Poseidon Denizler Tanrısı

Antik Yunan mitolojisi, birçok tanrı ve tanrıça ile doludur. Bu tanrılardan biri de Poseidon’dur. Poseidon, denizlerin, depremlerin, fırtınaların, atların ve suların tanrısı olarak bilinir. Kendisine ait olan özellikleri sayesinde, Antik Yunan toplumunda önemli bir yere sahipti.

Poseidon, Zeus ve Hades ile birlikte üç büyük kardeşten biridir. Babaları Cronus, anneleri Rhea‘dır. Zeus ile birlikte, Poseidon da babasını devirerek tanrıların hükümdarlığını ele geçirmiştir. Poseidon, kardeşi Zeus gibi kraliyet tacı takmamış olsa da, denizlerin kontrolünü ele almıştır.

Poseidon, çoğunlukla atlı olarak tasvir edilir. Atlar, Poseidon’un en sevdiği hayvanlardan biridir ve onun sembolü haline gelmiştir. Ayrıca, Poseidon’un elinde bir üç dişli mızrak olduğu da sık sık görülmektedir. Bu mızrak, denizlerin altındaki kayaları kırarak yolu açmak için kullanılır.

Poseidon, denizlerin ve suların tanrısı olarak bilinir. Bu nedenle, Antik Yunan toplumunda denizler ve su kaynakları ile ilgili birçok ritüel ve ayin düzenlenirdi. Poseidon’a adanmış tapınaklar da yaygın bir görünümdü. Bu tapınaklar, denizcilerin yolculuklarında güvenli olmaları için dua etmek için kullanılırdı.

Ancak Poseidon, sadece denizlerin tanrısı değildi. Aynı zamanda depremlerin ve fırtınaların da tanrısı olarak kabul edilirdi. Antik Yunan toplumunda, depremler ve fırtınalar sık sık yaşandığından, Poseidon’a olan bağlılık oldukça yüksekti.

Poseidon aynı zamanda Polyphemus’un da babasıdır, hani şu Kikloplar’ın kralı ve Homeros’un Odysseia’sı sayesinde meşhur olan tek gözlü canavar.

Batı dünyasının yazıya dökülen ilk mitlerinden biridir bu ve bugün de çokça anlatılır. Homer’in destanında, kahraman Odysseia tek gözlü bir dev tarafından bir mağaraya hapsedilir fakat onu şarapla kandırarak alt etmeyi başarır. Kafayı bulan Polyphemus ona ismini sorduğunda Odysseia “hiçkimse” cevabını verir ve devin tek gözüne kızgın bir kazık saplar.

Diğer Kikloplar “hiçkimse” adlı kişiyi bulamayınca, Odysseia muzaffer bir şekilde uzaklara yelken açar. Fakat, denizde güvende olduğu düşüncesine kapılarak ismini yanlışlıkla Polyphemus’a söyleyiverince, Polyphemus da, bekleneceği gibi ağlayarak babasına koşar. Babası Poseidoıı ise Odysseia’yı birkaç seneyi daha denizlerde yitik geçirmeye mahkum eder.


Poseidon, Antik Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan bir tanrıdır. Denizlerin, depremlerin, fırtınaların ve suların kontrolüne sahip olduğu için, Antik Yunan toplumunda çok saygın bir konuma sahipti. Bugün bile, Poseidon’un sembolü, denizlerin ve suların kontrolünü temsil eder ve hala birçok kültürde önemli bir yere sahiptir.