Roma Mitolojisinde Tanrı ve Tanrıçaların Görevleri;

Eski Romalılar ilk önce Predeist bir çağ yaşamışlar. Bu çağda Romalılar hiç bir Tanrıya tapmamışlar. Buna rağmen iyilik ve kötülük anlayışına sahiplermiş ve büyü ile uğraşırlarmış. Zamanla inançlarında ölümsüzler Lar’lar ile Penat’lar ortaya çıkmıştır. Her Roma ailesinin bir Lar’ı, birkaç tane de Penat’ı vardı; bu Tanrılar, yalnız o ailenin olur, kendilerine tapınaklarda tapılınamazdı. Bütün şehri koruyan Larlar ile Penatlar da bulunurdu ayrıca.

Artan savaşlar, ulusların kaynaşması ile birlikte Tanrı inancı Roma’ya da gelmiş. Böylece Yunanların Olimpos Tanrılarını Romalılar da kabul etmiş, yalnız adlarını değiştirmişler. Jupiter (Zeus), Neptunus (Poseidon), Vesta (Hestia), Iuno (Hera), Mars (Ares), Vulcanus (Hephaistos), Minerva (Athena), Venus (Aphrodite), Mercurius (Hermes), Diana (Artemis) isimleri verdikleri Tanrılara inanmışlar. Hades’e Pluton, Dionysos’a Bakkhos demişler, Apollon adını değiştirmemiş olduğu gibi kullanmışlar.

Abeona – Roma mitolojisinde çocukların koruyucusu Tanrıça.

AbundantiaRoma mitolojisinde fazla etkin olmayan bolluk, başarı ve şans Tanrıçası.

AequitasRoma mitolojisinde adil işlerin ve anlaşmaların Tanrısı.

Alemonia – Henüz doğmamış çocukları besleyen Tanrıça.

Anna Perenna – Yeni yıl Tanrıçası. Onun festivali Mart ayının 15 de kutlanırdı. Romalılar amnis perennis (“sonsuz akıntı”) kelimesine çeşitli anlamlar vermişler

Antevorte – Roma mitolojisinde geleceğin Tanrıçası.

Appiades – Appian su kemerinin yakınlığında tapınakları bulunan beş Tanrıçaya verilen genel ad. Bu Tanrıçalar: Concordia, Minerva, Pax, Venus, ve Vesta idi.

Aurora – Şafak Tanrıçası. Yunan mitolojisinde ona Eos demişler.

Bellona – Romalı’ların Zafer Tanrıçası. Kapadokya Tanrıçası Ma ve Yunan Tanrıçası Nike ile aynı özellikleri taşımaktadır.

Bubona – Roma mitolojisinde atların ve büyükbaş hayvanların Tanrıçası.

Camenta – (Egeria) Romalıların Doğum Tanrıçası.

Caca – Romalıların Ocak Tanrıçası ve Gigant Cacus’un kızakardeşi.

Concordia – Romalıların Barış Tanrıçası.

Concus – Eski Roma Tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak Tanrısıydı.

Copia – Servet ve bolluk Tanrıçası.

Dea Dia – Büyüme ve gelişme Tanrıçası.

Dea Tacita – Kelime anlamıyla ‘Sessizliğin Tanrıçası’. Roma mitolojisinde Ölüm Tanrıçası.

Diana – Doğa, verimlilik ve çocuk doğum Tanrıçası. O Capua yanındaki Tifata dağında çalışır ve aynı zamanda Ay Tanrıçası görevini de üstlenmiş. Latinlarin de Tanrıçasıydı.

Disciplina – Roma mitolojisinde Disiplin ve düzen Tanrıçası.

Dius Fidus – Ant ve Yemin Tanrısı. Sabine kökenli bir Tanrıydı.

Duellona – Roma Tanrıçası.

Edusa – Küçük çoçuklara beslenmeyi öğreten Tanrıça.

Egeria – Doğum Tanrıçası. Roma’nın kurucusu Romulus’un koruyucusu.

