Devler

Devler ve Mitoloji, insanlığın tarih boyunca yarattığı en büyük ve en renkli anlatılardan biridir. Farklı kültürlerde farklı mitolojiler ve içinde yer alan efsanevi varlıklar, insanların hayal gücünün ürünüdür.

Bu anlatılar, insanların dünya ve evrenin nasıl işlediğini anlama çabası, hayatın anlamını sorgulama ve doğaüstü olayları açıklama amacı taşır. Mitolojilerde yer alan figürlerden biri de devlerdir.

Devlerin Tanımı ve Özellikleri

Devler, mitolojilerde genellikle insan boyutlarından çok daha büyük, güçlü ve çoğu zaman insanüstü niteliklere sahip varlıklar olarak tasvir edilirler. Farklı mitolojilerde, devlerin özellikleri ve rolleri değişebilir. Bir mitolojide kahramanlarla savaşan tehlikeli yaratıklar olarak görülebileceği gibi, başka bir mitolojide tanrılarla işbirliği yapabilen veya evrensel dengeyi koruyan figürler olarak da karşımıza çıkabilirler.

Antik Yunan mitolojisinde devler, insanlardan çok daha büyük ve güçlü varlıklar olarak tasvir edilen efsanevi yaratıklardır. Mitolojide devlerin rolü ve özellikleri farklı mitolojik hikayelerde değişebilir. İşte bazı önemli dev figürleri ve devlerin mitolojideki rolü:

 1. Typhon (Typhoeus): Typhon, Antik Yunan mitolojisinde en güçlü devlerden biri olarak kabul edilir. Devlerin ve ejderhaların kralı olarak tasvir edilen Typhon, Zeus ile mücadele eder ve onu yener. Ancak sonunda Zeus tarafından yıldırımlarla mağlup edilir. Typhon, doğa olaylarını temsil eden bir figürdür ve Zeus’un doğa güçlerini simgeler.
 2. Polyphemus: Polyphemus, Homeros’un “Odysseia” destanında yer alan tek gözlü devdir. Oğlu Poseidon’un hizmetkarı olarak yaşar. Odysseus ve adamlarını yakalar ve onlara karşı acımasızca davranır. Polyphemus’un hikayesi, Odysseus’un maceralarından birini anlatır ve mitolojide devlerin gücünü ve tehlikesini yansıtır.
 3. Cyclops (Kyklop): Cyclops veya Kyklop adıyla anılan devler, mitolojide tek gözleri ile tanınır. Yüzlerce farklı kyklop hikayesi vardır, ancak en ünlüsü Homeros’un “Odysseia” destanında geçen Polyphemus’tur. Kykloplar, demircilik ve zanaat becerileriyle tanınır.
 4. Antaeus: Antaeus, dev bir figürdür ve Anka kuşunun oğludur. Antaeus’un gücü, toprağa temas ettiğinde yenilenmesine dayanır. Heracles (Herkül) ile karşılaşır ve onunla güçlü bir mücadeleye girer.
 5. Hecatoncheires (Yüz Kollu Devler): Bu devler, yüz kol ve elli başlarıyla tanınır. Hesiod’un “Theogonia” eserine göre üç adet Hecatoncheires (Cottus, Briareos ve Gyges) Zeus’un babası Kronos tarafından yeraltına hapsedilir. Zeus, Titanları devirmek için Hecatoncheires’leri serbest bırakır ve savaşta yardım alır.

Bu devlerin yanı sıra, Antik Yunan mitolojisinde birçok farklı dev figürü ve hikayesi bulunmaktadır. Genellikle güç, tehlike ve insanüstü özelliklerle ilişkilendirilirler ve mitolojik anlatılarda tanrılar ve kahramanlarla karşılaşarak çeşitli maceralar yaşarlar.

