Chachy

Chachy

Chachy , Kamçatka’nın İtelmenlerinin dişi tanrısıdır . 

Olağanüstü bir entelektüel içgörüye sahip ama ortalama bir fiziksel görünüme sahip. 

Kutka’nın karısıdır ve ondan daha akıllıdır.

Dünya gençken, ilahi çift her yıl birçok büyük nehirde buluştu ve bunların her birinde Itelmenlerin soy kökenlerinin izini sürdüğü bir erkek ve bir kız çocuğu oldu. 

Her nehir daha sonra bu benzersiz ilk ebeveyn çiftiyle başladığından, birçok lehçe de böylece açıklanır.