Dinler TarihiGenelTarih

Satanizm nedir, Satanistler nelere inanırlar

Satanizm Nedir?

Satanizm, birçok farklı kültürel ve dini bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilen bir terimdir. Genellikle, Hristiyanlık perspektifinden bakıldığında, Satanizm, Şeytan‘a (veya Şeytan’ın sembolize ettiği kavramlara) tapınma veya onu bir rehber olarak benimseme anlamında kullanılır.

Ancak, Satanizmin kendisi çeşitli farklı akımlara sahip olabilir. İki yaygın Satanizm türü şunlardır:

 1. LaVeyen Satanizm: Anton LaVey tarafından kurulan bu akım, 1966 yılında “Satanik Ayinler” adlı bir kitapla resmi olarak tanıtıldı. LaVeyen Satanizm, bireyin kendini tatmin etme, egoizm ve hedonizm gibi değerlere odaklanır. Bu anlamda, LaVeyen Satanizm genellikle daha bireysel odaklıdır ve dini veya metafizik inançlara dayanmaz.
 2. Teistik Satanizm: Bu tür Satanizm, Şeytan’ı gerçek bir varlık olarak kabul eder ve ona ibadet eder. Teistik Satanistler, Şeytan’ı bir tür ilahi varlık veya sembol olarak görebilirler. Teistik Satanizm, farklı yorumlar ve uygulamalarla gelir ve bu nedenle bu akımın içindeki inançlar büyük ölçüde değişebilir.

Her iki tür de kendi içinde farklı alt gruplara ayrılabilir ve bireylerin inançları arasında büyük farklılıklar olabilir. Satanizm hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu konudaki güvenilir kaynakları incelemeniz faydalı olacaktır. Unutmayın ki din ve inanç konularında insanlar arasında farklı görüşler ve inançlar bulunabilir ve saygılı bir şekilde bu farklılıklara yaklaşmak önemlidir.

Satanizmin doğuşu

Satanizmin doğuşu, farklı türlerdeki Satanizm akımlarının ortaya çıkışıyla ilişkilidir. İlk Satanik doktrinler ve inançlar, genellikle antik çağlara kadar uzanır.

 1. Antik Dönemler:
  • “Şeytan” veya benzeri kavramlar, farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyabilirdi. Örneğin, Zerdüştlük inancında, “Angra Mainyu” veya “Ahriman,” iyilikle savaşan kötü bir ilahi varlık olarak kabul edilirdi.
  • Yahudi ve Hristiyan teolojisinde, Şeytan genellikle Tanrı’ya karşı gelen ve insanları günaha teşvik eden kötü bir varlık olarak tasvir edilirdi.
 2. Orta Çağ ve Rönesans:
  • Orta Çağ ve Rönesans döneminde, Şeytan ve iblislere dair inançlar yoğun bir şekilde etkiliydi. Cadılık avları bu dönemde yaygındı ve bu avlarda “şeytana tapıcılık” suçlamaları sıkça yapılıyordu.
 3. Modern Satanizmin Başlangıcı:
  • Modern Satanizmin kökleri, 20. yüzyılın ortalarına dayanır.
  • Anton LaVey, 1966 yılında “Satanik Ayinler” adlı kitabı yayımlayarak LaVeyen Satanizm’i resmi olarak kurdu. LaVey, bu akımı bireysel tatmin, egoizm ve hedonizm prensipleri etrafında şekillendirdi.
 4. Teistik Satanizm:
  • Teistik Satanizm, Şeytan’ı gerçek bir ilahi varlık olarak kabul eden bir inanç sistemidir. Bu tür Satanizmin kökleri daha eski dönemlere kadar gider ve farklı teistik Satanist gruplar ve kültler bulunmaktadır.

Özetle, Satanizm, tarihsel olarak farklı kültürlerde ve dönemlerde çeşitli şekillerde var olmuştur. Modern Satanizm, 20. yüzyılda belirginleşmiş ve farklı türlerdeki akımların ortaya çıkmasıyla şekillenmiştir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, Satanizmin farklı türlerinin farklı inanç ve uygulamalara sahip olabileceğidir.

LaVeyen Satanizm

LaVeyen Satanizm, Amerikalı yazar ve okültist Anton LaVey tarafından kurulan ve 1966 yılında “Satanik Ayinler” adlı kitabında resmi olarak tanıtılan bir inanç sistemidir. LaVeyen Satanizm, geleneksel dini inançlardan farklı olarak, daha çok bireysel tatmin, egoizm, doğal içgüdüler ve dünyevi zevklere odaklanır.

İşte LaVeyen Satanizm’in temel prensiplerinden bazıları:

 1. Bireysellik ve Egoizm: LaVeyen Satanizm, bireyin kendi tatmini ve gelişimi üzerine odaklanır. Bireyin kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutması teşvik edilir.
 2. Hedonizm: Dünyevi zevklerin ve keyiflerin önemini vurgular. Yaşamın tadını çıkarmak ve mutluluk arayışı teşvik edilir.
 3. Sembolizm: Şeytan, sembolik bir kavram olarak kullanılır. Şeytan, insanın doğasındaki bireysellik, özsaygı ve doğal içgüdülerin temsilcisidir.
 4. Doğal Yasalar: LaVeyen Satanizm, insan doğasının temel yasalarını kabul eder. Bu, insanların kendi doğalarına uygun olarak yaşamalarını ve potansiyellerini açığa çıkarmalarını teşvik eder.
 5. Ritüeller ve Ayinler: LaVeyen Satanizm, sembolik ritüeller ve ayinlerle bireyin kendi içsel güçlerini keşfetmesini ve kullanmasını teşvik eder.
 6. Ahlaki İlkeler: LaVeyen Satanistler, toplum içinde saygılı, sorumlu ve yasal bir yaşam sürmeyi teşvik ederler. Zarar verme, çalmak gibi ahlaki değerlere aykırı davranışlar önerilmez.

