Mezopotamya Mitolojisinin Önemi ortadoğu halkları ve medeniyetleri açısından çok önemli bir yer tutar. Çünkü bu coğrafyada çok eski medeniyetlerin, dinlerin, kültürlerin ve mistik anlatımların doğuşuna öncelik etmiştir. Dünyanın bütün mitlerini ve dini çıkışlar bu bölgede başlamıştır.

Yakın Doğu’ya hükmeden tanrı ve tanrıçaların panteonunu keşfedeceğiz ve onların destansı maceralarını ve efsanevi savaşlarını öğreneceğiz. 

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ NEDİR?

Mezopotamya mitolojisi, şimdi Irak olarak bilinen bölgede ve ayrıca Türkiye, Suriye ve İran’ın bazı bölgelerinde yaşayan eski Mezopotamyalıların mitlerini ve dini inançlarını ifade eder. 

Mezopotamyalılar, doğal dünyanın ve insan toplumunun çeşitli yönlerinden sorumlu olan tanrı ve tanrıçaların bir panteonuna inanıyorlardı. 

Bu tanrıların güçlü ve genellikle kaprisli olduklarına inanılıyordu ve onların eylemleri ve etkileşimleri, Mezopotamya mitolojisindeki birçok mit ve efsanenin konusuydu. 

Mezopotamya mitolojisinin en tanınmış tanrı ve tanrıçalarından bazıları Anu, Enlil ve Inanna’dır.

Gılgamış Destanı

Mezopotamya mitolojisindeki en tanınmış figürlerden biri, Uruk şehrini yönettiği söylenen güçlü ve kudretli bir kral olan Gılgamış’tır. 

Gılgamış Destanı, bilinen en eski edebiyat eserlerinden biridir ve Gılgamış’ın birçok macerasını ve maceralarını anlatır. 

Destanda Gılgamış, pek çok zorlukla karşılaşan ve kudretli Humbaba ve Cennet Boğası da dahil olmak üzere çeşitli canavarlarla savaşan, hayattan daha büyük bir kahramandır. 

Destan aynı zamanda Gılgamış’ın güvenilir arkadaşı olan ve yolculuğunda ona yardım eden vahşi bir adam olan Enkidu ile olan dostluğunun hikayesini de anlatır.

TANINMIŞ MEZOPOTAMYA MİTLERİ

Mezopotamya mitolojisini içeren birçok bireysel hikayeden öne çıkan birkaç tanesi var:

 • Gılgamış Destanı: belki de en ünlü Mezopotamya efsanesi olan Gılgamış Destanı, sonsuz yaşam arayışı da dahil olmak üzere bir dizi maceraya atılan büyük bir kralın hikayesidir.
 • İnanna’nın İnişi: Bu, ölüm ve yeniden doğuşun sırlarını öğrenmek için yeraltı dünyasına inen tanrıça İnanna’nın hikayesidir.
 • Enuma Elish: Bu, Mezopotamya panteonunun yaratılış efsanesidir ve tanrıların nasıl yaratıldığını ve canavarca, ilkel tanrıça Tiamat’ı nasıl yendiklerini anlatır.
 • Sargon Efsanesi: Bu, Akkad’ın büyük kralı Sargon’un gizlice doğup nehirde bir sepet içinde terk edildiği, ancak bir halk tarafından bulunup büyütüldüğü söylenen hikayesidir.
 • Etana Efsanesi: Bu, tanrılar tarafından tüm Mezopotamya’yı yönetmesi için seçildiği söylenen Kiş şehrinin ilk kralı Etana’nın hikayesidir.
 • Adapa Efsanesi: Bu, tanrı Enki tarafından özel hizmetkarı olarak seçilen bir ölümlü olan Adapa’nın hikayesidir. Adapa’ya büyük bir bilgelik ve bilgi verilir, ama aynı zamanda kendisine sonsuz yaşam verecek olan tanrıların yemeklerini yeme seçeneği de verilir. Bir hata yapar ve yemeği yememeyi seçer ve bu nedenle ölüme mahkumdur.

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ KARAKTERLERİ

Ardından, Mezopotamya mitolojisinde öne çıkan en önemli karakterlerden bazıları şunlardır:

 • Anu: Tanrıların kralı Anu, gökyüzünün tanrısı ve diğer birçok tanrının babasıydı. Tanrılar arasında en yüksek otorite olarak kabul edildi ve sık sık koruma için çağrıldı.
 • İnanna: Aşk, güzellik, seks ve savaş tanrıçası olan İnanna, Mezopotamya mitolojisindeki en güçlü ve popüler tanrıçalardan biriydi. Venüs gezegeniyle ilişkilendirildi ve sembolleri arasında aslan ve sekiz köşeli yıldız vardı.
 • Enki: Bilgelik ve büyü tanrısı Enki, aynı zamanda suyla da ilişkilendirilir ve Eridu şehrinin koruyucusudur. İnsanlığın yaratıcısı olduğu söylenir ve genellikle boğa boynuzlarıyla tasvir edilirdi.
 • Ereşkigal: Yeraltı dünyasının kraliçesi olan Ereşkigal, İnanna’nın kız kardeşi ve tanrı Nergal’in karısıydı. Ölüm ve çürüme ile ilişkilendirildi ve genellikle kötü ruhlara ve iblislere karşı korunmak için çağrıldı.
 • Ninurta: Savaş ve av tanrısı Ninurta, Enlil’in oğlu ve Nippur şehrinin koruyucu tanrısıydı. Gücü ve cesareti ile tanınırdı ve genellikle elinde bir yay ve ok veya bir topuzla tasvir edilirdi.
 • Marduk: Babil’in baş tanrısı Marduk, Jüpiter gezegeniyle ilişkilendirilir ve dünyanın yaratıcısı olduğu söylenir. Bilgeliği ve gücüyle tanınırdı ve genellikle dört gözü ve dört kulağı olan güçlü bir savaşçı olarak tasvir edilirdi.
 • Gılgamış: Uruk’un efsanevi kralı Gılgamış, Gılgamış destanının kahramanıydı. Büyük gücü ve bilgeliğiyle tanınırdı ve üçte ikisinin tanrı ve üçte birinin insan olduğu söylenirdi. Uruk’un şehir surlarını inşa ettiği ve insanlar arasında kanun ve gelenekleri ilk belirleyen kişi olduğu söyleniyor.

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ KAYNAKLARI

Mezopotamya mitolojisinin mitlerini ve efsanelerini anlatan birçok farklı metin vardır ve birçoğu keşfedilen dağınık kil tabletlerden gelmektedir. Ama işte en önemlilerinden birkaçı:

 • Gılgamış Destanı: Bu, dünyanın bilinen en eski edebiyat eserlerinden biridir ve yarı insan yarı tanrı olan efsanevi kahraman Gılgamış’ın hikayesini anlatır. Destan, maceralarını ve ölümsüzlük arayışını anlatıyor.
 • Enuma Elish: Bu, dünyanın yaratılışını ve içinde yaşayan tanrıları anlatan başka bir eski metindir. Tanrı Marduk’un kaos canavarı Tiamat’a karşı kazandığı zaferin ve Babil şehrinin kuruluşunun öyküsünü içerir.
 • Hammurabi Kanunu: Bu, Babil kralı Hammurabi tarafından oluşturulan bir dizi kanundur. Kod, ticaret, mülkiyet ve suçların cezalandırılması dahil olmak üzere toplumun çeşitli yönlerini yöneten birçok farklı yasa içerir.

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİ ESERLERİ VE SİLAHLARI

Mezopotamya mitolojisi eserler ve silahlarla doludur. İşte bunlardan sadece bazıları:

 • Kader Tabletleri: Bunlar, tüm insanlığın kaderini içerdiğine inanılan tabletlerdir. Mezopotamya tanrılarının elinde olduklarına inanılıyordu ve dünyanın kaderini belirlemek için kullanılıyorlardı.
 • Imhullu: Antik Enûma Eliš destanında Asur tanrısı Marduk, ilkel tanrıça Tiamat’ı yenmek için Imhullu adlı güçlü bir rüzgar silahı kullanır. Bu silah, Tiamat’ı ikiye bölerek ve vücudundan salınan canavarları ve iblisleri yenerek Marduk’un evreni yaratmasına yardımcı olur.
 • Sharur: Sümer mitolojisinde Sharur, tanrı Ninurta’nın büyülü gürzüdür. Bu güçlü silahın uçabildiği ve sahibiyle iletişim kurabildiği söylenir ve Ninurta tarafından canavarlara ve diğer düşmanlara karşı savaşlarında kullanılırdı.
 • İştar’ın Yıldızı: İştar’ın Yıldızı, antik Sümer tanrıçası İnanna ve onun Doğu Sami muadili İştar ile ilişkili bir semboldür. Yıldız, Venüs Yıldızı olarak da bilinir ve genellikle İştar’ın gücünün ve otoritesinin bir temsili olarak görülür.

