Dinler TarihiTarih

Kitabı Mukaddes’in Kayıp Kitapları

Kitabı Mukaddes

Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olarak üç ana kola ayrılan Hristiyanlık dünyasının kutsal olarak kabul ettikleri yazmalar aynı olmama özelliğini taşımaktadırlar.

Genel olarak Tanrı tarafından gönderildiği söylenen Kitabı Mukaddes, aslında insanların yazdığı kitaplar ve mektuplardan oluşmuş ve bunların hangilerinin Tanrı sözü :) olduğu üzerine olan tartışmalarla resmi olarak olarak Tanrı sözüdür diye kabul edilip günümüze ulaşması tarihsel bir süreç üzerine gerçekleşmiştir.

ESKİ AHİT KANON

Kabul edilen Kitabı Mukaddes kitaplar listesine “kanon” denir.

lost bibles

İsa zamanında, resmi olarak kabul edilen herhangi bir Eski Ahit kitap listesi yoktur. Bu kanon tanımlama süreci henüz tamamlanmış değildi ve Yahudiler arasında dolaşan Kutsal Yazıların birkaç farklı koleksiyonları vardı.

image 29
Kitabı Mukaddes'in Kayıp Kitapları 9

Eski Ahit yazılarının o zaman en yaygın kabul gören iki koleksiyonu:

 • Septuaginta, Eski Ahit’in Yunanca çevirisi idi ve içinde 46 kitap yer alıyordu:
  •  Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye, Yeşu, Hakimler, Ruth, 1 ve 2 Samuel, 1 ve 2 Kings, 1 ve 2. Tarihler, Ezra ve Nehemya, Tobit’in, Judith Esther, 1 ve 2 Makabilerin, İş, Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Songs Song, Süleyman, Sirach (Ecclesiasticus), İşaya, Yeremya, Ağıtlar, Baruch, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Hagay Bilgelik Zekeriyya ve Malaki.
 • İbranice Eski Ahit’in diğer bir koleksiyonunda ise sadece 39 kitap yer alıyordu.
  •  Bu Tobit’in, Judith, hikmeti, Sirach (Ecclesiasticus), Baruch, ve 1 ve 2 Maccabees atlar.
  •  Daniel 3:24-90 Daniel, 13, 14 ve Daniel: Bu bölümden sonra Esther 10-16 ve Daniel üç bölüme atlar.
  •  Bu kitaplar ve bölümlerine deuterocanonical kitapları denir “ikinci kanon”

Katoliklerin Yeni Ahit kitabını oluşturan liste:

 •  Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre
 •  Havariler, Elçilerin İşleri
 •  Romalılar, 1 ve 2. Korintliler, Galatlar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1 ve 2. Selanikliler, 1 ve 2 Timothy, Titus ve Philemon St Paul Mektuplar
 •  İbraniler Mektubu, James Mektuplar, 1 ve 2 Petrus, 1, 2 ve 3 John ve Jude
 •  Vahiy (Apocalypse).

   Üç ana kola ayrılan Hristiyan’ların ve Yahudilerin eski ahit olarak kabul ettikleri kitaplar, ise, Tanah (Yahudilerin Kutsal kitabı) (39 kitap), Protestan Eski Ahit (39 kitap), Katolik Eski Ahit (46 kitap), Doğu Ortodoks Eski Ahit (51 kitap) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçek ise karşımıza birinin kutsal kabul ettiği yazmaların diğeri tarafından kabul edilmediğidir.Kitabı Mukaddes’in bu oluşumu ve bazı kitapları aralarında ilahi kitap olarak kabul etmemeleri genel olarak bilinen bir konu isede, diğer taraftan adları Kitabı Mukaddeste geçen fakat varlığı ortaya konmamış bazı mektup hatta peygamberlere ait olduğu belirtilen kitapların YOKLUĞU, EKSİKLİĞİ pek bilinen bir gerçek olmadığından bu makalede bu eksik kitap ve mektupların neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktayız.

