MitolojilerSümer MitolojisiTürk Mitolojisi

Tammuz veya Temmuz

Tammuz veya Temmuz; Tammuz (Tämmuz veya Tamuz, Tamız, Tammus,Temmuz: Arapça ّموز ت Tammūz; İbranice תּמּוז; Akadca Duzu, Dūzu; Sümerce Dumuzı) – Ortadoğu kültürlerinin tamamına yayılmış ve tanınmış olan bir Sümer tanrısı.

Bereket tanrısı veya Çoban tanrısı olarak görülür.

Etimoloji

(Tam/Dam) kökünden türemiştir.

Sümerlerde Dumuzı veya Damuzı olarak yer alır ve anlamı güvenilir veya oğul demektir. Türkçe de Dam/Tam yâni ahır ile bağlantılı bir anlam kazanmıştır.

Mitoloji

Türk ve Altay mitolojisine de Tamız (Tamus, Tammus, Tamıs, Dumuz, Dumıs) Han olarak geçmiştir.

Sümer kökenlidir.

Türk coğrafyasının büyük kısmında adı yaz aylarından birisine verilir; Temmuz, Tamız, Tamıs gibi…

Çoğu zaman Ahır hayvanlarının ve/veya Çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olarak görülür. Damızlık sözcüğü, Damız (ahır) sözcüğüyle olduğu kadar bu isimle de bağlantılıdır ve Tamız Han için ayrılan hayvan demektir.

Sümer mitolojisinde çoban görünümlü olarak betimlenir. Sümerce adı Dumuzi, 12 Hayvanlı takvimde de yer alan Domuz ile bağlantılı görünmektedir. Ünü tüm Ortadoğuya yayılmıştır.

Temmuz ayı ismini bu tanrıdan almıştır.

Tammuz’un kökeni Sümer çoban-tanrı, Dumuzıd veya Dumuzı’dir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.