MitolojilerYunan Mitolojisi
Trend

Zeus ve Çocukları

Zeusun Çocukları

Zeus ve Çocukları  : Zeus’un oğlu olarak genellikle savaş tanrısı olan Ares bilinmektedir. Ancak Antik Yunan mitolojisinde tanrıların yüzlerce çocuğu bulunur. Zeus ise çapkınlığı ile nam salmış bir tanrı olduğu için sayısız çocuğa sahiptir. Zeus’un oğulları resmi evliliği ve evlilik dışında olanlar olarak ikiye ayrılabilir.

Zeus, tüm antik tanrılar arasında en fazla çocuğa sahip olan tanrı değildi. Örneğin amcası Oceanus’un tek defada bin perinin babası olduğu bilinmektedir. Ancak Zeus’un oğlu veya oğulları yunan mitolojisinde öne çıkmaktadır. Bir çok yunan miti Zeus’un oğullarını konu alır.

Eski Yunanlılar, özellikle de yönetici sınıfların üyeleri, kökenlerine oldukça fazla değer verdiler. Bu nedenle hükümdarlarının aile ağacının bir haritasını çıkartıyorlardı. Bu haritalar ise genellike bir tanrıya dayanıyordu.

Zeus, tanrıların, kahramanların ve kralların babasıydı. Karısı, diğer tanrıçalardan ve ölümlü kadınlardan bu kadar çok çocuğun babası olmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmış olsa da, Zeus’un sayısız çocuk sahibi olmasına engel olamadı.

Büyük tanrılardan unutulmuş krallara, Zeus’un oğulları Yunan mitolojine damga vurdu.

Zeus ve Hera’nın oğlu

Resmiyette Tanrı Kral Zeus, kız kardeşi Hera ile evlidir. Zeus’un çocuklarının bazıları Hera ile evlenmeden önce doğmuştur. Evlilikler her zaman mutlu şekilde yürümezdi. Başta Hera isteksiz olsa da sonraki dönemlerde kocasını kabul etmiştir.

Ancak Zeus çapkınlığı ile bilinen bir Tanrıdır.Bu nedenle çağlar boyunca yüzlerce sevgilisi ve çocuğu olmuştur. Ancak bu durum Tanrıça Hera’nın kendisinden olmayan Zeus’un çocuklarına karşı özel bir nefret uyandırmıştır. Zeus’un oğulları aslında suçsuzken Hera onların oğlu Ares’e rakip olacağını düşünmüştür.

Hera’nın aslında iki oğlu bulunur. Ancak Hephaestus’un genellikle partenojenik olarak, yani bir babanın katılımı olmadan doğduğu kanısına varılmıştır. Yine de buna rağmen Ares babasının gözünde hiçbir zaman popüler olamadı.

Ares yapısı gereği kavgacıydı ve genellikle her şeyi kaba kuvvetle çözemeye çalışan bir doğası vardı. Zeus’un kendisi öfkesi ile tanınırken, Ares’in savaşçı doğası, Zeus’un adalet ve sosyal düzenin koruyucusu rolüne genellikle ters düşüyordu. Bunun yanında annesi tarafından da fazla sevilmezdi.

Buna rağmen evlilikleri dışında doğan her oğul, Hera tarafından Ares’in Olimpos Dağı’ndaki konumu için bir tehdit olarak görüldü.

Herakles ve Diğer Kahramanlar

Hera’nın Kocası Zeus’un diğer çocuklarını kıskanması için yeterli sebebi vardı. Eviliklerinden birlikte olan tek oğulları onlar için yetersiz bir doğaya sahipti. Zeus’un bazı çocukları tanrı dahi olmamasına rağmen bu Hera’nın nefretine engel olmadı.

Zeus genellikle yeryüzüne inerek ölümlü kadınlarla birlikte oluyordu. Bu birlikteliklerin sonucunda babalarının özelliklerini taşıyan kahraman oğullar dünyaya geldi. Muhtememel bir ölümlü olarak doğan ve sonrasında tanrılığa kadar ulaşan en popüler oğlu “Herakles” oldu.

