EfsanelerMitolojilerTürk Mitolojisi

Yeraltı Nehri Toybadım

Yeraltı Nehri Toybadım; Türk ve Altay mitolojisinde ve efsânelerde adı geçen Yeraltı Nehri. Toybodım da denir.

Anlamı “Doymadım” demektir.

Açgözlülük ve Hırs Irmağıdır. İnsanın gözü doymazlığını simgeler.

İnsanın dokuz hırsını simgeleyen dokuz yer altı nehrinin kavuşarak Toybodım Irmağı’na dönüştüğü yerde Erlik Han’ın Demir Sarayı vardır.

Bu ırmak insanların gözyaşlarından oluşmuştur. Üzerinde at kılından yapılmış bir köprü vardır. Bu ırmağın içinde su ejderleri yaşar ve kaçmak isteyen ruhları tekrar yeraltına gönderir.

Türk kültüründe Açgözlülük Türk efsâne ve hikâye kahramanları olağanüstü bir biçimde ve aşırı yerler. Ve bu durum övünülecek bir özelliktir. Bu, mitolojik kahramanlar için bir ayncalıktır.

Bir Azerbaycan hikâyesinde, tılsıma düşmüş bir kahramanın ne kadar yerse yesin doymadığı yazılıdır. Bu kahramanın açlığı sadece tılsımın etkisinden kurtulunca sona erer.

Örneğin Köroğlu çok yer ama geç doyar. Freydenberg’e göre, açgözlülük, mecâzî anlamda ölümü ifâde eder. Karaçay-Balkar dilinde Açgöz, “geleceği gören ve bilen” mitolojik oburun adıdır.

Bu yaratık, Başkurd ve diğer Türk halklarının mitolojilerinde de yer alır. Altay inancında, diğer dünyada akmakta olan ırmağın adının “Doymadım” (Toymadım) olması da bu durumun en güzel örneğidir.

Kan Irmağı

Türk ve Altay mitolojileriyle halk inancında Yeraltı Nehri. Yeraltında akar. İçindeki sıvı su değil kandır. Kan ölümü, ateşi, öfkeyi simgelediği gibi aslında yaşamın da sembolüdür, bu nedenle yaşam ve ölüm arasındaki sınırı simgeler. Bu ırmak masallarda bazen uçan atlarla geçilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
EfsanelerMitolojilerTürk Mitolojisi

Yeraltı Nehri Toybadım

Yeraltı Nehri Toybadım; Türk ve Altay mitolojisinde ve efsânelerde adı geçen Yeraltı Nehri. Toybodım da denir.

Anlamı “Doymadım” demektir.

Açgözlülük ve Hırs Irmağıdır. İnsanın gözü doymazlığını simgeler.

İnsanın dokuz hırsını simgeleyen dokuz yer altı nehrinin kavuşarak Toybodım Irmağı’na dönüştüğü yerde Erlik Han’ın Demir Sarayı vardır.

Bu ırmak insanların gözyaşlarından oluşmuştur. Üzerinde at kılından yapılmış bir köprü vardır. Bu ırmağın içinde su ejderleri yaşar ve kaçmak isteyen ruhları tekrar yeraltına gönderir.

Türk kültüründe Açgözlülük Türk efsâne ve hikâye kahramanları olağanüstü bir biçimde ve aşırı yerler. Ve bu durum övünülecek bir özelliktir. Bu, mitolojik kahramanlar için bir ayncalıktır.

Bir Azerbaycan hikâyesinde, tılsıma düşmüş bir kahramanın ne kadar yerse yesin doymadığı yazılıdır. Bu kahramanın açlığı sadece tılsımın etkisinden kurtulunca sona erer.

Örneğin Köroğlu çok yer ama geç doyar. Freydenberg’e göre, açgözlülük, mecâzî anlamda ölümü ifâde eder. Karaçay-Balkar dilinde Açgöz, “geleceği gören ve bilen” mitolojik oburun adıdır.

Bu yaratık, Başkurd ve diğer Türk halklarının mitolojilerinde de yer alır. Altay inancında, diğer dünyada akmakta olan ırmağın adının “Doymadım” (Toymadım) olması da bu durumun en güzel örneğidir.

Kan Irmağı

Türk ve Altay mitolojileriyle halk inancında Yeraltı Nehri. Yeraltında akar. İçindeki sıvı su değil kandır. Kan ölümü, ateşi, öfkeyi simgelediği gibi aslında yaşamın da sembolüdür, bu nedenle yaşam ve ölüm arasındaki sınırı simgeler. Bu ırmak masallarda bazen uçan atlarla geçilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.