Dünya MitolojileriMitolojiler

Komi mitolojisi

Komi mitolojisi

Komi mitolojisi, Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nde yaşayan Komi halkının geleneksel inançlarına dayanır. Bu mitoloji, Komi halkının doğaya, ruhlara ve çeşitli doğaüstü varlıklara olan inançlarını ihtiva eder.

Komi mitolojisinde, tabiat ve doğaüstü varlıklar çoğu zaman insan özelliklerine haiz olarak tasvir edilir. Ek olarak, ruhların ve doğaüstü varlıkların insanlarla etkileşimde bulunduğuna inanılır. Komi mitolojisinin temel unsurlarından bazıları şunlardır:

 1. Yaratıcı Güçler: Komi mitolojisinde, evreni yaratan ve denetim eden bir takım tanrı yada doğaüstü varlık bulunabilir. Bu varlıklar tabiat ananın dengesini korur ve insanların yaşamlarını etkisinde bırakır.
 2. Orman Ruhları: Komi kültüründe ormanlar, mukaddes kabul edilir. Bu ormanlarda yaşayan ruhlar, insanların doğayla uyum içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla koruyucu bir rol oynar.
 3. Su Varlıkları: Suların, göllerin ve nehirlerin ruhlarına inanılır. Bu varlıklar, sularla ilgili vakaları denetim eder ve insanlarla etkileşimde bulunabilir.
 4. Ev Ruhları: Komi mitolojisine gore, evlerin ve ailelerin koruyucu ruhları vardır. Bu ruhlar, ailenin refahını korumak ve aile fertlerini korumak için varlıklarıdır.
 5. Rüya Yolu: Komi kültüründe, rüyaların hususi bir önemi vardır. Rüyalar vasıtasıyla, ruhlar ve doğaüstü varlıklarla kontakt kurulabileceğine inanılır.
 6. Fena Varlıklar ve Ruhlar: Komi mitolojisinde, fena niyetli varlıklar da bulunabilir. Bu varlıklar çoğu zaman insanlara zarar vermek yada dengesizlik yaratmak amacıyla etkinlik gösterir.

Komi mitolojisi, geleneksel halk hikayeleri, şarkılar ve ritüeller vasıtasıyla nesilden nesile aktarılır. Sadece, bu mitoloji zaman içinde değişmiş ve değişik etkisinde bırakır altında evrilmiş olabilir.

Unutulmaması önemlidir ki, mitolojiler çoğu zaman mahalli kültürlerin inançlarına dayanır ve bu inançlar değişik bölgelerde farklılık izah edebilir. Komi mitolojisi de bu açıdan Komi halkının tarihini ve kültürünü yansıtan mühim bir unsurdur.