Hera, yeryüzünde bulunduğu süre boyunca üvey oğlunun hayatını olabildiğince zorlaştırmaya çalıştı. Hatta daha beşiğinde bir bebekken onu öldürmesi için bir çift yılan bile gönderdi.

 

Zeus’un Oğlu Kim? Zeus’un Çocukları

Herakles yetişkinliğe eriştiğinde, Hera ona kendi karısını ve çocuklarını öldürmesine neden olan bir delirtme büyüsü dahi yaptı.Herkül 12 görevini tamamlayarak bu suçun kefaretini ödedi. Herakles, kefaret dönemi tamamlandıktan sonra daha birçok maceraye atıldı. Sonunda korkunç bir kaza sonucu öldüğünde, bir tanrı olarak babasının yanına, Olimpos Dağı’na götürüldü. Enteresan bir şekilde Hera ölümsüz Herakles’i kabullendi. Herakles daha sonra Hebe ile evlenerek tanrılar katındaki hayatını sürdürdü.

Herakles’in tanrısallığı yalnızca Zeus’un babası ile alakalı değildi. Annesi Alcmene, Perseus’un torunuydu. Çağının en ünlü kahramanı aynı zamanda Zeus’un ünlü ölümlü oğullarından biriydi. Yani Zeus onun büyük dedesinin de babasıydı.

Zeus ve Danae’nin oğlu Perseus en çok ölümcül Gorgon Medusa’yı öldürmesiyle hatırlanır. Ayrıca hem Miken hem de Perseid hanedanlarını kurmuştur.

Zeus’un tüm ölümlü oğulları arasında, Perseus ve Herakles tartışmasız en ünlü ve başarılı olanlardı.

Zeus’un Gözde Oğulları

Zeus’un kahraman olan ölümlü oğulları onun beğenisine sahipti, ancak hiçbir oğul Zeus tarafından Olimposlular kadar sevilmedi.

Zeus’un oğlu Ares, babası tarafından sık sık görmezden gelinirken ve hatta küçümsenirken, Apollo, Dionysos ve Hermes genellikle onun en sevdiği oğulları olarak görülüyordu. Onları tanrılar hiyerarşisinde yüksek konumlar vererek ödüllendirdi.

Zeus’un oğlu Apollo, Titan Leto’nun oğlu ve Artemis’in ikiz kardeşiydi. Doğumundan önce Hera, Leto’nun oğlunun babası tarafından kendi oğluna tercih edileceğine dair bir kehanet aldı.

Hera, Leto’nun doğum yapmasını engellemek için elinden gelen her yolu denese de, hatta yardımını esirgemek için doğum tanrıçasını rehin tutsa da, Apollon ve Artemis’in dünyaya gelmesini engelleyemedi.Doğdukları andan itibaren ikizlerin güçlü ve sevilen tanrılar olacağı belliydi.

Tanrıça Artemis, bazen, özellikle gençliğinde babası tarafından üzerine titrenmiş olarak tasvir edilmiştir. Ancak Apollon, panteonda büyük zirvelere yükseldi ve bir bütün olarak Yunan halkının neredeyse ulusal bir tanrısı olarak görülmeye başlandı.

Apollon’a yazılan bir ilahi, Olimpos Dağı’nda karşılandığı sevinci anlatıyor:

O(Apollo) Zeus’un evinden geçerken, tanrılar onun önünde titrer ve o yaklaştığında, o parlak yayını gererken hepsi koltuklarından fırlar. Ama bir tek Leto, gök gürültüsünden hoşlanan Zeus’un yanında kalır; ve sonra yayın iplerini çözer, sadağını kapatır ve okçuluğunu güçlü omuzlarından ellerine alır ve onları babasının evinin bir sırığına altın bir çiviye asar. Sonra onu bir koltuğa götürür ve oturtur: ve Baba, sevgili oğlunu karşılayan altın bir kapta ona nektar verir, bu sırada diğer tanrılar onu oraya oturtur ve kraliçe Leto, kudretli bir oğul ve bir okçu doğurduğu için sevinir. Kutsanmış Leto, sevinin, çünkü siz şanlı çocuklar doğurdunuz…

