Yıldız Han

Yıldız Han – Türk ve Altay mitolojisinde Yıldız Kağanı.

Uldız (Ulduz, Yulduz, Yolduz, Ildız) Han olarak da söylenir. Oğuz Han’ın göksel eşinden olan oğullarından birisidir. Yol gösterici, yön buldurucu nitelikleri bulunan ve parlaklıkları nedeniyle daima dikkat çekmiş olan yıldızların simgesel olarak kişiliğe büründürülmesidir.

Ayrıca yıldızlar yaratılışın başlangıcını temsil eder. Ongunu Atmaca’dır.