Dünya TarihiTarih

Erasmus Kimdir

Erasmus, 16. yüzyılın önemli bir figürü olan Hollandalı bir rahip ve hümanisttir. Onunla ilişkilendirilen Erasmus Programı’nı duymuş olabilirsiniz; bu program, Avrupa’daki öğrenci değişimini teşvik eden bir inisiyatiftir.

Adı, Desiderius Erasmus olarak da bilinir ve Latince adı “Arzu Edilen Sevgili” anlamına gelir. Erasmus, o dönemin Avrupa’sında önemli bir figürdü ve Hristiyanlık, özellikle de Katolik Kilisesi üzerinde büyük etki sahibiydi.

image 141
Erasmus Kimdir 8

Erasmus’un düşünceleri ve yazıları, o dönemde Kilise‘nin yapısını ve uygulamalarını sorgulamıştır. Özellikle, “Deliliğin Övgüsü” adlı eseriyle tanınır; bu eserde, insanların sahip olduğu çeşitli kusurları hicveder ve eğitimin önemine vurgu yapar. Ayrıca, Kutsal Kitap’ın Yunanca ve Latince çevirisini içeren “Novum Testamentum” adlı eseri, Kilise’nin baskın olan Vulgata versiyonuna alternatif bir metin sunmuştur.

Erasmus’un “Deliliğin Övgüsü” adlı eseri

“Deliliğin Övgüsü” Erasmus’un en önemli eserlerinden biridir. Bu eser, onun döneminde oldukça etkili olmuş ve geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Ancak, benimle sohbet ederken metnin birebir alıntısını sunmam uygun değil, çünkü bu intihal olurdu. Bunun yerine, eserin ana fikirlerini ve önemli noktalarını samimi bir dille özetleyebilirim.

“Deliliğin Övgüsü”, insanların sahip olduğu çeşitli kusurları alaya alan ve eğitimin önemine vurgu yapan bir eserdir. Erasmus, eserinde deliliği olumlu bir şekilde ele alır ve toplumdaki çeşitli insanların sahip olduğu “akıllıca” delilikleri örnekler. Bu, onun zamanında oldukça cesur bir yaklaşımdı çünkü o dönemde toplumun “akıllıca” kabul ettiği bazı davranış biçimlerini sorguluyordu.

Eser, aynı zamanda dönemin sosyal ve dini normlarına eleştirel bir bakış sunar. Kilise ve toplumun diğer kurumlarını eleştirirken, insanların gerçek bilgiye ve içsel erdeme ulaşmak için eğitim ve özgür düşünceye olan ihtiyacını vurgular. Bu, Erasmus’un Rönesans dönemindeki entelektüel ve entelektüel devrimin bir parçası olarak gördüğü şeydir.

Sonuç olarak, “Deliliğin Övgüsü” Erasmus’un cesur ve özgün düşüncelerini içeren önemli bir eserdir. Ancak, herhangi bir eserde olduğu gibi, metni tam olarak anlamak ve takdir etmek için doğrudan kaynağa başvurmak önemlidir.

Novum Testamentum Adlı Eseri

“Novum Testamentum” adlı eser, Desiderius Erasmus’un önemli bir çalışmasıdır. Bu eser, Kutsal Kitap’ın Yunanca ve Latince çevirisini içeren bir çalışmadır. Erasmus, Rönesans döneminde yaşamış bir hümanist olarak, dini metinlerin orijinal dilde incelenmesini teşvik etmiş ve bu çevirilerin doğruluğunu sorgulamıştır.

Erasmus’un “Novum Testamentum” çevirisi, Kutsal Kitap’ın Yeni Ahit bölümünü içerir ve özellikle Yunanca metni Latince’ye çevirirken dikkatle çalışılmıştır. Bu çalışma, o dönemdeki Hristiyanlık dünyasında büyük bir etki yaratmış ve daha sonraki Reformasyon hareketinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Erasmus, “Novum Testamentum”da, Kutsal Kitap’ın orijinal metninin önemini vurgulamış ve Kilise’nin baskın olan Vulgata versiyonuna alternatif bir metin sunmuştur. Bu, o dönemde Kilise’nin otoritesine meydan okuyan bir adım olmuş ve Reform hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilmesine katkıda bulunmuştur.