Eventus Bonus – (Bonus Eventus)’İyi Akşamlar’. İş yaşamında başarı Tanrısı. Ayrıca Hasat Tanrısı olarak da bilinir. Heykeli Roma’da, Jupiter tapınağının yanında konulmuştur.

Genius – Roma Tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.

Grazia’lar – (Graces) – Letafet perilerinin Roma mitolojisindeki isimleri. Yunan mitolojisinde Kharit’ler olarak geçerler. Doğadaki güzellik ve neşe insanların da, Tanrıların da kalplerinde duygukları, güzellik hayranlığı onların eseridir.

Fabulinus – Bebeklerin Tanrısı. Efsaneye göre, bu Tanrı Romalı çocuklara konuşmayı öğretirdi.

Faunus – Vahşi doğanın ve verimliliğin Tanrısı. Nasihatçı olarak da tapınım ve saygı görmüştü. O Yunanların doğa tanrısı Pan ile aynı özellikleri taşımıştır, boynuz ve yeleleri varmış. Büyükbaş hayvanların da koruyucusu olarak bilinmiştir. Ona Roma Kır Tanrıları Faun’lar eşlik ederlermiş. Faun’lar Yunan mitolojisinde Satyr’ler olarak yerlerini almışlar. Faunus’un bayan benzeri Fauna’dır. Kurt suratı, çelenk ve kadeh Faunus’un simgeleridir.

Febris – Telaş ve paniğe karşı koruyucu Tanrıça. Febris (“heyecan”) antik Roma’da üç tapınağa sahipti. Bu tanınaklardan biri Palatine ve Velabrum arasında yer almıştı.

Flora – İlkbaharın taze çiçeklerinin Tanrıçası. Quirinalis yakınında tapınağı vardı. Dördüncü yüzyılda bu Tanrıçanın şerefine, 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Floralia festivali kutlanırdı. Flora Yunanların Chloris’i ile özdeşleştirilmiştir.

İanus – (Janus) – Romalıların inancına göre İanus, evlerin kapılarını bekleyen bir Tanrıydı.

Junon – (Iuno) Romalıların baş Tanrıça Hera’ya taktıkları ad.

Jupiter – Romalıların baş Tanrı Zeus’a verdikleri ad.

Juturne – (Juturna) Romalıların Su Kaynakları Tanrıçası. Jupiter onu periye çevirmiş ve Latium yakınlığındaki Lavinium’da bir su kaynağını ona armağan etmişti. O Fontus (Fons)’un annesi ve Janus’un karısıydı.

Juventus – Gençlik Tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı.

Kybele – Roma ve eski Anadolu mitolojisinde Tanrıların anası. Onun karakteri Phyrgia’da ortaya çıkmış, daha sonra Yunanistan’a kadar yayılmıştır. Yunanlarda Rheia onun yerini almıştır.

Lar – Romalıların ocakbaşı Tanrısı.

Larv’lar – Roma inançlarına göre tehlikeli ve insanlara bela olan ruhlar. Anlatılanlara göre, Larv’lar ellerinde uğursuzluğun sembolü olan birer baykuş taşırlardı.

Libitina – Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan Tanrıça

Lima – Başlangıçlar Tanrıçası.

Luna – Romalıların Ay Tanrıçasına verdikleri ad. Yunanlar ona Selene derler.

Lucina – Kadınlara doğumda yardım eden ve sancıları azaltan Tanrıça. Sonraları ‘çocuklara ışık bahşeden’ anlamına gelen Juno adını almıştır.

Maia – Mayıs ayına adını veren Tanrıça. Bu ayda ona kurbanlar verilir, adaklar adanırdı. Mitolojide Maia Vulcan’ın yardımcısıydı. Bazen Fauna ve Ops ile eşit tutulurdu.

Mars – İlk başlarda bitkilerin köklerini besleyen bir Tanrı olmasına rağmen daha sonra Yunan mitolojisinden etkilenerek Savaş Tanrısı sıfatını kazanmıştı. Yunanlıların aksine Romalılar onu severlerdi. Onlara göre ise Mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir Tanrıydı.