 • Tr (Ен) – “Güç”. İyi yaratıcı tanrı ve Kul’un düşmanı. Kuğu şeklini aldı.
 • Kul’ yada Omöl’ (Куль yada Омуль) – “Zayıflık”. Suyun ve ölülerin tanrısı ve fena yaratıcı tanrı. Bir batağan şeklini aldı .
 • Vasa (Васа) – Başka bir su ruhu. Kul benzer biçimde o da fena niyetli olabilirdi ve suya ekmek, sopa, kek yada tütün atarak yatıştırılması gerekiyordu. Değirmencilerin arkadaşıydı.
 • Olys’ yada Olysya (Олысь yada Олыся) – Bir ocak ruhu, Rus domovoi’nin eşdeğeri . Rynyshsa (Рынышса) adı altında, hamamlarla ilişkilendirilen, beyaz sakallı, minik, kambur, yaşlı bir adam olarak görünen bir su ruhudur.
 • Aika (Айка) – “Baba” yada “Ebeveyn”. ülkenin bir yerini sakınan bir ruh . Perm’lü Stephen’ın düşmanı oldular .
 • Peludi-Aika (Пелуди-Айка) – “Baba Peygamber Çiçeği “. 20 Temmuz’da köylülerin evden çıkmasını yasaklayan bir ruh. İtaatsizlik ettikleri takdirde mısırları tahrip ediliyordu.
 • Pyvsyan’sa (Пывсяньса) – Hamamın ustası , RusyaBannik’in eşdeğeri . Yakıcı gözlerle kırmızı şapkalı minik bir adam olarak görünüyor.
 • Voipel’ (Войпель) – Soğuk şimal rüzgarı ve gece tanrısı . Adı “Şimal/Gece Yarısı Rüzgarı” anlamına geliyor.
 • Vörsa (Вörса) – Ormanın ruhu, Rus leshy’nin standartlar . Her ormanın kendine ilişik bir Vörsa’sı vardır. Avcılar avlanmalarına destek olması umuduyla ona kürk, ekmek, tuz yada tütün teklif ediyorlardı.
 • Komi mitolojisindeki tanrı ve tanrıçalar, doğaüstü varlıklar, ruhlar ve semboller vasıtasıyla doğayı ve insan yaşamını etkilerler. Sadece, bu mitolojiye dair detaylı kaynaklar sınırlıdır ve zaman içinde değişebilir. İşte Komi mitolojisinde malum bazı mühim tanrı ve tanrıçalar:
 • Jylga (Jyl’ga): Komi mitolojisinde, Jylga tabiat ananın ana tanrıçası olarak kabul edilir. Tabiat, bolluk ve yaşam döngüsünün temsilcisidir. Bu yüzden, ziraat ve tabiat ile ilgili ritüellerde ona tapılırdı.
 • Kudyn (Kudun): Kudyn, ormanların ve ağaçların ruhu olarak kabul edilir. Ormanların ve tabiat ananın koruyucusu olarak görülür. Komi halkı, avcılık ve doğayla uyum içinde yaşamak için Kudyn’e saygı gösterirdi.
 • Nish Kynych (Niš-Kynych): Komi mitolojisinde su ruhu olarak bilinir. Nehirlerin, göllerin ve suların koruyucusu olarak kabul edilir. Sularla ilgili vakaları etkileyebilir.
 • Munadyn (Munadun): Munadyn, cennetin ve gökyüzünün tanrısı olarak kabul edilir. Gökyüzündeki yıldızlar, güneş ve ay Munadyn’in kontrolündedir.
 • Suna Sуkor (Sunɑ Sıkоr): Komi mitolojisinde evin koruyucu ruhu olarak kabul edilir. Aile fertlerini ve evin refahını korur.
 • Myel Mаngyn (Miel Mangin): Ölülerin ruhu olarak kabul edilir. Ölenlerin ruhları, yaşayanlarla kontakt kurarak rehberlik edebilir.
 • Unutulmaması ihtiyaç duyulan mühim bir nokta, Komi mitolojisinin zaman içinde evrildiği ve değişik bölgelerde değişik varyasyonlara haiz olabileceğidir. Bu yüzden, bu tanrı ve tanrıçaların değişik kaynaklarda değişik isimlerle yada özelliklerle anlatılmış olabileceğini unutmamanız önemlidir.

Yaratılış efsanesi

Bir ördek yumurtası, sırasıyla iyilik ve fenalık ruhları olan En ve Omöl’ü doğurdu. En kuğu şeklini aldı , Omöl ise batağan şeklini aldı . Dünyayı yaratmak için ilkel okyanusun dibinden yükseldiler .

Ruh

Komi dini inancında insan ruhun (лов, “lov”) bir ikilisi (орт, “ort” yada орд, “ord”) vardı. Ort her insanla beraber doğar ve ya ölecek kişiye ya da ailesinden birine ölüm habercisi olur.