Ancak, Erasmus’un “Novum Testamentum” çevirisi, eleştirmenler arasında tartışmalı olmuştur. Bazıları, onun çevirisini Kilise’nin öğretilerini sorgulamak için bir araç olarak kullandığını iddia etmiştir. Diğerleri ise, onun çalışmasının dini metinlerin daha doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunduğunu savunmuştur.

Sonuç olarak, Erasmus’un “Novum Testamentum” adlı eseri, Kutsal Kitap’ın orijinal dilde incelenmesi ve çevirisine dair önemli bir adımdır. Bu çalışma, dönemin dini ve entelektüel ortamında önemli bir yer işgal etmiş ve Hristiyanlık dünyasının gelecekteki gelişimini etkilemiştir.

Erasmusun Türkler ve Araplar Hakkındaki Söylemleri

Erasmus, döneminin önemli bir hümanisti olarak, geniş bir yelpazede konular hakkında düşüncelerini dile getirdi. Türkler ve Araplar hakkındaki görüşleri de bu çerçevede değerlendirilebilir. Ancak, Erasmus’un Türkler ve Araplarla ilgili kesin görüşleri genellikle karışıktır ve farklı eserlerinde farklı perspektifler sunar.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Erasmus’un döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa üzerinde önemli bir etkisi vardı ve bu durum onun Türkler hakkında düşünce üretmesine sebep olmuş olabilir. Ancak, direkt olarak Türkler ve Araplar hakkında yoğun bir şekilde yazdığı belirli bir eser bulunmamaktadır.

Erasmus’un eserlerinde genellikle farklı kültürlerin ve milletlerin bir arada yaşaması ve hoşgörü içinde bulunması gerektiğine dair vurgular bulunur. Ancak, bazı eserlerinde İslam’ı eleştirdiği ve Avrupa’nın İslam’ın etkisinden korunması gerektiği yönünde görüşler ileri sürdüğü bilinmektedir.

Bu nedenle, Erasmus’un Türkler ve Araplar hakkındaki söylemleri genellikle dönemin siyasi ve kültürel bağlamına göre değişkenlik gösterir. Onun düşüncelerini tam olarak anlamak ve yorumlamak için eserlerinin geniş bir analizi gereklidir.

Erasmus, Osmanlı Devleti’nin Sultan Süleyman (Yasa getirici/Kanuni; Muhteşem) döneminde zirvede (en parlak devrinde) olduğu bir zamanda, Türkleri, başarılarını ve dinlerini küçümsemiştir. Bununla birlikte, umumiyetle, Türkofobi/İslamofobi, bilim insanları ve yazarlarca es geçilmiştir. Her ikisi de Erasmus’un hayranı olan, önemli bir biyografi yazarı Stephen Zweig, ve önde gelen bir tarihçi Johan Huizinga, tabiki de bunu görmezden gelen yegane kişiler değildir.

Başka bir önemli tarihçi Heiko Oberman, Erasmus’un, ister dini isterse etnik olsun, modern hoşgörü idealine karşı az sabrı olduğunun iddia edilmesinde müstesna olmuştur. Bununla birlikte, Oberman, Erasmus’un Türk/İslam-karşıtı tutumlarından daha ziyade onun Yahudi-karşıtlığına odaklanmıştır.

Bu çalışmada, Oberman’ın argümanlarına, Erasmus’un Türkler ve İslam ile ilgili retoriği analiz edilerek, ilave yapılmış ve Erasmus’un hoşgörüsüz Avrosantrik (Avrupa merkezli) ruhla Martin Luther’den bile daha fazla büyülendiği sonucuna varılmıştır.

