Rem (Mısır Tanrısı)

Rem (“ağlamak”), ayrıca Rem-Rem , Remi veya ağlayan diyar Rem-Rem’de yaşayan Ağlayan Remi Mısır’da toprağı gözyaşlarıyla gübreleyen bir balık tanrısıydı, hem bitki örtüsünü hem de sürüngenleri üretmek. 

Ra’nın gözyaşlarının kişileştirilmesi olduğu varsayılır .