile ona bakamaz. Aynı ilahi, Enlil olmadan medeniyetin var olamayacağını da belirtir. Enlil’in lakapları arasında “Büyük Dağ” ve “Yabancı Toprakların Kralı” gibi unvanlar yer alır. 

Enlil bazen “şiddetli fırtına”, “vahşi boğa” ve “tüccar” olarak da tanımlanır. Mezopotamyalılar onu bir yaratıcı, bir baba, bir kral ve evrenin yüce efendisi olarak tasavvur ettiler. olarak da biliniyordu ve en az bir metinde “Doğu Rüzgarı ve Kuzey Rüzgarı” olarak anılıyor.

Kings, Enlil’i örnek bir hükümdar olarak gördü ve onun örneğini taklit etmeye çalıştı. ve kötülüğe karşı hoşgörüsüz olduğu söylendi . Sümer’in dört bir yanından hükümdarlar, meşrulaştırılmak için Enlil’in Nippur’daki tapınağına giderlerdi. Enlil’in lütfunu, toprakları ve değerli nesneleri tapınağına adak olarak adayarak iade edeceklerdi. 

Nippur, hiç saray inşa etmeyen tek Sümer şehir devletiydi; bu, Enlil’in kendisinin şehrin kralı olduğunu göstererek, Enlil kültünün merkezi olarak şehrin önemini sembolize etmeyi amaçlıyordu. Babil Dönemi’nde bile, MardukYüce tanrı olarak Enlil’in yerini almış olmasına rağmen, Babil kralları, yönetme haklarının tanınmasını istemek için hâlâ kutsal Nippur kentine seyahat ediyorlardı.

Enlil ilk olarak MÖ yirmi dördüncü yüzyılda, tanrı An’ın öneminin azalmaya başladığı sırada öne çıktı. Bu zaman diliminde Enlil ve An, yazıtlarda sıklıkla birlikte anılır. Enlil, Amorit Dönemi boyunca Mezopotamya’daki yüce tanrı olarak kaldı, Amorit hükümdarları Enlil’i meşruiyetlerinin kaynağı olarak ilan ettiler. Babil kralı Hammurabi Sümer’i fethettikten sonra Enlil’in önemi azalmaya başladı . adı altında tapıyorlardı ve aceleci onu kendi tanrıları Kumarbi ile birleştirdiler.. 

Bir Hurri ayininde Enlil ve Apantu’dan “Išḫara’nın babası ve annesi ” olarak bahsedilir . Enlil, Ninlil ile birlikte ” güçlü ve sağlam bir şekilde kurulmuş tanrıların ” bir üyesi olarak anılır .

Kassit Dönemi’nde ( MÖ 1592 – MÖ 1155), Nippur kısa süreliğine bölgede yeniden nüfuz kazanmayı başardı ve Enlil bir kez daha öne çıktı. MÖ 1300 civarından itibaren Enlil, Asur panteonundaki en önemli tanrı olan Asur ulusal tanrısı Assur  Ardından, MÖ 1230’da Elamitler Nippur’a saldırdı ve şehir, Enlil kültünü de beraberinde alarak düşüşe geçti. Yaklaşık yüz yıl sonra, Enlil’in panteonun başı olarak rolü Babillilerin ulusal tanrısı Marduk’a verildi .

ikonografi

Enlil, üst üste bindirilmiş yedi çift öküz boynuzundan oluşan boynuzlu bir başlık simgesiyle temsil ediliyordu. Bu tür taçlar, kutsallığın önemli bir simgesiydi; tanrılar, MÖ üçüncü binyıldan beri bunları takarken gösteriliyordu. Boynuzlu başlık, Sümer tarihöncesinin ilk günlerinden Pers fethi zamanına ve sonrasına kadar biçim ve anlam bakımından tutarlı kaldı.

Sümerler, belirli sayıların özel ritüel anlam taşıdığına inanılan karmaşık bir numerolojik sisteme sahipti. Bu sistemde Enlil, kendisi için kutsal sayılan elli sayısıyla ilişkilendirilirdi. Enlil, An ve Enki’nin de dahil olduğu bir tanrı üçlüsünün parçasıydı. Bu üç ilah birlikte gece gökyüzündeki tüm sabit yıldızların vücut bulmuş haliydi . an, ekvatoral göğün tüm yıldızlarıyla , Enlil kuzey göğünün yıldızlarıyla ve Enki, güney göğünün yıldızlarıyla özdeşleştirildi . 

Enlil’in göksel yörüngesinin yolu,kuzey gök kutbu etrafında sürekli, simetrik bir daireydi , ancak An ve Enki’nin yörüngesinin çeşitli noktalarda kesiştiğine inanılıyordu. ​Enlil, Boötes takımyıldızıyla ilişkilendirildi.

