Coyotlinahual

Coyotlinahual, Meksika’nın Puebla eyaletindeki Tepexi de Rodríguez kasabasında bulunan antik bir kabul yeridir. Aztekler, Toltekler ve Otomiler tarafından kullanılan bu alan, önemli bir dini ve kültürel merkezdi.

Coyotlinahual, Tepexi de Rodríguez kasabasının kuzeyinde, San Antonio Tlayacapan bölgesinde yer almaktadır. Bu antik kabul yerinin tarihi, MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Toltekler tarafından kullanılan bu alan, daha sonra Aztekler ve Otomiler tarafından da kullanılmıştır.

Coyotlinahual, birçok farklı bölümden oluşmaktadır. En önemli bölümlerinden biri, merkezde yer alan ve “Kutsal Meydan” olarak bilinen alandır. Bu alan, antik dönemlerde dini törenlerin yapıldığı yerdi. Ayrıca, daha küçük alanlar da bulunmaktadır ve bu alanlarda da farklı dini törenler yapılmaktaydı.

Antik dönemde, Coyotlinahual, birçok insanın ziyaret ettiği bir yerdi. Özellikle, dini törenler için buraya gelenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Bu nedenle, kabul yerinin etrafında birçok ev, dükkân ve diğer işletmeler kurulmuştur.

Günümüzde, Coyotlinahual hala ziyaret edilebilmektedir. Antik dönemdeki gibi dini törenler yapılmamakla birlikte, turistler tarafından ziyaret edilerek antik döneme ait kalıntılar incelenebilmektedir. Ayrıca, burada düzenlenen etkinlikler ve festivaller de turistlerin ilgisini çekmektedir.

Coyotlinahual, Meksika’nın kültürel miraslarından biridir ve antik döneme ait önemli bir iz bırakmaktadır. Bu antik kabul yerinin ziyaret edilmesi, Meksika’nın tarihine ve kültürüne dair daha fazla bilgi edinmek isteyen turistler için harika bir fırsattır.

Toltekler

Toltekler, Meksika’nın Orta Bölgesi’nde yaşamış olan bir antik uygarlıktır. M.Ö. 900’lü yıllarda ortaya çıkmışlar ve M.S. 1100’lü yıllara kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Toltekler, sanat, mimari, matematik, astronomi ve tarım gibi birçok alanda ilerlemişlerdir. Özellikle piramitler, tapınaklar ve palenque’lerdeki sanat eserleri ile ünlüdürler. Ayrıca, Tolteklerin dilinde yazılmış olan kitaplar da günümüze kadar ulaşmıştır. Tolteklerin en önemli eseri olan “Toltekayotl”, toplumlarının kurallarını ve yaşam felsefelerini içeren bir kitaptır. Toltekler, Meksika’da yaşayan diğer uygarlıklarla da etkileşim halinde olmuşlardır ve bu sayede kültürel bir alışveriş yaşanmıştır. Ancak, Tolteklerin neden yok oldukları tam olarak bilinmemektedir.

Otomiler

Otomiler, Orta Asya’da yer alan ve genellikle Türkmenistan, İran, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde yaşayan bir halktır. Otomiler, göçebe bir yaşam tarzına sahiptir ve genellikle hayvancılıkla uğraşırlar. Dil olarak Türk dillerine benzer bir dil kullanırlar.

Otomilerin tarihçesi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır ancak Orta Asya’daki diğer Türk halkları gibi Türk kültürüne sahiptirler. Otomilerin yaşam tarzı, gelenekleri, giyimleri ve yemekleri de Türk kültürüne benzerlik gösterir.