Roma mitolojisinde de devler, benzer şekillerde Antik Yunan mitolojisinde olduğu gibi büyük ve güçlü varlıklar olarak yer alır. Roma mitolojisi, Yunan mitolojisinin etkisi altında geliştiği için, devlerin rolü ve özellikleri benzer temaları yansıtabilir. İşte bazı Roma mitolojisindeki dev figürleri:

 1. Cacus: Cacus, Roma mitolojisinde yer alan dev bir karakterdir. Cacus, ateşle ilişkilendirilen bir devdir ve Aventine Tepesi’nde yaşar. Mitolojik anlatılara göre, Cacus, Herkül’ün sığırlarını çalar ve bu durum Herkül’ün onunla savaşmasına neden olur.
 2. Centaurs (Kentaur): Roma mitolojisinde de Yunan mitolojisinde olduğu gibi Centaurs adıyla anılan yarı insan yarı at varlıkları yer alır. Bunlar da genellikle dev olarak kabul edilirler. Roma mitolojisindeki Centaurların, insanlığı ve hayvanlığı temsil ettiği düşünülür.
 3. Aloadae Kardeşler (Aloadae): Aloadae kardeşler, Roma mitolojisinde dev olarak kabul edilen iki dev kardeştir: Otus ve Ephialtes. Bu kardeşler, tanrılarla savaşmayı planlarlar ve Olimpos Dağı’na tırmanmaya çalışırlar. Bu durum tanrıların öfkelenmesine ve sonunda ölümlerine yol açar.
 4. Argonautlar’ın Macerası: Roma mitolojisinde Argonautlar’ın hikayesi de yer alır. Bu hikayede, Jason ve arkadaşları Altın Post’u ele geçirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar ve mitolojik yaratıklarla savaşırlar. Bu yaratıklar arasında da devler yer alabilir.

Roma mitolojisi, Yunan mitolojisi gibi birçok farklı karakter ve hikaye içerir. Devler de bu hikayelerde güç, tehlike ve insanüstü özelliklerle tanımlanan figürler olarak yer alır.

İskandinav mitolojisinde devler, Jotnar veya Jötnar olarak adlandırılırlar. Jotnarlar, Antik İskandinav mitolojisinin devlerine verilen isimdir. Bu yaratıklar, tanrılarla ve insanlarla etkileşime giren, genellikle insanüstü güce sahip büyük varlıklardır. İskandinav mitolojisinde devlerin rolü, çeşitli hikayelerde ve anlatılarda farklılaşabilir. İşte İskandinav mitolojisinde devlere dair bazı önemli bilgiler:

 1. Jotnarların Çeşitleri: Jotnarlar, çeşitli türler ve alt gruplar içerir. İyi niyetli veya zararsız jotnarlar olduğu gibi, tanrılara ve insanlara zarar verme eğiliminde olan jotnarlar da bulunur. Jotnarların bazıları devasa boyutlarda ve güçlüdür, ancak bazıları insan boyutlarında veya daha küçüktür.
 2. Freyr ve Skadi: İskandinav mitolojisinde jotnarlarla evlenen veya etkileşimde bulunan tanrılar vardır. Örneğin, tanrı Freyr jotnar bir kadın olan Gerd ile evlenir. Ayrıca tanrıça Skadi de jotnar bir tanrı olan Njord ile evlenir.
 3. Thor ve Jotnarlar: Tanrı Thor, jotnarlarla sık sık mücadele eden bir karakterdir. En ünlü jotnar düşmanlarından biri Jotunheim’de yaşayan Thrym’dir. Thor’un hikayelerinde jotnarlarla olan mücadeleleri ve etkileşimleri sıkça anlatılır.
 4. Loki ve Jotnarlar: Tanrı Loki, jotnar bir anneden doğmuş ve jotnarların arasında büyümüştür. Bu nedenle jotnarlarla sıkı bir ilişkisi vardır. Loki’nin hikayelerinde jotnarlarla olan etkileşimleri ve yaptığı entrikalar yer alır.
 5. Ragnarök: İskandinav mitolojisindeki kıyamet olan Ragnarök’te jotnarlar da önemli bir rol oynar. Bu büyük savaşta jotnarlar tanrılarla çatışır ve dünyanın sonunu getirirler.

İskandinav mitolojisi, jotnarlar gibi dev figürleri içeren geniş ve zengin bir anlatı dünyasına sahiptir. Jotnarlar, tanrılar ve insanlar arasındaki etkileşimleri ve evrenin dengesini yansıtan önemli karakterler olarak kabul edilir.