Homeric Hymn 3 to Delian Apollon 2 – 148

Apollon, doğduğu andan itibaren büyük bir tanrı olarak saygı gördü. küçük üvey kardeşi Hermes ise zekasıyla Zeus’un sevgisini kazandı. Peri Maia’nın oğlu Hermes gizlice doğdu. Zeus, Maia’ya yaptığı ziyaretleri hem karısından hem de tanrılar sarayından bir sır olarak saklamayı başarmıştı, bu yüzden onun ne zaman doğurduğunu kimse bilmiyordu.

Hermes doğuştan bir düzenbazdı. Hayatının ilk gecesinde annesi uyurken beşiğinden sürünerek çıktı ve bir hevesle Apollon’un arabasını çeken değerli sığırlarını çaldı.Zeus’un büyük oğlu hırsızın izini ancak kehanet armağanları sayesinde bulabilmişti ve Maia bile yeni doğan çocuğunun böyle bir yaramazlık yapabileceğine inanamıyordu.

Apollon, bebeği babası tarafından yargılanmak üzere Olympus’a götürdü, ancak yargılama planladığı gibi gitmedi. Zeus, bebek tanrının suçlarına kızmak yerine, yeni oğlunun kıvrak zekasına ve mizahına hayran oldu.

Sorun çıkarma konusundaki becerisine rağmen Hermes, Olimposlular tarafından kendilerinden biri gibi karşılandı. Zeus’un habercisi oldu ve ona babası adına konuşma yetkisi verildi. Tarih boyunca Zeus’un elçisi Hermes olarak anıldı.

Maia hamileliğini Hera’dan saklarken, Semele o kadar şanslı değildi. Hera, Semele’nin Zeus’u tüm ilahi görkemiyle görmesi için kandırdı, Yani Zeus’u olduğu gibi görecekti. Bir gece Zeus onun yanına geldiğinde Semele onun gerçek halini gördü ve anında öldü. Ancak Hera, Semele’nin oğlunun doğumuna engel olamadı. Zeus, doğmamış çocuğu kendi bacağına dikti ve doğum zamanı geldiğinde Dionysos’u bacağından keserek ortaya çıkardı.

Annesinin ölümlü doğasına rağmen Zeus, Dionysos’u Olimpos Dağı’nda bir tanrı olarak karşılamıştır. Ancak Hera, Herakles’e yaptığı gibi onu delilikle lanetleyerek yok etmeye çalıştı. Dionysos sonunda geçici deliliğinden kurtuldu, ancak delilik sonsuza dek rezil eğlencelerinin bir parçası haline geldi.

Dionysus Şarap, şölen ve neşe tanrısı oldu ve şarap armağanını karşılaştığı tüm insanlara yayarak dünyayı dolaştı.

Zeus’un Oğulları

Zeus’un oğullarının hepsi kahraman ya da tanrı değildi. Bununla birlikte, Zeus’un ölümlüler ve yarı tanrı oğullarının bir çoğu mitolojide bir iz bırakamamıştır. Zeus’un sözde yüzlerce çocuğu oldu. Bunların çoğu çeşitli yöneticiler ve krallardı. Bir bölgenin hükümdarının genellikle Zeus’un soyundan geldiği iddia edilirdi. Zeus’un kraliyet oğullarının tamamlanmamış bir listesi, hâlâ Yunanistan ve Akdeniz’in etkileyici bir özetidir. Bölgedeki hemen hemen her bölge hükümdarının izi Zeus’a dayandırılmaktadır.