image 30
Kitabı Mukaddes'in Kayıp Kitapları 10


Birçoğumuz tarafından günümüzde yaygın olarak kabul edilen ve 66 kitaptan oluşan Kitabı Mukaddesin hangi kitaplardan oluştuğu ile ilgili liste aşağıda verilmiştir. Makalede kullanılan ingilizce çeviriler KJV versiyon çevirileridir, eklenmesindeki amaç, ingilizcede Kitap ” Book ” olarak belirtilen bu kitapların Türkçe çevirilere Kitap olarak eklenmemesini isbat amaçlıdır. ” Lütfen bu makalenin bu iddiasını kontrol edip buradaki iddianın gerçekliğini görün ”

– 01 – Yaşar Kitabı (Kitabı Mukaddeste yoktur)

Yeşu 10:13Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar Kitabı‘nda da yazılıdır. Güneş, yaklaşık bir gün

İkinci Samuel (2 Samuel) 1:18Sonra Yaşar Kitabı‘nda yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu:


– 02 – Hanok’un bulunduğu peygamberlikler  (Kitabı Mukaddeste yoktur)
Jude 1:14  And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

 Yahudanın Mektubu (Yahuda) 1:14 Adem’den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: “İşte Rab herkesi yargılamak üzere onbinlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.”


– 03 – Kitap haline getirilen Krallığın ilkeleri  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

Birinci Samuel (1 Samuel) 10:25Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip RAB’bin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi.– 04 – Bilici Samuel’in Kitabı  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 
1 Chronicles 29:29  Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer,

Birinci Tarihler (1 Tarihler) 29:29Kral Davut’un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici* Samuel‘in, Peygamber Natan’ın, Bilici Gad’ın tarihinde yazılıdır.

not:İngilizce çeviridede görülebileceği gibi Bilici Samuel’e ait bir kitap olması gerekmektedir,– 05 – Peygamber Natan’ın tarihi (Kitabı Mukaddeste yoktur) 

Birinci Tarihler (1 Tarihler) 29:29Kral Davut’un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici* Samuel’in, Peygamber Natan‘ın, Bilici Gad’ın tarihinde yazılıdır.

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 9:29Süleyman’ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, Peygamber Natan’ın tarihinde, Şilolu Ahiya’nın peygamberlik yazılarında ve Bilici* İddo’nun Nevat oğlu Yarovam’a ilişkin görümlerinde yazılıdır.– 06 – Süleyman’ın tarihi Kitabı  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 
1 Kings 11:41  And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are they not written in the book of the acts of Solomon? 

Birinci Kırallar (1 Krallar) 11:41Süleyman’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve bilgeliği Süleyman’ın tarihinde yazılıdır.

not:İngilizce çeviridede görülebileceği gibi Süleyman’a ait bir kitap olması gerekmektedir,– 07 – Peygamber Şemaya’nın tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur)
2 Chronicles 12:15  Şimdi, Rehoboam’ın ilk ve son eylemleri, peygamber Şemaya’nın ve görücü İddo’nun soy kütüğüyle ilgili kitabında yazılı değil mi? Ve Rehavam ile Yeroboam arasında sürekli savaşlar oluyordu.

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 12:15Rehavam’ın yaptığı işler, başından sonuna dek, Peygamber Şemaya ve Bilici* İddo’nun soyla ilgili tarihinde yazılıdır. Rehavam’la Yarovam arasında sürekli savaş vardı.– 08 – Şilolu Ahiya’nın peygamberlik yazıları  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 9:29 Süleyman’ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, Peygamber Natan’ın tarihinde, Şilolu Ahiya’nın peygamberlik yazılarında ve Bilici* İddo’nun Nevat oğlu Yarovam’a ilişkin görümlerinde yazılıdır.– 09 – Peygamber İddo’nun yorumu  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 13:22Aviya’nın yaptığı öbür işler, uygulamaları ve söyledikleri, Peygamber İddo’nun yorumunda yazılıdır.– 10 – Bilici* İddo’nun görünümleri  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 9:29Süleyman’ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, Peygamber Natan’ın tarihinde, Şilolu Ahiya’nın peygamberlik yazılarında ve Bilici* İddo’nun Nevat oğlu Yarovam’a ilişkin görümlerinde yazılıdır.– 11 – Bilici* İddo’nun soyla ilgili tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 12:15Rehavam’ın yaptığı işler, başından sonuna dek, Peygamber Şemaya ve Bilici* İddo’nun soyla ilgili tarihinde yazılıdır. Rehavam’la Yarovam arasında sürekli savaş vardı.– 12 – Yehu’nun tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 20:34 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu the son of Hanani, who is mentioned in the book of the kings of Israel.