Ölüler dünyası

Ölüler ülkesinin çoğu zaman yaşayanların kuzeyinde, dağların, nehirlerin ve ormanların ötesinde olduğu düşünülürdü. Styx’in (Yunan mitolojisinde yeraltı dünya nehri ) Komi eşdeğeri “Syr Yu” (Сыр Ю), “Pitch Nehri” idi. Ölü ruhlara bu dünyadaki günahlarına gore nehri geçmeleri için çeşitli yollar tahsis edilmişti: demir bir köprü, titrek bir kiriş, ince bir direk yada örümcek ağı. Bundan sonrasında ölüler büyük, ıslak bir dağa tırmanmak mecburiyetinde bırakıldı. Bu sadece kişinin iyi bir yaşam sürmesi ve kuvvetli tırnaklara haiz olması durumunda mümkün olabilirdi. Geleneksel olarak Komiler, diğer dünyada kullanılmak suretiyle onlarla beraber gömülebilmek için tırnak kırpıntılarını saklarlardı.

Komilerin şamanları vardı ve büyücülere ve cadılara inanıyorlardı. Komi folklorundaki en fena şöhretli cadı Yoma’dır (yada Yoma-Baba).

Komi halkı, çoğunlukla Kuzeydoğu Avrupa’da, bilhassa de Rusya’nın Şimal Ural bölgesinde yaşayan bir etnik grup olarak bilinir. Komi, bununla birlikte Komi Cumhuriyeti adlı özerk bir bölgeye haizdir.

İşte Komi halkı hakkında bazı temel bilgiler:

 1. Tarih ve Kökenler: Komi halkının zamanı oldukça eskiye dayanır. Eski çağlarda Fin-Ugor halklarından biri olarak kabul edilirler. Kültürel ve dilsel açıdan Fin-Ugor ailesine aittirler.
 2. Dil: Komi halkının kullandığı ana dil, Komi dili olarak bilinir. Bu dil, Ural dilleri ailesinin Finiş-Ugor koluna aittir. Komi dili, Komi Cumhuriyeti’nde resmi bir dil olarak kullanılır.
 3. Komi Cumhuriyeti: Komi halkının çoğunluğu, Rusya’nın Şimal Ural bölgesindeki Komi Cumhuriyeti’nde yaşar. Bu bölge, Komi halkının kültürel ve siyasal merkezidir. Başkenti Syktyvkar’dır.
 4. Geleneksel Kültür ve İnançlar: Komi halkının geleneksel kültürü, doğaya büyük bir saygıyı ihtiva eder. Komi mitolojisi, doğaüstü varlıklar, ruhlar ve semboller vasıtasıyla doğayla olan bağlarını yansıtır.
 5. Geleneksel Giyim ve El Sanatları: Komi halkının geleneksel giyimleri renkli ve süslüdür. Hanımefendiler çoğu zaman renkli elbiseler giyerken, erkekler geleneksel Komi cüppesini tercih eder. Ek olarak el sanatlarında da beceriklidirler.
 6. Ziraat ve Ormancılık: Komi geleneksel olarak ziraat, avcılık ve ormancılıkla uğraşır. Bu, doğaya olan yakınlıklarını ve çevresel bilincini yansıtan mühim bir özelliktir.
 7. Dini ve Dini İnançlar: Tarihsel olarak, Komi halkı Şamanizm ve geleneksel Fin-Ugor inançlarına sahipti. Sadece, Hristiyanlık’ın etkisiyle beraber birçok Komi, Rus Ortodoksluğu’nu benimsemiştir.
 8. Eğitim ve Kültür: Komi halkının dilini, kültürünü ve geleneklerini korumak ve yaymak amacıyla eğitim ve kültürel programlar yürütülür. Komi dili, okullarda ve kültürel etkinliklerde mühim bir rol oynar.

Bugün, Komi halkı çağıl Rusya’nın bir parçasıdır ve geleneksel kültürleriyle beraber uygar yaşamın birçok yönünü benimsemişlerdir. Bununla beraber, kültürel miraslarını koruma ve yayma amacıyla çeşitli kuruluşlar ve programlar mevcuttur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.