 • Arcas – Peri Callisto’nun oğlu, Arcadia’nın kurucu kralı oldu.
 • Dardanus – Electra’nın oğlu, kendi adını taşıyan şehri kurdu.
 • Aeacus – Aegina adasını yönetti. Yeraltına gönderilen ruhların kaderini yönetmekle görevlendirilen üç kraldan biri oldu.
 • Amphion – Thebes kralı, kardeşi Zethus ile birlikte şehri inşa etti. Leto hakkındaki aşağılayıcı sözleri on dört çocuğunun ölümüne yol açan kraliçe Niobe’nin kocası olarak hatırlanır.
 • Epaphus – Io’nun oğlu, Tunç Çağı’nda insanlığın çoğunu öldüren büyük selden kurtulan birkaç kişiden biriydi. Mısır kralıydı, Perseus ile Herakles’in uzak bir atası olarak bilinir.
 • Minos – Girit’in ilk kralı ve Minos kültürünün adaşı, Zeus ve Europa’nın oğluydu.
 • Samon – Semadirek’teki birçok insanın birleştiricisi, Zeus’un oğlu ve bir su perisiydi.
 • Hellen – Yunanca konuşan tüm insanların atası, adını Helen kültürüne verdi.
 • Tantalus – Frigya kralı en çok Tartarus’ta katlanmaya mahkum olduğu cezayla hatırlanır.
 • LacedaemonSparta olarak bilinen şehir devletinin adını taşıyan kurucusuydu.
 • Larbus – Afrika’dan gelen isimsiz bir perinin oğlu, Numidia’nın ilk hükümdarı oldu.
 • Endymion – Bazen Elis’in kralı olarak anılır.
 • Pirithous – Theseus’un arkadaşı aynı zamanda Lapith halkının kralıydı.
 • Arcesius – Ithaca’nın ilk kralı, Odysseus’un büyükbabasıydı.
 • Argus – Argos’un kurucusu, Zeus’un ölümlü oğullarından bir diğeriydi.
 • Graecus – Zeus ve Pandora’nın oğlunun tüm Yunan halkının atası olduğu söyleniyordu.
 • Latinus – Graecus’un erkek kardeşi benzer şekilde Latince konuşanların efsanevi atasıdır.
 • Dorus – Dorian ulusunun kurucusu Protogeneia’nın oğluydu.
 • Aegyptus – Mısır’ın efsanevi kurucusu ve krallarının atasıydı.
 • Magnes – Adı Magnesia ülkesine verildi.
 • Makednos – Magnes’in kardeşi Makedonya’yı kurdu.
 • Korint –Korint’in kurucusu Zeus’un oğluydu.

Hükümdarların Babası Zeus

Zeus’un kral olan veya şehirler ile anılan oğullarının listesi oldukça uzundur. Eklenen torunlar ve sonraki nesiller, Yunanlılar tarafından bilinen hemen hemen her şehir devletini ve yabancı ülkeyi Olimpos kralına bağlayacaktır.

Zeus’un oğulları ve torunları tarafından kurulduğu iddia edilen birçok şehirler ve ulusların iyi bir nedeni vardı. Bir tanrının oğullarının doğuştan lider oldukları inancının ötesinde, böyle bir soy aynı zamanda yönetici bir ailenin iktidar iddiasına meşruiyet kazandırıyordu.

Zeus, evrendeki en yüksek otorite olan tanrıların kralıydı. Zeus’tan türeyen bir kralın iktidar iddiasının daha zayıf ölümlü yasalara değil, ilahi mirasa dayandığı anlamına geliyordu.

Bir kral, soy ağacının sadece bir tanrıya değil, Olimpos kralına da dayandığını iddia ettiğinde, bu onun iktidar iddiasını güçlendirdi. İçinde akan ilahi kan, nesiller sonra sulanmış olsa bile, ona salt ölümlü bir geçmişe sahip birinden daha büyük bir yönetme hakkı verdi.

Aynı şey tüm şehirler ve ülkeler için de geçerliydi. Bir yerin bir tanrının çocuğu veya torunu tarafından kurulduğu iddiası, tanrının soyundan gelenler olarak o şehrin sakinlerini ve yöneticilerini kayırdığını ima ediyordu.

