Admete

Admete, Yunan mitolojisinde geçen bir kadın karakterdir. Admete’nin hikayesi pek bilinmese de, mitolojik kaynaklarda sık sık adı geçmektedir.

Admete’nin en bilinen hikayelerinden biri, Tanrı Apollon’un aşığı olduğu ve ona bir oğul doğurduğudur. Fakat Apollon, oğlunu öldürdüğü için Admete, büyük bir acı yaşamıştır. Başka bir hikayede ise, Admete’nin Kral Eurystheus’un karısı olduğu ve Herakles’in on iki görevinden birini tamamlaması için ona yardım ettiği anlatılır.

Admete’nin kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, birçok mitolojik kaynakta Admete’nin babasının, Kral Eurystheus olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, Admete’nin annesi hakkında da pek bilgi yoktur.

Admete’nin mitolojideki önemi, Apollon ve Herakles gibi önemli tanrı ve kahramanlarla olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Admete’nin Eurystheus’un karısı olduğu ve ona yardım ettiği hikaye, birçok mitoloji araştırmacısı tarafından önemli bir detay olarak kabul edilmektedir.

Admete’nin mitolojideki yeri ve önemi, günümüzde de sık sık tartışılmaktadır. Birçok sanat eserinde Admete’nin tasvirleri bulunmaktadır ve mitolojik anlatımlarda sık sık adı geçmektedir. Bunun yanı sıra, Admete’nin hikayesi, birçok edebi eserde de yer almaktadır.

Bir Samos (Sisam) efsanesine göre, Perseus soyundan olan Admete Argos’ta tanrıça Hera tapınağının rahibesiymiş. Elli sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası Eurystheus ölünce Argos’tan kaçmak zorunda kalmış. Tanrıçanın heykelini yanına alarak Sisam adasına sığınmış. Bir süre sonra Argos’luların parayla tuttukları korsanlar Hera heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama gemiye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle Samos’ta kalmak istediğini belli etmiş. Samos Hera’sı diye anılan ünlü bir heykel İlkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. Sisamlılar Hera ve Admete adına yılda bir bayram yaparlardı.

Sonuç olarak, Admete, Yunan mitolojisinde geçen ancak hakkında pek bilgi bulunmayan bir karakterdir. Ancak, mitolojik kaynaklarda sık sık adı geçen ve önemli hikayelere sahip bir karakter olduğu kabul edilmektedir. Admete, mitolojideki yerini ve önemini günümüzde de korumaktadır.