Mısır Mitolojisi

Ra’nın Gözü nedir?

Eski Mısırlılar, Ra’nın Gözü’nün koruyucu ve onarıcı özellikler açısından zengin, son derece güçlü bir sembol olduğuna inanıyorlardı.

Ra’nın Gözü, güçlü sembolizm ve tarihsel öneme sahip eski bir Mısır sembolüdür. Mısır güneş tanrısı Ra’nın dişi karşılığı olan Ra’nın gözü, onun güçlerinin bir uzantısıydı ama aynı zamanda kendi nitelikleriyle bağımsız bir varlık olarak da hareket ediyordu.

Bazen “gerçeğin gözü” olarak da adlandırılan Mısırlılar, gözün her şeyi görebileceğine inanıyordu ve bu da ona insanlık üzerinde ezici bir otorite duygusu veriyordu. Sembol, hiyeroglifler , oymalar ve muskalar da dahil olmak üzere Mısır sanatının çeşitli biçimlerinde , içinden bir gözyaşı damlası düşen, şahininkine benzeyen stilize edilmiş bir insan gözü olarak ortaya çıktı.

Haydi hemen derinlere inelim ve sembolün eski Mısır’daki büyülü önemine daha yakından bakalım.

image 204
Ra'nın Gözü nedir? 13

Ra’nın Kadın Muadili

Ra'nın Gözü
Ra’nın Gözü

Ra’nın gözü, güneş tanrısının dişi karşılığıydı ve sıklıkla Hathor, Sekhmet , Bastet , Uadyet ve Mut dahil olmak üzere hayatındaki ilahi kadın tanrıçaların şeklini alıyordu . Bu, gözün Ra’nın bedenini bir başkası biçiminde bırakabileceği ve ışınlarının katıksız gücüyle cezayı dağıtabileceği anlamına geliyordu.

Bir efsaneye göre Ra, kendi kurallarına uymadığı için insanlığı korkunç bir cezaya çarptırmak için gözünü Sekhmet biçiminde dünyaya gönderdi. Dişi aslan şeklini alan Sekhmet, Ra’nın Gözü’nün gücünden yararlandı ve Ra onu bayıltacak kadar çok bira içmesi için kandırana kadar şiddetli bir cinayet serisiyle dünya insanlarının üzerine saldırdı.

Ra'nın Gözü Sekhmet, Ptahmassu Nofra-Uaa (detay). Kaynak: Güzel Sanatlar Amerika
Ra’nın Gözü Sekhmet, Ptahmassu Nofra-Uaa (detay). Kaynak: Güzel Sanatlar Amerika

Ra’nın Gözü’nün içerdiği dişil enerji, Mısır’ın güneşin büyümenin, doğurganlığın ve doğumun sembolü olduğu ve onu kadın bedenine benzettiği inancıyla karşılaştırılabilir. Ra’nın orijinal hikayelerinden birinde, gözünden düşen gözyaşları dünyadaki ilk insanlar olur ve bu, eski Mısırlıların tüm yaşamın birincil kaynağı olarak bu sembole verdikleri büyük gücü gösterir.

Antik Mısır’da Derin Bir Sembol

Siyah detaylı dışbükey yüze sahip Wedjat-eye muska; uzunlamasına delinmiştir. Kaynak: Britanya Müzesi
Siyah detaylı dışbükey yüze sahip Wedjat-eye muska; uzunlamasına delinmiştir. Kaynak: Britanya Müzesi

Ra’nın Gözü, her şeye kadir otoritesine ve gücüne olan inançlarından dolayı eski Mısır’da derin bir öneme sahipti. Her şeyi gören bakışının kanıtı olarak genellikle tapınakların kapılarına veya girişlerine oyulmuştur . Mısırlılar ayrıca negatif enerjiyi uzaklaştırabileceğine ve uyumu yeniden sağlayabileceğine inanıyordu ve firavunlar, göz sembollerini düşmanlara karşı bir savunma biçimi olarak kullandılar.

