Genel Türk TarihiTarih

Süleyman Şah

Süleyman Şah ve oymağı Oğuz Han’ın oğullarından Günhan’ın soyundan gelen Kayı boyuna mensupturlar. Müslümanlığı kabul edince, Türkmen denildiler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Oğuz Türkleri tarihte Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dört büyük imparatorluk kurdu.

SÜLEYMAN ŞAH’IN HAYATI

Tam adı Kaya Alpoğlu Süleyman Alp olan Süleyman Şah’ın, tahmini olarak 1178 yılında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasına giden yolda önemli bir yere sahip. Kaya Alp’in oğlu ve Ertuğrul Gazi’nin babası olan Gündüz Alp’in atasıdır. Oğuzlar’ın Kayı Boyu’ndandır ve Kayı Boyu’nun reisidir.

Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilası üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar verdi. Türkistan’dan 50 bin kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi’ne gelerek, 1214’te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa’ya yerleşti. 1225-1226 arası da Haçlı Kalesi’nin fethi onun devrinde gerçekleşti.

SÜLEYMAN ŞAH’IN ÖLÜMÜ

Süleyman Şah, 1214 yılında Kayı Boyu’ndan birkaç bey ile Caber’i almak üzere giderken Fırat Nehri’nde boğularak şehit düştü. Nehri geçerken sulara kapılınca ayağını üzengiden kurtaramadı ve nehir sularına kapılarak sürüklendi. Askerler cesedini sudan çıkardı, otağına koyarak etrafında dokuz defa dönmek suretiyle yas tuttular. Caber Kalesi’nin önüne bir türbe yaparak 10 Kasım 1228 tarihinde buraya defnettiler. Süleyman Şah vefat ettiğinde 60 yaşındaydı.

Genellikle Melik Şah’ın kardeşi I. Tutuş’un ordularıyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta ölen Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaktadır.

SÜLEYMAN ŞAH’IN TÜRBESİ NEREDE?

Eski türbe, 1144 yılında Halep Emiri Zengi Atabek tarafından başlatıldı ve oğlu Nureddin tarafından tamamlandı. Selahaddin Eyyubi türbeyi koruma altına aldı. 1260 yılında Moğollar tarafından yıkıldı. Daha sonra kaledeki türbe, 1510’lu yıllara kadar bakım görmedi. Yavuz Sultan Selim, bölgeyi fethettikten sonra tekrar düzenlenip restorasyon yaptırdı.

Türbe, Osmanlı İmparatorluğu’nun Suriye topraklarını Fransızlara bırakarak çekilmesi sonucu ‘Fransız Suriye Mandası’ sınırları içerisinde kaldı. Lozan Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması’na göre kale ve türbe Türkiye’nin toprağı sayıldı. 1938’de türbenin yanına bir jandarma karakolu inşa edildi, toprağın ve türbenin koruması Türk askerine bırakıldı. Suriye, 1973 yılında baraj yapımında türbenin Esad Baraj Gölü’nün suları altında kalacağını bildirince türbe ve karakol, Halep iline bağlı Karakozak Köyü’ndeki yerine taşındı.
21 Şubat 2015 tarihinde, Suriye’deki iç savaş nedeniyle gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu’nda türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşındı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.