Mısır mitolojisinde devlere benzer büyük ve güçlü varlıklar vardır, ancak Antik Mısır’ın mitolojik anlatıları özellikle diğer mitolojilere kıyasla daha farklıdır. Devlere dair spesifik bir kavram olarak İskandinav veya Yunan mitolojilerindeki gibi “dev” benzeri bir figür Mısır mitolojisinde pek bulunmaz. Bunun yerine, Antik Mısır’da dev benzeri figürler yerine, diğer mitolojilerdeki gibi devasa boyutlarda tanrılar ve yaratıklar yer alır.

Mısır mitolojisindeki bazı büyük ve güçlü varlıklar ve ilgili tanrılar şunlar olabilir:

 1. Ammit (Ammut): Mısır mitolojisinde yer alan Ammit, “Yürek Yiyici” olarak da bilinir. Ammit, ölenlerin ruhlarını yargılayan Tanrı Anubis’in yanında yer alır ve ölülerin yüreklerini tartar. Eğer kişinin yüreği ağırsa, ruh ölümsüzlüğü elde edemez ve Ammit tarafından yutulur.
 2. Apep (Apophis): Apep, yılan tanrısıdır ve Mısır mitolojisinde kaos ve düzensizliği temsil eder. Apep, güneş tanrısı Ra’nın gece seyahatinde onunla savaşır ve Ra’nın güneşi yeniden doğmadan önce onu yutmaya çalışır.
 3. Sobek: Sobek, timsah tanrısı olarak bilinir. Hem gücü hem de yırtıcılığı temsil eder. Sobek, Nil Nehri’yle ilişkilendirilir ve suyun bereketini ve tehlikesini simgeler.
 4. Amun: Amun, Mısır mitolojisinde büyük bir tanrı olarak kabul edilir. O, “Gizli Biri” anlamına gelen “Amun” kelimesinden türetilmiştir. Amun, yaratılışın tanrısı olarak kabul edilir ve mitolojik anlatılarda büyük bir rol oynar.

Mısır mitolojisi, diğer mitolojiler gibi birçok farklı tanrı ve sembol içerir. Mitolojik anlatılarda büyük ve güçlü varlıkların yanı sıra, tanrılar ve semboller de doğa, kozmos ve insan yaşamını temsil eden önemli rol oynar.

Hint mitolojisi, “Asura” ve “Rakshasa” olarak adlandırılan dev benzeri varlıklarla doludur. Bu figürler, Hindistan mitolojisinde iyi veya kötü olarak sınıflandırılabilirler ve tanrılarla sürekli mücadele ederler. Hint mitolojisindeki devlere dair bazı önemli bilgiler:

 1. Asuralar (Asura): Asuralar, Hint mitolojisinde devlerin ve iblislerin kategorisine giren varlıklardır. Genellikle tanrılarla rekabet içindedirler ve tanrılara karşı düşmanca davranışlar sergileyebilirler. Bununla birlikte, bazı asuralar da tanrılarla dostane ilişkilere sahip olabilir. Hint mitolojisinin en ünlü asuralarından biri Ravana’dır, Ramayana destanında yer alır.
 2. Rakshasalar (Rakshasa): Rakshasalar da Hint mitolojisinde devlere benzer varlıklardır. Rakshasalar genellikle kötü niyetli, canavar benzeri yaratıklar olarak tasvir edilirler. Ancak bazı hikayelerde bazı rakshasaların da tanrılarla uyumlu ilişkileri olabilir.
 3. Hiranyakashipu: Hiranyakashipu, Hint mitolojisinde önemli bir asura figürüdür. Hiranyakashipu’nun hikayesi, kendisini tanrı Vishnu’ya karşı rakip olarak görmesi ve oğlu Prahlada’nın sadakati üzerinden anlatılır. Bu hikaye, iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi yansıtır.
 4. Mahabali (Bali): Mahabali, Hindu mitolojisinde büyük bir asura lideridir. Hiranyakashipu’nun soyundan gelir ve erdemli bir hükümdar olarak tanımlanır. Mahabali’nin hikayesi, Vamana avatarı olarak bilinen tanrı Vishnu’nun ona karşı oynadığı bir oyunu içerir.
 5. Bhasmasura: Bhasmasura, bir rakshasa figürüdür. Kendisine dokunan herhangi bir varlığı anında küle çevirebilme yeteneğine sahiptir. Bu yeteneği sonunda kendisiyle savaşan tanrı Shiva tarafından kullanılır.

