Sokrates (Socrates) Kimdir

Sokrates, Antik Yunan filozofları arasında en ünlü olanlardan biridir. İnsanların doğruyu ve yanlışı ayırt etmelerine yardımcı olan düşünür, Atina’da MÖ 469 yılında doğdu ve MÖ 399 yılında idam edildi.

Sokrates, herhangi bir yazılı eser bırakmadı ancak onun fikirleri, öğrencisi Platon tarafından yazılan diyaloglar aracılığıyla günümüze kadar ulaştı. Sokrates’in düşünceleri, ahlak, politika, bilgi, adalet ve hayatın anlamı gibi konuları ele alır.

Sokrates, bilge kişi olarak kabul edilir ve onun felsefesi, insanların kendilerini tanımaları ve içlerindeki güçlü yönleri keşfetmeleri gerektiği fikrine dayanır. Ona göre, kişinin bilgisi ne kadar artarsa, o kadar mutlu ve huzurlu olur.

Sokrates, kendisine öğrenci olarak gelenlere sadece sorular sorarak, onların düşüncelerini sorgulamalarına yardımcı olurdu. Böylece, insanların kendi fikirleri üzerinde düşünmelerine ve kendi gerçeklerini keşfetmelerine izin verirdi. Onun öğretisi, bugün bile birçok insan tarafından takdir edilir ve uygulanır.

Ancak, Sokrates’in felsefesi, Atina halkı tarafından tehdit olarak algılandı ve onun öğrencileri de benzer şekilde taciz edildi. Sonunda, Sokrates, “gençleri bozduğu” ve “tanrılara inanmadığı” iddiasıyla yargılandı ve suçlu bulunarak idam edildi.

Sokrates Öğretisi

Antik Yunan filozofu Sokrates, felsefe tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sokrates’in öğretisi, kendisinden sonra gelen filozofların düşüncelerinde de etkili olmuştur. Sokrates’in felsefesi, öncelikle insanın kendisini tanıması ve bilgeliğe ulaşması üzerine odaklanır. Ona göre, insan bilmediğini bilmeli ve bilmediğini bilme cesareti göstermelidir. Bu şekilde, insan kendisini keşfeder ve gerçek bilgiye ulaşır. Sokrates, öğrencileriyle diyaloglar yoluyla düşüncelerini sorgulardı ve böylece düşünce sürecini derinleştirirdi. Sokrates’in öğretisi, bugün hala birçok filozofun ve düşünürün üzerinde etkilidir.


Sokrates’in ölümü, onun felsefesine olan ilgiyi artırdı ve onun öğrencisi Platon, Sokrates’in düşüncelerini yazıya dökmeye devam etti. Sokrates’in felsefesi, dünya felsefesi tarihinde önemli bir yere sahiptir ve bugün bile birçok filozofun esin kaynağıdır.

Sonuç olarak, Sokrates, Antik Yunan filozofları arasında en önemli olanlardan biridir. Onun felsefesi, insanların kendilerini tanımaları ve kendi gerçeklerini keşfetmeleri gerektiği fikrine dayanır ve bugün bile birçok insan tarafından takdir edilir. Sokrates’in ölümü, onun felsefesine olan ilgiyi artırdı ve onun öğrencisi Platon, onun düşüncelerini günümüze kadar taşıdı.