Elbette Zeus’un soyundan geldiğini iddia edenlerin bir çoğu bunu bir gelenek haline getirmişti. Örneğin daha yeni koloniler, daha fazla otorite ve meşruiyet tesis etme girişiminde bazen eski ilahi kökenleri olduğunu iddia ederlerdi.

Zeus’un Oğlu Aeneas mı?

Bunun en ünlü örneklerinden biri Romalı kahraman Aeneas’tır. Antik kökenlerini saptamak ve Yunan atalarıyla bağlantı kurmak amacıyla, yeni Romalılar İlyada’dan Aeneas figürünü ödünç aldılar. Daha sonra Venüs’ün oğlunun (Afrodit) Roma’yı bulmak için batıya gittiği bir mitoloji yarattılar.

Aeneas, Zeus’un oğlu Latinus’un kızı Lavinia ile evlendi. İlk karısı Creusa, Truva Kralı Priam ile tanrıça Hecuba’nın kızıydı.

Aeneas mitinin yaratılışı, Romalılara, Greko-Romen panteonundaki üç büyük tanrıyı ve efsanevi Truva kralını içeren bir miras üzerinde hak iddia etme hakkı verdi. Britanya gibi diğer Avrupa topraklarının ilk kralları kendi soylarını Aeneas’ın oğullarına dayandırdı. Böylece toprak üzerinde hak iddaları devam etti. Bir tanrının, özellikle de Zeus’un kralların atası olduğunu iddia etme fikri, ilahi otoriteye ve ölümlü soya dayalı monarşilerin kurulmasına yardımcı oldu.

Zeus’un Tartışmalı Oğulları

Zeus’un oğulları olduğu söylenen kişilerin tamamı gerçekçi görünmüyordu. Yunan kaynakları çoğu figürün ebeveynliği de dahil olmak üzere, Yunan mitolojisinin birçok yönü hakkında genellikle eksik veya çelişkili bilgiler sağlamaktadır.

Yunan mitleri, en eski yazılı kayıtlardan bile çok önceye dayanan sözlü geleneklerle yaklaşık bin yıllık bir süre boyunca yazıya geçirildi. Ek olarak, efsanelerin yerel varyasyonları, aktarılan hikayeler arasında daha fazla tutarsızlığa yol açtı.

Sonuç olarak, Zeus da dahil olmak üzere herhangi bir Yunan tanrısının çocuklarının tam veya kesin bir listesi bulunmamaktadır. Bir yazar tarafından çocukları olarak kabul edilen figürlerin çoğu, başka bir kaynakta bambaşka ebeveynlere sahip olabiliyordu.

Zeus’un oğullarından bazılarının hayatta kalan metinlerde yalnızca bir kez geçmesi, onların geniş çapta mitolojik figürler olarak kabul edilip edilmediklerini veya tek bir yazarın hayal gücünden çıkıp çıkmadıklarını daha da belirsiz hale getirmektedir.

En tanınmış tanrılar ve kahramanlar dışında, bir kaynakta Zeus’un oğlu olarak adlandırılan hemen hemen her küçük tanrı ve ölümlü hükümdar, başka bir kaynakta farklı bir geçmişe sahiptir.

Leda ve Çocukları

Zeus’un soyundan geldiği soylenen ancak oldukça çelişkili olan bir durum, Leda ve dört çocuğunun hikayesinde bulunabilir.

Leda, Kral Tyndareus ile evli bir insan kadındı. Efsanesinin en yaygın versiyonunda Zeus, ona bir kuğu şeklinde sahip oldu.

Leda, çocuklarını bir yumurta olarak doğurdu. Hem ölümlü bir koca hem de ilahi bir sevgiliye sahip olan Leda’nın çocuklarının yarısının Tyndareus’a, yarısının da Zeus’a ait olduğu varsayılmıştır.

Bununla birlikte, her birinin hangi çocukların babası olduğu konusunda kaynaklar arasında bir netlik bulunmaz. Aslında, Leda’nın bu şekilde kaç çocuğu olduğu veya isimlerinin ne olduğu konusunda bile bir bilgi yoktur.