Mater Matuta – Romalıların şafak Tanrısı.

Minerva – (Minerve) Romalıların Zeka Tanrıçası Athena’ya verdikleri isim.

Moneta – Başarı Tanrıçası.

Nascio – Roma mitolojisinde Doğum Tanrıçalarından biri.

Necessitas – Zaruret, Zorunluluk Tanrıçasıydı. Kader Tanrıçası olarak da bilinmekteydi. Romalılar onun insan şeklinde olduğuna inanırlardı. Yunanlardaki ismi Ananke idi.

Neptun – Romalıların Deniz Tanrısı Poseidon’a verdikleri ad.

Nerio – Romalılarda savaş Tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.

Nundina – Roma mitolojisinde yeni doğan bebeğe isim takıldığı dokuzuncu günün Tanrıçası.

Occator – Acı ve üzüntü Tanrısy.

Orcus – Ölüm ve yeraltı dünyasının Tanrısı. Bazen çok zalim ve korkunç, bazense oldukça iyi bir Tanrı olarak tanımlanmıştır. Yunan Tanrııs Hades’le aynı özellikleri taşımıştı.

Pales – Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları Tanrı.

Parkae – Romalıların Ralih Tanrıçalarına verdikleri ad.

Penat’lar – Romalıların Ev Tanrılarına verdikleri ad.

Pilumunus – Yeni doğan çocukları koruyan Roma Tanrıçası.

Poena – Roma mitolojisinde ceza Tanrıçası

Pomona – Romalıların Meyve Tanrıçası.

Puta – Ağaçlar ve asmaları budamakla ilgili olan Roma Tanrıçası.

Romulus ile Remus – Roma mitojisinde ikiz kardeşler. Mars ile Rea Silvanın oğulları. Küçük yaşta Tiber nehrine bırakılan ikizler, dişi bir kurt tarafından bulunmuş, onun sütüyle beslenmişlerdi. Sonra onları Picus adında bir çoban keşfetmiş, evine götürüp besleyip büyütmüştü. Kardeşlerin kaderinde Roma şehrinin temelini koymak vardı. Büyüdükten sonra iki kardeş arasında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma Remus’un ölümüyle sonuçlanmıştı. Romulus Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı oldu. Roma’nın kurucusu Romulus da tanrısallaştırılmıştı.

Salus – Romalıların Sağlık Tanrıçası.

Saturnus – Roma Tanrısı Satürnüs çiftçilerin Tanrısı olarak görülmüştür. Mitolojiye göre Satürnüs ve karısı hasat Tanrıçası olan Ops ekincileri korurmuş. Yunan mitolojisinin etkisi ile sonraları Satürnüs Kronos kişiliği kazanmıştır. Satürnüs’ün İtalya’yı yönettiği devre ‘altın çağ’ adını vermişler.

Silvanus – Romalıların Orman, Bağ – bahçe Tanrısı.

Summanus – Romalıların gece çakan Şimşek Tanrısı.

Tellus – Romalıların Yunan mitolojisindeki Toprak Ana (Gaia) ya verdikleri ad.

Terminüs – Romalıların sınır taşı Tanrısı.

Vacuna – Sabinelilerin Tarım Tanrıçası. Vacuna’ya kutsal orman Reate’nin bulunduğu bölgede tapınılmıştır.

Velovis – Bir Roma Tanrısı. Yer altı Tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.

Veritas – Adalet ve Gerçek Tanrıçası. Satürnüs’ün kıız.

Vesta – Aile ocağı Tanrıçası

Virtus – Roma mitolojisinde cesaret ve savaş gücünün Tanrısı

Vulcanus – Ateş Tanrısı. Demircilik ve sanatla da uğraşır. Onun dökümhanesi Etna dağındadır. Burada o yardımcıları ile beraber Tanrılara ve kahramanlara silah yapardı. Yunan mitolojisinde bu Tanrı Hephaestus adını almıştı.