Pugu (Tanrı)

Pugu

Pugu , Sibirya’nın Yukaghir’inin güneş tanrısıdır . 

Diğer birçok güneş tanrısı gibi o da bir adalet ve hukuk tanrısı olarak görülüyordu . O, mazlumların koruyucusu ve kötülüklerin cezalandırıcısı olarak saygı görür . 

Topraklarına barış getirme umuduyla şeytani iblisleri öldürüyor. O daha çok Asya kıtasında tanınır , ancak Pugu, Arap ve Avrupa dünyasında da az bilinir. 

İnsansı bir figüre benziyor, ancak bazı kültürler onu bir köpek olarak tasvir ediyor , özellikle de Pug cinsi , çünkü köpek genellikle Asya’da tasvir ediliyor . 

Çoğu zaman bir koruma ve sporculuk tanrısı olarak tasvir edilmez . Tanrının ” köpek ” biçimine de benziyor .

Ayrıca mazlumlara bakan, davranışlara ve ahlaka göz kulak olan Ye’loje olarak da tanımlanır .