Hikayenin içeren çoğu belge Leda’nın iki erkek ve iki kız çocuğuna sahip olduğu kanısında hemfikirdir.

Zeus’un oğulları Castor ve Pollux (Polydeuces) genellikle ikiz olarak bilinmektedir. Kızları Clytemnestra ve Helen ünlü kraliçeler olarak bilinirler.

Ancak bir çok tarihçi, dört çocuğun ebeveynliğini farklı şekilde paylaştırmıştır. Paris’le kaçması Truva Savaşı’nı ateşleyen Helen’in bazı yazarlar tarafından tamamen ölümlü olduğu söylenirken, diğer yazarlar onu sonunda tamamen tanınan bir tanrıça olarak Olimpos Dağı’na dahi getirmişlerdir.

Leda’nın dört çocuğu hikayesi, Yunan mitolojisindeki bir karakterlerin Zeus’un oğlu olarak doğru bir şekilde tanımlanabileceğini belirlemenin ne kadar zor olabileceğinin göstermektedir. Zeus’un çocukları Truva Savaşı mitlerinde belirgin bir şekilde yer almıştır. Zeus’un ikiz oğulları Roma’nın kurucu mitolojisinde rol oynamıştır. Her şeye rağmen bu kadar iyi bilinen figürler arasında bile hangilerinin Zeus’un oğlu veya kızı olduğunu söylemek oldukça güçtür.

Zeus’un Oğlu Kim?

Zeus, Hera ile evliydi, ancak birçok evlilik dışı ilişkisi nedeniyle kötü bir üne sahipti. Pek çok sadakatsizliğinin bir sonucu olarak, yüzlerce olmasa da düzinelerce çocuğun babasıydı. Hera kıskançlığını Zeus’un metreslerini, oğullarını veya her ikisini birden sabote ederek belli ederdi. Kıskançlığının çoğu, Zeus’un diğer oğullarını Hera’nın kendi çocuğu Ares’e tercih etmesinden kaynaklanıyordu.

Yunanistan’ın en büyük kahramanlarından ikisi Zeus’un en ünlü oğullarıydı. Hem Perseus hem de torununun torunu Herakles, tanrıların kralının soyundan geldi. En sevdiği oğullarından üçü, anneleri daha düşük bir mevkide olsalar bile, doğduklarında Olympus’un tanrıları olarak kabul edildi. Apollo, Hermes ve Dionysus, Olympus panteonunda merkezi figürler haline gelen Zeus’un oğullarıydı.

En tanınmış oğullarına ek olarak, Kral Tanrının düzinelerce oğulları ve torunları olduğu söylendi. İnsan yöneticiler, hanedanlarının veya şehirlerinin, güç iddialarına daha fazla meşruiyet ve ilahi otorite vermek için Zeus’un oğulları tarafından kurulduğunu iddia ettiler.

Bununla birlikte, Zeus’un kaç çocuğu olduğunu veya hangi ölümlü adamların gerçekten onun oğulları olarak kabul edildiğini kesin olarak söylemek imkansızdır. Seyrek ve çelişkili açıklamalar, Leda’nın çocuklarının kuğu yumurtasından doğması kadar ünlü hikayelerde bile birçok mitolojik figürün soyunu belirsizleştirir.

Bununla birlikte, Zeus’un oğulları mitlerinde tutarlı olan şey, tanrıların kralının birçok oğlunun babası olması ve yasal karısının çocuklarına pek az yakınlık göstermesiydi. Ares ve kız kardeşleri genellikle görmezden gelinirken veya küçümsenirken, Zeus’un diğer çocukları hem insanlar hem de tanrılar arasında büyük beğeni topladı.

Bir önceki yazımız olan Ahura Mazda Nedir? Hangi Dine Ait? başlıklı makalemizde Ahura Mazda, ahura mazda ahriman ve ahura mazda dini hakkında bilgiler verilmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.