Salus - Roma Tanrıçası

Salus Roma Tanrıçası

Salus (Latince: salus, Türkçe: “güvenlik”, “kurtuluş”, “refah”) bir Roma tanrıçasıydı. Hem bireyin hem de devletin güvenlik ve esenliğinin (refah, sağlık ve refah) tanrıçasıydı.

İşlevleri önemli ölçüde farklılık gösterse de bazen Yunan tanrıçası Hygieia ile özdeşleştirilir.

Salus en eski Roma tanrıçalarından biridir. İlk başlarda hem bireyin hem de devletin güvenlik ve esenliğinin tanrıçası olsa da daha sonra kişisel sağlığının koruyucusu haline geldi. 

Apollo, Aesculapius ve Salus onuruna MÖ 180 civarında kurban ayinleri yapıldı. Concordia tapınağında Salus’un heykeli vardı. İlk olarak M.Acilius tarafından basılan MÖ 55 tarihli bir madeni paradan Aesculapius yılanıyla ilişkilendirildiği bilinmektedir.

Festivali 30 Mart’ta kutlandı.

Salus ve Sancus birbiriyle sık sık ilişkilendirilirdi. Tapınakları iki bitişik tepede yan yana durmaktadır.

Temsil

Salus sık sık bacakları çapraz oturmuş (Securitas için ortak bir konumdur), dirseğini tahtının koluna yaslayarak gösterildi. Çoğu zaman, sağ eli bir sunağın etrafına sarılmış bir yılanı beslemek için bir patera (dini törenlerde kullanılan sığ tabak) uzatırdı. Bazen de yılan büyütülür ve başını pateraya yatırırdı.

Bazen eli açık ve boştur, bir jest yapar. Bazen yılan bakışlarını kendisininkiyle birlikte yönlendirir. Bazen sunak yoktur; yılan bunun yerine tahtının koluna sarılır.

Bazen, Salus’un sol elinde, etrafına bir yılan dolanmış uzun bir asa vardır; bazen sağ eli daha küçük bir kadın figürünü kaldırır. Daha sonra Salus yılanını besleyerek ayakta gösterilirdi. Zamanla bu en yaygın poz haline geldi: Kıvrılan yılanı kolunun altında sıkıca kavrayıp diğer elindeki bir tabakta uzattığı yemeğe yönlendiriyor.

Nadiren, Salus sol elinde bir kürek tutuyordu (imparatora sağlıklı bir yaşam boyunca rehberlik etme rolünü gösterir).