Unutulmamalıdır ki LaVeyen Satanizm, metafizik veya teistik inançlara dayanmaz. LaVey, bu inanç sistemini daha çok pratik bir felsefi yaklaşım olarak görmüştür.

LaVeyen Satanizm, bireyin kendi yolunu bulmasını, özsaygısını geliştirmesini ve yaşamın tadını çıkarmasını teşvik eden bir inanç sistemidir.

Teistik Satanizm

Teistik Satanizm, Şeytan’ı gerçek bir ilahi varlık olarak kabul eden bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemine göre, Şeytan bir tür ilahi yaratıcı veya ilahi güç olarak algılanır ve bu varlığa ibadet edilir. Teistik Satanistler, Şeytan’ı bir rehber, koruyucu veya ilahi bir varlık olarak görürler.

Teistik Satanizmin altında farklı inanç sistemleri ve gruplar bulunabilir. Şeytan’ın doğası, amacı ve etkileşimi hakkındaki inançlar büyük ölçüde değişebilir. Kimi Teistik Satanistler Hristiyan perspektifine göre Şeytan’ı yorumlar, bazıları ise kendi özgün inanç sistemlerine göre şekillendirir.

Teistik Satanizmin bazı özellikleri şunlar olabilir:

 1. İlahi Varlık: Şeytan, gerçek bir ilahi varlık olarak kabul edilir ve bu varlığa ibadet edilir. Şeytan, genellikle bir rehber veya koruyucu olarak algılanır.
 2. Ritüeller ve Ayinler: Teistik Satanistler, Şeytan’a ibadet etmek için ritüeller ve ayinler gerçekleştirirler. Bu ritüeller, Şeytan’ın enerjileriyle etkileşimde bulunma amacını taşıyabilir.
 3. Özgün İnançlar: Teistik Satanizm altında farklı gruplar, kendi özgün inanç sistemlerine sahip olabilir. Bu gruplar, Şeytan’ın doğası, amacı ve ilişkisi hakkında farklı perspektiflere sahip olabilir.
 4. Semantik Farklılıklar: Teistik Satanistler arasında, Şeytan’ın kendine özgü bir isme, karaktere veya sembole sahip olup olmadığı konusunda farklılıklar olabilir.

Teistik Satanizm, genellikle bir bireyin veya bir grup insanın kendi dini ve metafizik inançlarını belirleyebileceği bir alandır. Bu inanç sistemleri arasında büyük çeşitlilik bulunabilir ve bu nedenle her Teistik Satanist grubunun inançları farklılık gösterebilir.

Satanizm ve Ateistler arasındaki fark

Satanizm ve ateizm, farklı inanç sistemlerini temsil eden terimlerdir. Her iki terimin de temelde farklı yaklaşımları ve vurguları vardır. İşte Satanizm ile ateizm arasındaki temel farklar:

 1. Tanrı İnançları:
  • Ateizm: Ateizm, tanrı veya ilahi bir varlık inancına sahip olmamak anlamına gelir. Ateistler, genellikle doğaüstü varlıkların veya ilahi bir yaratıcının varlığına inanmazlar. Bu, teistik inanç sistemlerinin dışında bir pozisyon almak anlamına gelir.
  • Satanizm: Satanizmin türüne göre farklılık gösterir. LaVeyen Satanizm, genellikle ateistik bir yaklaşım benimser. Bu akımda, Şeytan sembolik bir kavramdır ve metafizik veya teistik inançlara dayanmaz. Teistik Satanizm ise, Şeytan’ı gerçek bir ilahi varlık olarak kabul eder.
 2. Temel İnançlar ve Değerler:
  • Ateizm: Ateizm, tanrısal otoriteye dayalı dini inançların reddedilmesiyle ilgilenir. Ateistler, genellikle bilimsel yöntemi ve akıl yürütmeyi vurgularlar.
  • Satanizm: Satanizm, farklı akımlara göre değişen değerler ve prensipler benimser. LaVeyen Satanizm, bireysellik, egoizm, doğal içgüdülerin takip edilmesi gibi değerleri önemser. Teistik Satanizm ise, Şeytan’a ibadet ve onun ilahi öğretilerini takip eder.
 3. Dini Uygulamalar ve Ayinler:
  • Ateizm: Ateizm, bir din veya dini uygulamalara dahil olma gerekliliği taşımaz. Ateistler genellikle dini törenlere veya ibadetlere katılmazlar.
  • Satanizm: Satanizm, LaVeyen veya Teistik Satanizm’e göre değişir. LaVeyen Satanizm, sembolik ritüeller ve ayinler gerçekleştirirken, Teistik Satanizm Şeytan’a ibadet etmeyi içerebilir.

Unutulmamalıdır ki her iki terim de çok çeşitli inanç sistemlerini içerebilir ve her bireyin kendi inançları vardır. Bu nedenle, her zaman bireylerin kendi inançlarına saygı göstermek önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.