Mantus

Mantus ve karısı Mania, Roma ve Etrüsk mitolojilerinde yer altı dünyasının yani ahiretin tanrılarıdır. Ayrıca Mantua şehriyle de ilişkilendirilmişlerdir.

Mantus Zeus tarafından Tanrıcaların onun yakışıklılığı yüzünden gösterdikleri ilgiyi kıskanıp lanetlenip yer altı dünyasına sürülmüştür.

Karısı Mania’nında bir peri olduğuna inanılır Zeusun ilgisine karsılık vermeyince gazabına uğrayıp yeraltı dünyasına sürülmüştür Mantus’la Mania burada birbirlerine tanımış âşık olmuş ve evlenmişlerdir.

Daha sonra çocukları Lares’le Manes doğmuştur. Lares Roma mitolojisinde evlerin koruyucusu olarak bilinir. Manes, Herodot’a göre Maeonya’nın ilk kralıdır. kesin olmamakla birlikte Manes’in Zeusa baş kaldırması ve Zeusun onu cezalandırıp bir ölümlü haline getirdiği söylenmektedir.

Lares ise bir ölümlüye âşık oldu için Tanrısal niteliklerinden vazgeçip onun gibi sıradan biri olarak hayatını sürdürmüştür.

Ayrıca Mantus Litvanya’da çok kullanılan bir isimdi.