Mısırlılar, Ra’nın Gözünü genellikle takılara, tılsımlara veya muskalara takarlardı; bunun, takanlara negatif enerjiyi uzaklaştırma yeteneği verdiğine inanırlardı. Mısırlılar gözün, öbür dünyaya olan yolculuğunda hassas ruhu koruyabileceğine ve onu zarar görmekten koruyacağına inandıklarından, sembol cenaze sanatlarında ve yazıtlarda da görülüyordu.

Koruyucu ve Şiddetli Bir Güç

Wedjat göz muskası, MÖ 1070–664 Kaynak: Metropolitan Müzesi
Wedjat göz muskası, MÖ 1070–664 Kaynak: Metropolitan Müzesi

Bir yandan Ra’nın Gözü, yaklaşmakta olan tehlikeyi savuşturabilecek, insanları güvende tutabilecek, evrene denge ve düzen getirebilecek ve inanılmaz iyileştirici güçler sunabilecek her şeye kadir bir koruma gücü olarak görülüyordu.

Yine de şiddetli bir koruyucu olarak Ra’nın Gözü aynı zamanda kötülük veya ahlaksızlık eylemlerine tanıklık edebileceğine ve şiddetli ve yıkıcı cezalandırma biçimleri uygulayabileceğine inanan eski Mısırlılara büyük korku aşılama gücüne de sahipti. Bu ikilik, Mısırlıların, hayat veren ve yıkıcı derecede zarar veren özellikleriyle güneşe hem saygı duymaları hem de güneşten korkmalarıyla bir karşılaştırma olarak okunabilir. 

Ra’nın Gözü ve Horus’un Gözü

Wah'ın Tabutu, MÖ 1981–1975, Ra'nın Gözü'nü (solda görülen sağ göz ve sağda görülen Horus'un Gözü) Mısır, Yukarı Mısır, Thebes, Güney Asasif, Wah'ın Mezarı'ndan. Kaynak: Metropolitan Müzesi
Wah’ın Tabutu, MÖ 1981–1975, Ra’nın Gözü’nü (solda görülen sağ göz ve sağda görülen Horus’un Gözü) Mısır, Yukarı Mısır, Thebes, Güney Asasif, Wah’ın Mezarı’ndan. Kaynak: Metropolitan Müzesi

Ra’nın Gözü , Horus’un Gözü’ne oldukça benzemekle birlikte , her birinin kendine özgü anlamları vardır. Ra’nın Gözü genellikle sağ gözdür ve çoğunlukla güneşle ilişkilidir; Horus’un Gözü ise daha çok aya birçok bağlantısı olan sol gözdür, ancak her birinin adı bazen birbirinin yerine kullanılır.

Bazı tasvirlerde Horus’un Gözü, iyi bilinen bir efsanede amcası Set ile yaptığı bir savaş sırasında Horus’un gözünde meydana gelen hasara gönderme yapan ek matematiksel Mısır işaretleriyle süslenmiştir. Birlikte bakıldığında iki göz, evrenin temelindeki simetriyi ve düzeni temsil eder; Aslında Mısırlılar pek çok mitte iki göksel gücün ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş olduğunu, birbirini dengeleyen iki “göz” olduğunu görmüşlerdir. 

Gözün Kendine Özgü Bir Şekli Vardır

Farklı tasvirler Horus'un Gözü. Kaynak: Britanya Müzesi
Ra’nın Gözü/Horus’un Gözü’nün farklı tasvirleri. Kaynak: Britanya Müzesi

Kıvrımlı süslemeleriyle Ra’nın Gözü’nün ayırt edici, stilize şekli, eski Mısır’da çok saygı duyulan bir kuş olan şahinin göz işaretlerine benzeyecek şekilde tasarlandı. Bu, gözü sanatta sıklıkla şahin başlı bir adam olarak temsil edilen Ra’nın kendisine bağlar.

Bugün Ra’nın Gözü, popüler kültürde, mücevherlerde, dövmelerde ve diğer sanat türlerinde bir motif olarak görünmeye devam ediyor; çarpıcı ambleminin yanı sıra daha derin ve köklü sembolizmiyle de hayranlık uyandırıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.