Haber Tanrısı Erdeney Han; Türk ve Altay mitolojisinde Haber Tanrısı.

Tanrıların haberlerini insanlara iletir. Habercileri ve ulakları korur. Uçan beyaz bir atı vardır. Elçilerin başlarına zarar gelmesine engel olur. İletilen haberlerin olduğu gibi, ilmeden yerine ulaştırılmasının önemi sembolize edilir. Türk masallarında Çapan/Çapar (Atlı Haberci, Atlı Postacı)lar vardır ve atları üç gün üç gece hiç durmadan yol alır. Ya da her şehirde bir at değiştirerek ve atın üstünde uyuyarak yol alırlar. Erdeney tarafından korunurlar.

Etimoloji

(Er) kökünden türemiştir. Erden; katışıksız, erdemli, sadık demektir.