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİNDEKİ CANLILAR

Mezopotamya mitolojisi, hikayelerinde çeşitli yaratıklara yer verir. Burda biraz var:

 • Tiamat: Bu ilkel tanrıça, dünya yaratılmadan önce var olan kaos ve karışıklığın kişileştirilmesiydi. Tüm canavarların annesiydi ve birçok başlı bir ejderha olduğu söyleniyordu. Sonunda, kalıntılarını dünyayı yaratmak için kullanan tanrı Marduk tarafından öldürüldü.
 • Lamashtu: Bu korkunç iblisin hamile kadınları ve bebekleri avladığına inanılıyordu. Bir kadının vücuduna, ama bir aslanın ya da köpeğin kafasına ve bir kartalın kanatlarına sahipti. Ayrıca bir yırtıcı kuşun pençelerine sahip olduğu söylenir ve genellikle bir çift yılan tutarken tasvir edilirdi.
 • Enkidu: Bu yaratık, tanrıça Aruru tarafından kahraman Gılgamış’a eşlik etmesi için yaratılmıştır. Saçlarla kaplı ve ormanlarda yaşayan vahşi bir adamdı. Sonunda bir rahibe tarafından evcilleştirildi ve Gılgamış’ın sadık bir arkadaşı oldu.
 • Anzu kuşu: Bu efsanevi yaratık, aslan gövdeli ve kartal başlı dev bir kuştu. İnanılmaz derecede güçlü olduğu ve ateş ve su soluyabildiği söylendi.
 • Cennetin Boğası: Bu canavar, tanrıça İnanna tarafından Gılgamış’ı onun ilerlemelerini reddettiği için cezalandırmak üzere gönderilmiştir. Bu, dünyayı paramparça edebilecek boynuzları olan dev, vahşi bir boğaydı. Sonunda Gılgamış ve Enkidu tarafından katledildi.

Mezopotamya mitolojisinin modern popüler kültür üzerinde kalıcı bir etkisi olmuştur ve edebiyat, film ve video oyunları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde görülebilir. Modern popüler kültürde Mezopotamya mitolojisinin bazı örnekleri şunları içerir:

 • Dünyanın en eski edebiyat eserlerinden biri olarak kabul edilen Gılgamış Destanı , çok sayıda modern versiyona uyarlanmıştır.
 • Star Trek: Yeni Nesil bölümü “Darmok”, Mezopotamya destanı Gılgamış’a göndermeler içeriyor. Bölümde Atılgan, metaforlara ve eski mitlere ve efsanelere göndermelere dayanan bir dil kullanarak iletişim kuran Tamaryalılar adında gizemli bir uzaylı ırkla karşılaşır.
 • Ghostbusters, kötü tanrıları için Mezopotamya mitlerinden çokça ilham alıyor.
 • Yüzüncü Kraliçe: Emily R. King’in bu kitap serisi, bilgisinde Mezopotamya mitolojisinden büyük miktarda ilham içeriyor.

MEZOPOTAMYA MİTOLOJİSİNİN ETKİSİ

Mezopotamya mitolojisi, insan kültürü ve medeniyetinin birçok yönü üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmuştur. Eski Mezopotamya’nın mitleri ve efsaneleri sayısız sanat, edebiyat ve müzik eserine ilham verdi ve dünyanın dört bir yanındaki insanların hayal gücünü yakalamaya devam ediyor . 

Mezopotamya mitolojisinin insan ve ilahi olan arasındaki ilişki, evrenin doğası ve kader ve kader fikri gibi temaları ve fikirleri de felsefi ve dini düşünce üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur.

Anu, Enlil ve Inanna gibi Mezopotamya’nın tanrı ve tanrıçaları birçok farklı kültürün panteonlarında ikonik figürler haline geldi ve hikayeleri bugüne kadar yeniden anlatılmaya ve kutlanmaya devam ediyor.

Örneğin…

Klasik Mitolojide

Mezopotamya’dan Yunanistan’a yolunu bulan böyle bir efsanevi motif, Homeros ilahilerinde görülebilen ilahi yolculuktu. 

Bu ilahilerde Apollon ve Demeter gibi tanrıların yolculukları, Ninurta ve İnanna gibi Mezopotamya tanrılarının yolculuklarına çok benzemektedir. 

Hesiod’da bulunan Prometheus ve Pandora mitleri de Mezopotamya atalarıyla, özellikle Enki mitiyle paralellik gösterir. 

Yunan ve Mezopotamya mitolojisi arasındaki bu bağlantılar, Mezopotamya fikirlerinin Klasik dünya üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.

İncil’de

Gılgamış destanı da dahil olmak üzere Mezopotamya mitolojisinin İbranice İncil üzerinde bir etkisi olduğuna inanılıyor . 

Akademisyenler, Tufan hikayeleri ve insanlığın yaratılışı da dahil olmak üzere ikisi arasında birçok benzerlik ve paralellik buldular. 

Bazı insanlar bu bağlantıları tartışmalı veya rahatsız edici bulsa da, bu bağlantıların incelenmesinin bir tarihsel ve edebi araştırma konusu olduğunu ve kimsenin dini inançlarına meydan okumak veya onları baltalamak için kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. 

Bunun yerine, İbranice İncil’in kültürel ve tarihsel bağlamını ve diğer antik mitler ve efsanelerle ilişkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.