Hint mitolojisi, dev benzeri varlıklarla zengin bir hikaye ve sembolizm yelpazesine sahiptir. Asuralar ve rakshasalar, iyilik ve kötülük arasındaki sürekli mücadeleyi ve kozmik dengenin temsillerini yansıtırlar.

Çin mitolojisi, farklı figürlerin ve yaratıkların zengin bir yelpazesine sahiptir. Dev benzeri varlıklar da Çin mitolojisinde yer alır ve bazı örnekler şunlardır:

 1. Taotie: Taotie, Çin mitolojisinde büyük yaratıklardan biridir. Genellikle maske veya heykellerde tasvir edilir ve yemekle ilişkilendirilir. Taotie, özellikle Zhou Hanedanı döneminde ortaya çıkan arkeolojik eserlerde bulunan sembolik yaratıklardan biridir.
 2. Xing Tian: Xing Tian, Çin mitolojisinde ilginç bir figürdür. Bir efsaneye göre, Xing Tian, Tanrı-Kral Shangdi’ye meydan okumuş ve başı kesilmiş olsa da vücuduyla savaşmaya devam etmiştir. Bu hikaye, direniş ve inatçılık sembolü olarak kabul edilir.
 3. Kui (Kuixing): Kui, Çin mitolojisinde sıklıkla “Kuixing” olarak adlandırılır ve tanrısal veya yarı tanrısal bir varlık olarak kabul edilir. Kui, özellikle edebiyat, eğitim ve öğrenme tanrısı olarak görülür. Kui’nin kafası tavuk şeklindedir ve farklı tasvirlerde değişebilir.
 4. Jiaolong: Jiaolong, Çin mitolojisinde denizlerle ilişkilendirilen bir yaratıktır. Genellikle ejderha benzeri bir figür olarak anlatılır. Jiaolong, suyun gücünü ve denizlerin sırlarını sembolize eder.

Çin mitolojisinde yer alan bu figürler, Çin kültürünün ve inançlarının zengin yansımalarıdır. Her biri farklı semboller ve anlamlar taşırken, genellikle doğanın ve evrenin güçlerini temsil etmekte veya insanlar için öğretici hikayeler sunmaktadırlar.

Türk mitolojisi, Türk halklarının kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan bir mitolojidir. Türk mitolojisinde de dev benzeri varlıklar veya devlerle ilişkilendirilen figürler bulunabilir. Ancak, Türk mitolojisi daha çok kahramanlar, doğaüstü varlıklar ve efsanelerle öne çıkar. Bazı efsanevi varlıklar ve dev benzeri figürler şunlar olabilir:

 1. Albastı: Türk mitolojisinde yer alan dev benzeri varlıklardan biridir. Genellikle kötücül ve tehlikeli olarak tasvir edilir. Albastı’nın yüzleri ve vücutları çoğu zaman karmaşık şekiller ve desenlerle kaplıdır.
 2. Yamut: Türk mitolojisinde yer alan büyük ve güçlü yaratıklardır. Genellikle kahramanlarla savaşırlar veya insanları tehdit ederler. Yamutlar, mitolojik anlatılarda karşımıza çıkan tehlikeli varlıklardan biridir.
 3. Cingene Gızı: Anadolu halk kültüründe yer alan “Cingene Gızı,” dev bir kadın figürüdür. Genellikle insanları kandıran ve tehlikeli olarak tasvir edilen bir karakterdir. Bu figür, mitoloji dışında halk hikayelerinde de sıkça yer alır.
 4. Kırkayak: Kırkayak, Türk mitolojisinde ve halk inançlarında rastlanan bir yaratıktır. Genellikle ormanlarda ve kırlarda yaşadığına inanılır. Kırkayaklar, devasa boyutlarda olabilir ve bazen insanlarla karşılaştığına dair öyküler anlatılır.

Türk mitolojisi, Anadolu ve Orta Asya coğrafyasının tarihini ve kültürünü yansıtan bir mitolojidir. Efsaneler, kahramanlar, doğaüstü varlıklar ve hayvanlar, bu mitolojinin temel bileşenlerini oluşturur. Türk halk kültüründeki mitolojik unsurlar, geleneksel hikayelerde ve anlatılarda yer alırken, yazılı kaynaklarda daha az belgelenmiştir.