MitolojilerTürk Mitolojisi

Türk Mitolojisinde Peri ve Periler

Türk Mitolojisinde Peri ve Periler; Peri – Periler birçok farklı kültürün efsâne, folklor ve mitolojisinde bulunan bir ruh veya doğaüstü yaratıktır.

Genellikle insan görünümünde, çoğunlukla çok küçük olduğu ve uçmak, büyü yapmak, geleceği görmek veya etkilemek gibi doğaüstü güçlere sâhip olduğu düşünülmüş ve böyle tasvir edilmiştir.

Popüler kültürde çoğunlukla genç ve güzel kadınlar olarak tasvir edilseler de, eskiden bitkin yaşlı kadınlar veya yaramaz yaşlı erkekler olarak tasvir edilirlerdi.

Farsça kökenli bir kelimedir. Farsça anlamı büyü yapan, büyüleyen kadındır ve kelimenin kökeni Farsça kanat anlamındaki pardır.

Peri, eski Türk inanışında “melek”tir ve aslı “Perişte” dir ve diğer Türk dillerinde günümüzde de bu şekilde kullanılmaktadır, Türkçeye “peri” şeklinde girmiştir.

Türk mitolojisindeki peri kavramı, Dede Korkutun Tepegöz hikâyesi ve esin perileri olan Ak Kızlar inancında kendini göstermektedir. Kazak kültüründe Perişte, Çuvaşlarda Pireşte adıyla bilinir. Çuvaş mitolojisinde yaklaşık olarak Melek sözcüğünü karşılar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.