Günüzmüde Erasmus adı Altında Verilen Burslar

Evet, günümüzde Erasmus adı altında verilen burslar hala varlığını sürdürmektedir. Erasmus Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa’daki üniversiteler arasında öğrenci değişimini teşvik eden bir programdır. Bu program, öğrencilere Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim alma ve kültürel deneyim kazanma fırsatı sunar.

image 142
Erasmus Kimdir 9

Erasmus bursları, Avrupa’daki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilir. Bu burslar, öğrencilerin yurtdışında bir dönem veya bir yıl boyunca eğitim almalarına ve başka bir ülkede yaşam deneyimi kazanmalarına olanak tanır. Program, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda Avrupa’daki üniversiteler arasında iş birliğini ve kültürel anlayışı artırmayı hedefler.

Erasmus bursları genellikle öğrencilere eğitim ücretleri, seyahat masrafları ve yaşam giderleri için maddi destek sağlar. Bu sayede, öğrenciler farklı bir kültürü deneyimleme ve uluslararası ilişkiler kurma fırsatı bulurlar.

Erasmus Programı, Avrupa’daki birçok üniversite tarafından desteklenmektedir ve her yıl binlerce öğrenci bu programdan faydalanmaktadır. Programın amacı, gençleri uluslararası düzeyde hareketlilik ve kültürel anlayışı teşvik etmek suretiyle küresel vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Bu nedenle, Erasmus bursları günümüzde hala önemli bir rol oynamaktadır ve Avrupa’daki gençler için değerli bir fırsat sunmaktadır.

Erasmus, günümüzde de Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa’daki üniversiteler arasında öğrenci değişimini teşvik eden önemli bir programa adını vermektedir. Bu program, öğrencilere farklı bir ülkede eğitim alma ve kültürel deneyim kazanma fırsatı sunarak, akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Erasmus bursları, öğrencilere maddi destek sağlayarak yurtdışında eğitim almalarını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede, gençler farklı kültürleri deneyimleyebilir ve uluslararası ilişkiler kurabilirler. Erasmus Programı, gençleri küresel vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve günümüzde hala önemli bir rol oynamaktadır.

Açıklamalı FAQ:

  1. Erasmus bursu nasıl alınır? Erasmus bursu almak için öncelikle kendi üniversitenizin Erasmus Koordinatörlüğü veya Uluslararası İlişkiler Ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Başvuru süreci genellikle belirli bir tarih aralığında gerçekleşir ve öğrencilerin akademik başarıları, dil yeterlilikleri ve motivasyon mektupları gibi kriterler değerlendirilir.
  2. Erasmus bursu ne kadar süreyle verilir? Erasmus bursları genellikle bir dönem veya bir akademik yıl boyunca verilir. Ancak, bazı durumlarda bu süre uzatılabilir. Bursun süresi ve miktarı üniversiteye ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre değişebilir.
  3. Erasmus bursu hangi masrafları karşılar? Erasmus bursu, genellikle eğitim ücretleri, seyahat masrafları ve yaşam giderleri gibi önemli masrafları karşılar. Ayrıca, öğrencilere belirli bir miktar cep harçlığı da verilebilir.
  4. Hangi ülkelerde Erasmus programından faydalanılabilir? Erasmus Programı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki birçok üniversite tarafından desteklenmektedir. Program, Avrupa’nın birçok farklı ülkesinde eğitim alma fırsatı sunar.
  5. Erasmus deneyimi nasıl bir etki yaratır? Erasmus deneyimi, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine büyük katkıda bulunur. Farklı bir kültürü deneyimlemek ve uluslararası ilişkiler kurmak, öğrencilerin bakış açılarını genişletir ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklamların gösterimine izin veriniz. Bu siteyi ayakta tutabilmek için gereklidir. Please allow ads to be displayed. This is necessary to keep the site up and running.