Mitoloji

Köken efsaneleri

Sümer yaratılış efsanesi

Sümer yaratılış miti hakkındaki ana bilgi kaynağı , yaratılış sürecini kısaca anlatan epik şiir Gılgamış, Enkidu ve Cehennem Dünyası’nın ( ETCSL 1.8.1.4 ) önsözüdür : başlangıçta yalnızca Nammu vardı , ilkel deniz Sonra Nammu , gökyüzü An’ı ve yeryüzü Ki’yi doğurdu . An ve Ki birbirleriyle çiftleşerek Ki’nin Enlil’i doğurmasına neden oldu. Enlil, An’ı Ki’den ayırdı ve yeryüzünü kendi alanı olarak aldı, An ise gökyüzünü aldı. Enlil annesi Ki ile evlenir ve bu evlilikten dünyadaki tüm bitki ve hayvan yaşamı üretilir.

Enlil ve Ninlil (ETCSL1.2.1 ), Enlil ile ağzına almakNinlil arasındaki ilişkiyi anlatan, neredeyse tamamlanmış 152 satırlık bir Sümer şiiridir. Önce Ninlil’in annesiNunbarşegunu , Ninlil’e nehirde yıkanması talimatını verir. Ninlil nehre gider, Enlil onu baştan çıkarır ve onu oğulları ay tanrısıNanna ile hamile bırakır . Bu nedenle Enlil, Sümer yeraltı dünyasıKur’a sürülür Ninlil, Enlil’i “kapının adamı” kimliğine büründüğü yeraltı dünyasına kadar takip eder. 

Ninlil, Enlil’in nereye gittiğini bilmek ister, ancak hâlâ bekçi kimliğine bürünen Enlil cevap vermeyi reddeder. Daha sonra Ninlil’i baştan çıkarır ve onu ölüm tanrısı Nergal ile hapishaneyi bırakır. Aynı senaryo tekrarlanır, ancak bu sefer Enlil bunun yerine “ölüler dünyasının nehrinin adamı, insan yutan nehrin” kimliğine bürünür; bir kez daha Ninlil’i baştan çıkarır ve onu tanrı Ninazu ile hamile bırakır . Son olarak, Enlil ” teknenin adamı ” kimliğine bürünür; bir kez daha Ninlil’i baştan çıkarır ve onu “kanalların müfettişi” Enbilulu ile hapishaneyi bırakır.

Enlil’in Ninlil ile kur yapma öyküsü, öncelikle ay tanrısı Nanna’nın yanı sıra Yeraltı dünyasının çeşitli tanrılarının kökenlerini açıklamak için icat edilmiş bir soy mitidir [53] ama aynı zamanda, bir dereceye , bir Enlil ve Ninlil’in ergenlikten yetişkinliğe geçişini anlatan bir yaş hikayesi . Hikaye aynı zamanda Ninlil’in Enlil’in eşi olma rolünü de açıklıyor; şiirde Ninlil, “Enlil senin efendin olduğu için, ben de senin metreninim!” Hikaye aynı zamanda tarihsel olarak da önemlidir, çünkü mevcut yorumu doğruysa, bir tanrının şekil değiştirdiği bilinen en eski efsanedir.

Sel

Tufan öyküsünün Sümerce versiyonunda (ETCSL 1.7.4 ), tabletin öykünün başlangıcını kaydeden bölümü yok edildiğinden, tufanın nedenleri belirsizdir. Bir şekilde, Ziusudra olarak bilinen bir ölümlü, muhtemelen tanrı Enki’nin yardımıyla selden sağ çıkmayı başarır . Tablet, tufan açıklamasının ortasında başlar. Tufan yedi gün yedi gece devam eder ve sonra diner. Sonra Güneş tanrısı Utu ortaya çıkar. Ziusudra kayığın yan tarafındaki bir pencereyi açar ve tanrının önünde secdeye kapanır. Sonra Utu’nun onuruna bir öküz ve bir koyun kurban eder. Bu noktada metin yine kesiliyor. Tekrar toparlandığında, Enlil ve An, selden sağ çıkmayı başardığı için bir onur olarak Ziusudra’yı ölümsüz ilan etmenin tam ortasındadır. Bu noktadan sonra tabletin kalan kısmı yok edilir.

Tufan öyküsünün Gılgamış Destanı’nda kaydedilen daha sonraki Akkad versiyonunda , Enlil aslında tufana neden olur, yeryüzündeki her canlıyı yok etmeye çalışır çünkü aşırı kalabalık olan insanlar çok fazla gürültü yapar ve onu engeller. uyumaktan Hikayenin bu versiyonunda kahraman, Enki’nin Babil eşdeğeri Ea tarafından tufanın gelmekte olduğu konusunda önceden uyarılan Utnapiştim’dir Tufan yedi gün sürer; bittiğinde, insanlığın yok oluşunun yasını tutan İştar , Utnapiştim’e Enlil’in bir daha asla tufana neden olmayacağına dair söz verir. 

