Dünya MitolojileriMitolojiler

Abezethibou: Gnostik Mitolojinin Karanlık Tanrısı

Gnostisizm, eski dini metinlerin yeniden yorumlanmasıyla oluşan bir dini felsefe ve inanç sistemidir. Bu inanç sisteminde, kozmik düzenin yaratıcısı olarak kabul edilen tanrıya karşı, dünyanın maddi düzeyindeki tanrıya karşı çıkan bir dizi kötü ruh veya varlık vardır. Bu varlıklardan biri de Abezethibou’dur.

Abezethibou, gnostik mitolojide karanlık ve kötülüğün simgesi olarak görülür ve insanlığa zarar veren bir varlık olarak tasvir edilir. Bu makalede, Abezethibou’nun kökeni, özellikleri, rolü ve etkisi detaylı bir şekilde incelenecek ve gnostisizmin karanlık tanrısının doğasına ışık tutulacaktır.

Abezethibou’nun Kökeni ve Tanımı: Gnostik Mitolojideki Kötülüğün Temsilcisi

image 228
Abezethibou: Gnostik Mitolojinin Karanlık Tanrısı 10

Abezethibou, Süleyman’ın Ahit’i olan sözde epigrafta anlatılan bir İblis ve düşmüş bir melektir. Cennetten düşüşü üzerine Beelzebub’u takip etti ve Cehennemde önemli bir iblis haline geldi .

Ancak ihanetinden sonra , kaldı bir kırmızı kanatla. Daha sonra Mısır’a gitti ve burada Firavun ile danışmanlarının yüreğini katılaştırdı ve onları kaçan İsrailli kölelerin peşine düşmeye ikna etti. Bunu yaparken orduyla birlikte Kızıldeniz’de boğulur ve bir su sütununda mahsur kalır, ancak Beelzebub fetih için geri döneceğini iddia eder.

Süleyman’ın Vasiyeti’nde Süleyman , Beelzebub’u röportaj için çağırdığında, iblislerin prensi, Cennetten düşerken kendisine Abezethibou adında bir meleğin eşlik ettiğini açıklar.

Düşüşünden sonra Abezethibou, cehenneme mahkum edilen tek kanatlı bir iblis haline geldi. Tartarus’ta hapsedilenlerin hepsinin Abezethibou’nun kontrolü altında olduğunu iddia ediyor.

Bu suçlama, Abezethibou’nun iblis dünyasındaki birincil rolünü ve yükünü oluşturuyordu. 

Mısır’dan Çıkış sırasında Musa’ya ve İsrailoğullarına karşı çıktı .

Daha sonra Abezethibou, Süleyman’ın huzuruna çıkar ve krala, Abezethibou’nun bir melek olarak “ilk Cennet” olarak tanımladığı Amelouth’ta oturduğunu bildirir. 

Düşüşünden sonra Abezethibou Mısır’da dolaştı ve Musa İsrailoğullarının Mısır’ı terk etmesine izin verdikten sonra Firavun’un yüreği katılaştı. Bu, Tanrı’nın Firavun’un kalbini katılaştırdığını iddia eden Çıkış Kitabı’na dayanan olaya ilişkin geleneksel Hıristiyan görüşüne aykırıdır. Abezethibou , İsrailoğullarının peşinden Mısır ordusuyla birlikte gitti ve çökmekte olan Kızıldeniz onu ezip boğdu ve orada bir su sütunu tarafından hapsedildi.

Süleyman’ın Vasiyeti, Jannes ve Jambres’in Musa’ya karşı savaşırken Abezethibou’yu çağırdıklarını ve iblisin onlara kullandıkları büyüyü sağladığını belirtir . O, “Alametler ve harikalar [gerçekleştirmede] Musa’nın düşmanı” olduğunu iddia ediyordu. 

Abezethibou Kızıldeniz’de mühürlendi, ancak Beelzebub “[Abezethibou] hazır olduğunda fetih için geleceğini” iddia etti.

Abezethibou, gnostik mitolojideki kötülüğün sembolü olarak kabul edilir. Adı, “dünyanın efendisi” veya “alt dünyanın efendisi” anlamına gelir ve genellikle karanlık ve kötülük ile ilişkilendirilir. Gnostik metinlerde, Abezethibou, dünya ve maddi varlıkların yaratıcısı olan Demiurge’nin kötücül yönünü temsil eder. Onun varlığı, gnostik inanç sistemlerinde insanlığın ve ruhun kurtuluşu için bir engel olarak görülür.