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 20:34Yehoşafat’ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, İsrail kralları tarihinin bir bölümü olan Hanani oğlu Yehu’nun tarihinde yazılıdır.

not:İngilizce çeviridede görülebileceği gibi ” book of Jehu ”  Yehu’nun kitabı olarak yapılması gereken çeviri ile Yehu’ya ait bir kitap olması gerekmektedir.


– 13 – Hozay’ın tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 33:19Duası, Tanrı’nın ona yanıtı, gururundan dönmeden önce işlediği bütün günahlar, ihaneti, yaptırdığı tapınma yerleri, Aşera putlarıyla öbür putları diktirdiği yerler Hozay’ın tarihinde yazılıdır.– 14 – Book of the Covenant  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 

Çıkış (Mısır’dan Çıkış) 24:7Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, “RAB’bin her söylediğini yapacağız, O’nu dinleyeceğiz” dedi.

not: Antlaşma kitabı diye isimlendirilmiş bir kitap Kitabı mukaddes’te yoktur. Bu gerçek şurdan, burdan alınan bazı alıntılarla ortaya çıkarılmaya çalışılsada ortadaki gerçek bu isimde bir kitap olması gerekmektedir. Sonuçta söylenen yapılan antlaşma değil, ANTLAŞMA KİTABI’dır.– 15 – RAB’bin Savaşları Kitabı  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

Sayılar (Çölde Sayım) 21:14 RAB’bin Savaşları Kitabı‘nda şöyle yazılıdır: Sufa topraklarında Vahev Kenti, vadiler, Arnon Vadisi,– 16 – Bilici Gad’ın tarihi (Kitabı Mukaddeste yoktur) 
Birinci Tarihler (1 Tarihler) 29:29Kral Davut’un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici* Samuel’in, Peygamber Natan’ın, Bilici Gad’ın tarihinde yazılıdır.– 17 – Pavlusun Korintoslulara  bahsettiği bu mektup (Kitabı Mukaddeste yoktur) 
1 Corinthians 5:9  I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators: 

Pavlusun Korintoslulara Birinci Mektubu (1 Korintliler) 5:9 Mektubumda size fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım.

not: anlaşılacağı gibi Pavlus daha öncede” fuhuş yapanlarla arkadaşlık etme ” yin diye yazdığını belirtmektedirsede Kitabı Mukaddes’in bu alıntı hariç başka hiçbir yerinde bunu söylememiştir, bu anlatımdan ortaya kayıp bir mektup çıkmaktadır.– 18 – Laodikya’dan gelen mektub (Kitabı Mukaddeste yoktur)
Colossians 4:16  Ve bu mektup aranızda okunduğu zaman, Laodikyalıların kilisesinde de okunsun; ve siz de Laodikya’daki mektubu okuyun.

Pavlusun Koloselilere Mektubu (Koloseliler) 4:16Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine* de okutun. Siz de Laodikya’dan gelecek mektubu okuyun.– 19 – Nasıralı Kehaneti  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

Matta 2:23Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu, peygamberler aracılığıyla bildirilen, “O’na Nasıralı denecektir” sözü yerine gelsin diye oldu.

not: bu alıntı çok ilginç bulduğum alıntılardan biridir, çünkü burada peygamber-ler denilerek birden çok peygamberin O’na Nasıralı denecektir” söylemiş olduğu belirtilip ortaya gerçekleşmiş gibi bir kehanet konmaya çalışılmışsada, Kitabı Mukaddes’te hiçbir peygamber O’na Nasıralı denecektir” dememiştir, şayet söylenmişse bu peygamberlerin yazılarıda KAYIPTIR.– 20 – Uzziya’nın Peygamber Yeşaya yazdıkları (Kitabı Mukaddeste yoktur)

