MitolojilerTürk Mitolojisi
Trend

Türk Mitolojisindeki Moğol Tanrıları Listesi

Türk Mitolojisindeki Moğol Tanrıları Listesi; Türkçe ile bağlantılı olabilecek Moğollardaki belli başlı Tanrılar ise şu şekildedir:

 1. Yurul Han: Diğer büyük Tanrıların atasıdır. İyilik Tanrısı olarak geçer.
 2. Ekhe Hatun: Yurul Han’ın eşidir. Diğer büyük Tanrıların anasıdır.
 3. Golto Han: 1000 Burhan Tanrısı. Bu iyi ruhları yönetir.
 4. Manzan Hatun: 55 Batı Tanrısının anasıdır.
 5. Mayas Hatun: 44 Doğu Tanrısının anasıdır.
 6. Sargay (Şargay) Han: Dağ Tanrısı. Dağlarda yaşar.
 7. Ugal Han: Gökuşağı Tanrısı. Şamanların gökkuşağından geçişine yardım eder.
 8. Bulur Han: Yaşlılar Tanrısı. Yaşlıları korur.
 9. Udaga Han: Su Tanrısı. Su kaynaklarını korur.
 10. Gutar Han: Kader Tanrısı. Kut kelimesi ile ilgilidir.
 11. Gerel Han: Şelale Tanrısı. Şelalerin suyunun çok olmasını sağlar.
 12. Boşıntoy Han: Demirci Tanrısı. Demircilere yardımcı olur, kuvvet verir.
 13. Sahaday Han: Yangın Tanrısı. Çakmaktaşı, çelik ve çırayı korur.
 14. Urag Han: Kuğu Tanrısı. Kuğuları korur ve kuğu kılığına girer.
 15. Hun Han: Gölgeler Tanrısı. İnsan gölgelerinin oluşmasını o sağlar.
 16. Oyodol Han: Ayna Tanrısı. Aynalara koruyucu ruhlar gönderir.
 17. Somol Han: Yanardağ Tanrısı. Yanardağları o patlatır.
 18. Boğomo Han: Salgın Tanrısı. Salgın hastalıkları yeryüzüne yayar.
 19. Ürgese Han: Hile Tanrısı. İnsanların hile yapıp birbirlerini aldatmalarını sağlar.
 20. Yogotor Hatun: Çiftçi Tanrıçası. Çiftçileri ve ürünlerini korur.
 21. Sahal Hatun: Ateş Tanrıçası. Yeryüzünde yangınlara neden olur.
 22. Sahaday Han: Ateş Tanrısı. Sahal Hatun’un eşidir.
 23. Hüherdey (Hohoday) Han: Şimşek Tanrısı. Hüherdey’in abisidir.
 24. Hültey Hatun: Yıldırım Tanrıçası. Hültey’in kızkardeşidir.
 25. Helin Han: Enerji Tanrısı. İnsan ruhuna enerji sağlar.
 26. Manhan (Mana) Han: Hayvanlar Tanrısı. Ahır hayvanlarını korur.
 27. Daban Hatun: Demirci Tanrıçası. Demirci Ocaklarını korur.
 28. Sesegen Hatun: Güz Tanrıçası. Sebdeg’in kızıdır.
 29. Sebdeg Han: Kış Tanrısı. Buz ile temsil edilir. Sesegen’in babasıdır.
 30. Golomto Han: Ocak Tanrısı. Ocağı ve ateşi korur.
 31. Gücer Han: Yalan ve İftira Tanrısı. İnsanların yalan ve asılsız sözler söylemesini sağlar.
 32. Dayan Han: Mağara Tanrısı. Kâinat anlamında da kullanılır.
 33. Hangay Han: Geyik Tanrısı. Ak bir geyik olarak betimlenir.
 34. Manan Han: Sis Tanrısı. Yeryüzüne sisleri o gönderir. Aslında aynı adlı üç kişidirler.
 35. Uran Han: Oyun Tanrısı. Oyuncuların koruyucusudur.
 36. Homon Han: Yaratıcı Tanrı. Yeryüzünde yaşanan olaylar onun denetimindedir.
 37. Budargu Han: Kar Tanrısı. Kışın kar yağmasını sağlar.
 38. Hürey Han: Soy Tanrısı. Oymakları korur.
 39. Bumal Han: Göktaşı Tanrısı. Göktaşlarından sorumludur.
 40. Nercer Han: Şimşek Tanrısı. Şimşekler çaktırır.
 41. Zayan Han: Başarı Tanrısı. Çalışan insanların başarılı olmasını sağlar.
 42. Dun Han: Yağ Tanrısı. Tereyağını insanlara o armağan etmiştir.
 43. Amıtay Han: Kurul Tanrısı. Yaşlılar kurulunu korur ve doğru kararlar almalarını sağlar.
 44. İsihi Han: Bereket Tanrısı. Yeryüzüne bolluk ve bereket gönderir.
 45. Loson Han: Su Tanrısı. Lus adlı su ruhları kendisine bağlıdır.