Enlil, Utnapishtim ve ailesinin hayatta kaldığını görünce öfkelenir, ancak oğluNinurta , Enlil’in sellere neden olmak yerine insanların hiçbir zaman aşırı kalabalıklaşmamasını sağlaması gerektiğini savunarak insanlıktan yana konuşur. vahşi hayvanları ve kıtlıkları kullanarak sayılarını azaltmak. Enlil kayığa biner; Utnapiştim ve karısı onun önünde eğilirler. Artık yatıştırılan Enlil, tanrılara sadakatinin bir ödülü olarak Utnapishtim’e ölümsüzlüğü bahşeder.

Baş tanrı ve hakem

Köklerden yolar, tepede yırtıklar, kazma bitkileri korur ; kazma, kaderi baba Enlil tarafından belirlenir, kazma yüceltilir.—  Enlil’in Kazma İcadı , çeviren: Samuel Noah Kramer

Erken Hanedanlık Dönemi’nden ( MÖ 2900 – 2350 civarı) neredeyse eksiksiz bir 108 satırlık şiir, Enlil’in Sümerlerin önemli bir tarım kazması, çapası, baltası veya kazma aleti olan kazmayı [ Şiirde Enlil, miğferi var eder ve kaderini belirler. Mısra şanlı bir şekilde güzel olarak tanımlanıyor; saf altından yapılmıştır ve başı lapis lazuli’den oyulmuştur . halkına boyun eğdirmek, ve yabani otları yolmak için kullanan insanlara verir . Enlil’in bitkilerin büyümesine yardımcı olduğuna inanılıyordu.

Sümer şiiri Enlil Çiftçi-Tanrı’yı ​​​​Seçiyor (ETCSL 5.3.3 ), Enlil’in “bolluk ve refah sağlamayı” umarak sırasıyla bir çoban ve bir çiftçi olan iki tanrı emiş ve Enten’i nasıl yarattığını anlatır . İki tanrı tartışır ve Emesh, Enten’in konumunda hak iddia eder. Anlaşmazlığı Enten’in lehine karar veren Enlil’in huzuruna çıkarırlar; iki tanrı sevinir ve barışır.

Ninurta mitleri

Sümer şiiri Lugale’de ( ETCSL 1.6.2 ), Enlil oğlu tanrı Ninurta’yaiblis Asag’ı öldürme stratejisi konusunda tavsiyelerde bulunur . Bu öğüt Ninurta’ya, doğrudan Enlil’den akıl danışmak için Ninurta tarafından tanrılar diyarına gönderilen, büyülü konuşan gürzü Şarur aracılığıyla iletilir .

Anzû ve Kaderler Tableti’nin Eski, Orta ve Geç Babil mitinde dev , canavarımsı bir kuş olan Anzû Enlil’e ihanet eder ve Enlil’e ait kutsal bir kil tablet olan KaderlerTableti’ni çalar Enlil banyo yapmaya hazırlanırken ona yetkisini verir . 

Nehirler kurur ve tanrıların güçleri elinden alınır. Tanrılar, Anzû’yu yenmeleri için Adad , Gerra ve Shara’yı gönderir, ama hepsi başarısız olur. Sonunda Ea, tanrıların Enlil’in oğlu Ninurta’yı göndermesini önerir. Ninurta, Anzû’yu başarıyla yener ve Kaderler Tabletini babasına geri verir. Bir ödül olarak, Ninurta’ya tanrılar konseyinde önemli bir yer verilir.

Tanrıların savaşı

Neo-Asur Dönemi’ne (MÖ 911-612) ait ağır hasar görmüş bir metin, Marduk’un Anunnaki ordusunu kutsalNippur şehrine götürerek bir kargaşaya neden olduğunu anlatır. Kargaşa , Enlil’in önderliğindeki Nippur’un yerleşik tanrılarını Ninurta’ya giden Eshumesha tapınağına sığınmaya zorlayan bir sele neden olur . Enlil, Marduk’un ihlaline öfkelenir ve Eshumesha tanrılarına Marduk’u ve diğer Anunnakileri tutsak almalarını emreder. 

Anunnakiler yakalanır, ancak Marduk, Eshumesha tanrılarına karşı bir isyanı yönetmesi için önde gideni Mushteshirhablim’i atar. ve habercisi Neretagmil’iokuma yazma tanrısıNabu’yu uyarması için gönderir. Eshumesha tanrıları Nabu’nun konuşmasını duyunca, onu aramak için tapınaklarından çıkarlar. Marduk Eshumesha tanrılarını yener ve Enlil’in kendisi de dahil olmak üzere 360 ​​tanesini savaş esiri olarak alır. Enlil, Eshumesha tanrılarının masum olduğunu protesto eder, bu yüzden Marduk onları Anunnaki’nin önünde yargılar. 

Metin, Damkianna’nın (Ninhursag’ın başka bir adı) tanrılara ve insanlığa Anunnaki ile Eshumesha tanrıları arasındaki savaşı tekrarlamamaları için yalvaran bir uyarısıyla sona erer.