İkinci Tarihler (2 Tarihler) 26:22 Uzziya’nın yaptığı öbür işleri, başından sonuna dek, Amots oğlu Peygamber Yeşaya yazmıştır.– 21 – Kral Davut’un yaptığı sayımın sonucu  (Kitabı Mukaddeste yoktur) 

Birinci Tarihler (1 Tarihler) 27:24Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsrail’e öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davut’un tarihinde yazılmadı.– 22 – Kral Ahaşveroş’un  tarih kayıtları KİTABI (Kitabı Mukaddeste yoktur) 
Est 1:1 Ahaşveroş Hoddu’dan Kûş’a uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı.
Esther 2:23 And when inquisition was made of the matter, it was found out; therefore they were both hanged on a tree: and it was written in the book of the chronicles before the king.Nehemya 2:23Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adam darağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.


Esther 6:1 On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.Nehemya 6:1O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu.– 23 – Pers ve Med krallarının tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur)

Nehemya 10:2Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay’ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.


– 24 – İsrail krallarının tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur)
Birinci Kırallar (1 Krallar)Birinci Kırallar (1 Krallar) 14:19Yarovam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, nasıl savaştığı, ülkesini nasıl yönettiği İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

Birinci Kırallar (1 Krallar) 15:31Nadav’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.Birinci Kırallar (1 Krallar) 16:5Baaşa’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

Birinci Kırallar (1 Krallar) 16:14Ela’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

Birinci Kırallar (1 Krallar) 16:20Zimri’nin krallığı dönemindeki öteki olaylar ve krala kurduğu düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

Birinci Kırallar (1 Krallar) 16:27Omri’nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.Birinci Kırallar (1 Krallar) 22:39Ahav’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, yaptırdığı fildişi süslemeli saray ve bütün kentler İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.


İkinci Kırallar (2 Krallar)İkinci Kırallar (2 Krallar) 1:18Ahazya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

2Ki 10:34Yehu’nun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 13:8Yehoahaz’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

2Ki 13:12 Yehoaş’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, Yahuda Kralı Amatsya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

İkinci Kırallar (2 Krallar) 14:15Yehoaş’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve Yahuda Kralı Amatsya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 14:28Yarovam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, askeri başarıları, eskiden Yaudi’ye ait olan Şam ve Hama kentlerini yeniden İsrail topraklarına katışı İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 15:15Şallum’un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve kurduğu düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 15:21Menahem’in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 15:26Pekahya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.İ

kinci Kırallar (2 Krallar) 15:31 Pekah’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.


– 25 – Yahuda krallarının tarihi  (Kitabı Mukaddeste yoktur)
 

Birinci Kırallar (1 Krallar)Birinci Kırallar (1 Krallar) 14:29Rehavam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.1Ki 15:7Aviyam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Aviyam’la Yarovam arasındaki savaş sürüp gitti.Birinci Kırallar (1 Krallar) 15:23Asa’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut’un Kenti’nde atalarının yanına gömüldü; yerine oğlu Yehoşafat kral oldu.Birinci Kırallar (1 Krallar) 22:45Yehoşafat’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları ve savaşları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.


İkinci Kırallar (2 Krallar)İkinci Kırallar (2 Krallar) 8:23Yehoram’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 12:19Yoaş’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 14:18Amatsya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 15:6Azarya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 15:36Yotam’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 16:19Ahaz’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

İkinci Kırallar (2 Krallar) 20:20Hizkiya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 21:17Manaşşe’nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 21:25Amon’un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

İkinci Kırallar (2 Krallar) 23:28Yoşiya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.İkinci Kırallar (2 Krallar) 24:5Yehoyakim’in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.