Abezethibou’nun Özellikleri ve Tasviri: Karanlık Tanrının Doğası

image 199 13
Abezethibou: Gnostik Mitolojinin Karanlık Tanrısı 11

Abezethibou’nun özellikleri genellikle karanlık ve dehşet verici olarak tasvir edilir. O, kötülüğün ve kaosun bir sembolü olarak görülür ve insanların ruhlarını tutsak eden bir varlık olarak düşünülür. Gnostik metinlerde, Abezethibou’nun görünümü genellikle dehşet verici bir şekilde tasvir edilir, onun karanlık ve ürpertici doğasını vurgular. O, ruhani varlıkların dünyevi bağlantılarını güçlendirerek, insanların ruhlarını kötülüğe ve maddiyata bağlayan bir varlık olarak kabul edilir.

Abezethibou’nun özellikleri, insanların ruhlarını kandırarak ve bozarak onları ışıktan uzaklaştırmak için çeşitli hileler kullanmasını içerir. Gnostik inançlara göre, bu varlık ruhu çeşitli yollarla kontrol altına alarak kişiyi dünya ve maddenin karanlık yönlerine çekmeye çalışır.

İnsanların ruhlarının karanlık güçlere hapsedilmesi, onların gerçek potansiyellerini ve ruhsal yükselişlerini engeller. Abezethibou’nun amacı, insanları ruhsal uyanışlarından alıkoymak ve onları karanlık tarafın egemenliği altına sokmaktır.

Bu yüzden onun tasviri genellikle dehşet ve korku yaratmaya yöneliktir, çünkü insanların ruhlarını ele geçirerek onlara zarar vermeyi ve kötülüğe hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Abezethibou’nun gücü, onun insanların zayıf noktalarını kullanarak ruhsal huzursuzluk ve karmaşa yaratmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, onun varlığı ve etkisiyle mücadele etmek için insanların ruhsal güçlülüklerini ve aydınlanmayı güçlendirmek önemlidir.

Abezethibou’nun Rolü ve Etkisi: İnsanlığın Kurtuluşuna Karşı Bir Engeli Temsil Etmek

İfrit
İfrit

Abezethibou’nun rolü, insanlığın ruhsal kurtuluşuna karşı bir engel olarak görülür. O, insanların ruhlarını kötülüğe ve maddiyata bağlayarak, onların ruhsal uyanışlarını engeller ve karanlık dünyasında hapseder. Gnostik inanç sistemlerinde, Abezethibou’nun varlığı, insanların ruhsal yolculuklarını zorlaştıran ve onları maddi dünyaya bağlayan bir engel olarak kabul edilir. Onunla mücadele etmek, gnostik mistiklerin ve ruhani arayıcıların temel hedeflerinden biridir.

Abezethibou’nun Mitolojik ve Filozofik Bağlamları: Gnostisizm ve Kötülük Problemi

image 167
Abezethibou: Gnostik Mitolojinin Karanlık Tanrısı 12

Abezethibou’nun varlığı, gnostisizmdeki kötülük problemiyle yakından ilişkilidir. Gnostik inanç sistemlerinde, dünya ve maddi varlıkların yaratıcısı olan Demiurge’nin kötücül yönü, insanlığın ve ruhun kurtuluşu için bir engel olarak görülür. Abezethibou, bu kötülüğün sembolü olarak kabul edilir ve insanların ruhsal uyanışlarını engelleyen bir varlık olarak tasvir edilir. Onun varlığı, gnostik inanç sistemlerinde, insanın doğasındaki çatışmayı ve dünya ile ruh arasındaki mücadeleyi vurgular.

Abezethibou’nun mitolojik ve filozofik bağlamları, gnostik inanç sistemlerinin karmaşıklığını ve derinliğini yansıtır. Onun varlığı, insanlığın kurtuluşu için bir engel olarak görülür ve gnostisizmin kötülük problemiyle yakından ilişkilendirilir. Abezethibou’nun karanlık ve kötücül doğası, gnostik inanç sistemlerinin temel öğelerinden biri olarak kabul edilir ve insanın ruhsal yolculuğu üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.