 46. Hundarı Han: Evlilik Tanrısı. Evlenen çiftleri korur ve imkânlarının artmasını sağlar.
 47. Tarıla Han: Alınyazısı Tanrısı. İnsanların yazgılarını belirler.
 48. Şibengeni Han: Canlılar Tanrısı. Yeryüzündeki canlıları yaratır.
 49. Ang Han: Varlık Tanrısı. Yeryüzündeki tüm varlığın düzenini temsil eder.
 50. Sombov Han: Yeryüzü Tanrısı. Angır adlı kuşun getirdiği toprakla karaları yaratmıştır.
 51. Zayahung Han: Bilgelik Tanrısı. Kirpi şeklinde betimlenir.
 52. Soldong Han: Tan Tanrısı. Doru at şeklinde olduğu söylenir.
 53. Mayılgan Hatun: Cennet Tanrıçası. Cennetteki canlılara her tür imkânı sağlar.
 54. Budung Hatun: Sis Tanrıçası. Sislerin içerisinde yaşar.
 55. Tungak Han: Kabîle Tanrısı. Moğol kabîlelerinin beylerinin başında bulunur.
 56. Manha Han: Keşişler Tanrısı. Keşişlerin koruyucusu olarak görülür.
 57. Şerem Han: Hastalık Tanrısı. İnsanlara hastalık verir.
 58. Abarga Han: Hastalık Tanrısı. İnsanlara hastalık verir.
 59. Lobsogoldoy Han: Hastalık Tanrısı. İnsanlara hastalık verir.
 60. Gohon Hatun: Güzellik Tanrıçası. Naran Gohon yâni Güneş güzeli olarak anılır.
 61. Yonhoboy Hatun: Hastalık Tanrıçası. Bu ada sâhip birkaç kızkardeştirler.
 62. Maha Han: Et Tanrısı. Kurban Tanrısı olabilir.
 63. Arban Han: Tıp Tanrısı. Aynı adda dokuz kişidirler.
 64. Suhan Han: Kan Tanrısı. Aynı ada sâhip 13 kişidirler.
 65. Zülhe Han: Savaş Tanrısı. Savaşçılara yardım eder.
 66. Bısalgan Han: Nehir Tanrısı. Irmaklarda yaşar.
 67. Mender Han: Dolu Tanrısı. Dolu yağmasını sağlar.
 68. Oyır (Uyır) Han: Meyve Tanrısı. Meyveleri olgunlaştırır.
 69. Zala Han: Bitki Tanrısı. Bitki örtüsünü yeşertir.
 70. Hacır Han: Kemik Tanrısı. İnsanların soylarını belirler.
 71. Halhın Han: Rüzgâr Tanrısı. Bu adda dört Tanrı vardır, dört büyük rüzgârı yönetirler.
 72. Emerse Han: Meltem Tanrısı. Bu adda dört Tanrı vardır, dört meltemi yönetirler.
 73. Ohıru Han: Giysi Tanrısı. İnsanlara ve şamanlar giysi verir.
 74. Üden Han: Kapı Tanrısı. Evlerin kapılarını ve yeraltına giden geçidi korur.
 75. Bolıngud Han: Ozan Tanrısı. Şairlerin ve ozanların koruyucusudur.
 76. Godlı Han: Hayvan Tanrısı. Evcil hayvanları korur.
 77. Uhın Hatun: Hastalık Tanrıçası. Kadın hastalıklarını verir.
 78. Gug Han: Zaman Tanrısı. Zamanı yönetir.
 79. Tad Han: Geyik Tanrısı. Rengeyiklerini korur.
 80. Dülen Han: Işık Tanrısı. Gökyüzü ışıklarını “aurora” ortaya çıkarır.
 81. Erin Han: Aşk Tanrısı. Erkeklerin gönlüne sevgi verir. Hanı Hatun ile birlikte anılır.
 82. Hanı Hatun: Aşk Tanrıçası. Kadınların gönlüne sevgi verir. Erin Han ile birlikte anılır.
 83. Gere Hatun: Ev Tanrıçası. Bilgelik sahibidir. Bazen Ülgen’in karısı olduğu söylenir.
 84. Habata Han: Işık Tanrısı. Habata Gerel (Aydınlık Habata) olarak anılır.
 85. Gurusa Han: Balıkçı Tanrısı. Karısının adı da aynıdır.
 86. Gurusa Hatun: Balıkçı Tanrıçası. Kocasının adı da aynıdır.
 87. Zala Han: Çocuk Tanrısı. Çocukları korumak için yeryüzüne iner.
 88. Elbite Han: Kıskançlık Tanrısı. Diğer Tanrıları kıskandığı söylenir.
 89. Kurkıl Han: Yaratıcı Tanrı. Yeryüzündeki canlıları yaratır.
 90. Yazagıl Han: Devlet Tanrısıdır. Devleti korur. Yasa sözcüğü ile bağlantılıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.