 Kitab-ı Mukaddes

1.     Genesis
2.     Exodus
3.     Leviticus
4.     Numbers
5.     Deuteronomy
6.     Joshua
7.     Judges
8.     Ruth
9.     1 Samuel
10.  2 Samuel
11.  1 Kings
12.  2 Kings
13.  1 Chronicles
14.  2 Chronicles
15.  Ezra
16.  Nehemiah
17.  Esther
18.  Job
19.  Psalms
20.  Proverbs
21.  Ecclesiates
22.  Song of Solomon
23.  Isaiah
24.  Jeremiah
25.  Lamentations
26.  Ezekiel
27.  Daniel
28.  Hosea
29.  Joel
30.  Amos
31.  Obadiah
32.  Jonah
33.  Micah
34.  Nahum
35.  Habakkuk
36.  Zephaniah
37.  Haggi
38.  Zechariah
39.  Malachi
40.  Matthew
41.  Mark
42.  Luke
43.  John
44.  Acts
45.  Romans
46.  1 Corinthians
47.  2 Corinthians
48.  Galatians
49.  Ephesians
50.  Philippians
51.  Colossians
52.  1 Thessalonians
53.  2 Thessalonians
54.  1 Timothy
55.  2 Timothy
56.  Titus
57.  Philemon
58.  Hebrews
59.  James
60.  1 Peter
61.  2 Peter
62.  1 John
63.  2 John
64.  3 John
65.  Jude
66.  Revelation
1.     Tekvin (Yaratılış)
2.     Çıkış (Mısır’dan Çıkış)
3.     Levililer
4.     Sayılar (Çölde Sayım)
5.     Tesniye (Yasa’nın Tekrarı)
6.     Yeşu
7.     Hakimler
8.     Rut
9.     Birinci Samuel (1 Samuel)
10.  İkinci Samuel (2 Samuel)
11.  Birinci Kırallar (1 Krallar)
12.  İkinci Kırallar (2 Krallar)
13.  Birinci Tarihler (1 Tarihler)
14.  İkinci Tarihler (2 Tarihler)
15.  Ezra
16.  Nehemya
17.  Ester
18.  Eyub (Eyüp)
19.  Mezmurlar
20.  Süleymanın Meselleri (Süleyman’ın Özdeyişleri)
21.  Vaiz
22.  Neşideler Neşidesi (Ezgiler Ezgisi)
23.  İşaya (Yeşaya)
24.  Yeremya
25.  Yeremyanın Mersiyeleri (Ağıtlar)
26.  Hezekiel
27.  Daniel
28.  Hoşea
29.  Yoel
30.  Amos
31.  Obadya (Ovadya)
32.  Yunus
33.  Mika
34.  Nahum
35.  Habakkuk
36.  Tsefanya (Sefanya)
37.  Haggay (Hagay)
38.  Zekarya (Zekeriya)
39.  Malaki
40.  Matta
41.  Markos
42.  Luka
43.  Yuhanna
44.  Resullerin İşleri (Elçilerin İşleri)
45.  Pavlusun Romalılara Mektubu (Romalılar)
46.  Pavlusun Korintoslulara Birinci Mektubu (1 Korintliler)
47.  Pavlusun Korintoslulara İkinci Mektubu (2 Korintliler)
48.  Pavlusun Galatyalılara Mektubu (Galatyalılar)
49.  Pavlusun Efesoslulara Mektubu (Efesliler)
50.  Pavlusun Filipililere Mektubu (Filipililer)
51.  Pavlusun Koloselilere Mektubu (Koloseliler)
52.  Pavlusun Selaniklilere Birinci Mektubu (1 Selanikiler)
53.  Pavlusun Selaniklilere İkinci Mektubu (2 Selanikiler)
54.  Pavlusun Timoteosa Birinci Mektubu (1 Timoteos)
55.  Pavlusun Timoteosa İkinci Mektubu (2 Timoteos)
56.  Pavlusun Titusa Mektubu (Titus)
57.  Pavlusun Filimona Mektubu (Filimon)
58.  İbranilere Mektup (İbraniler)
59.  Yakubun Mektubu (Yakup)
60.  Petrusun Birinci Mektubu (1 Petrus)
61.  Petrusun İkinci Mektubu (2 Petrus)
62.  Yuhannanın Birinci Mektubu (1 Yuhanna)
63.  Yuhannanın İkinci Mektubu (2 Yuhanna)
64.  Yuhannanın Üçüncü Mektubu (3 Yuhanna)
65.  Yahudanın Mektubu (Yahuda)
66.  Yuhannanın Vahyi (Vahiy)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.