Aztek İmparatorluğu

Aztek İmparatorluğu, Meksika’da 14. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdüren büyük bir uygarlıktır. İmparatorluğun merkezi olan Tenochtitlan, bugünkü Meksiko City’nin yerinde bulunmaktaydı.

Tenochtitlan

Tenochtitlan, eski Aztek İmparatorluğunun başkenti ve günümüzde Meksiko City’nin bulunduğu yerdir. İlk olarak 1325 yılında yüzen bahçeler üzerine inşa edilen Tenochtitlan, zamanla büyüyerek su kanalları, köprüler ve tapınaklarla dolu bir şehir haline geldi.

Aztek İmparatorluğunun zirvesinde, Tenochtitlan yaklaşık 200.000 kişiye ev sahipliği yaptı ve dünya çapında bir ticaret merkezi haline geldi. Ancak, İspanyol fatih Hernan Cortes’in 1521’de şehri fethetmesi sonucu, Tenochtitlan yıkıldı ve İspanyol kolonileştirme dönemi başladı. Bugünün Meksika City’si, Tenochtitlan’ın kalıntılarının üzerine inşa edilmiştir ve bu tarihi şehrin izleri hala görülebilir.


Aztek İmparatorluğu, önemli bir askeri ve siyasi güçtü. İmparatorluğun yönetimi, bir kral olan Moctezuma tarafından sağlanıyordu. Moctezuma, Aztek tanrılarına yapılan kurbanlarla ünlenmişti. İmparatorluğun sınırları, günümüzde Meksika, Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras’ın bir kısmını kapsıyordu.

Aztekler, tarım ve ticarette çok ileri bir toplumdu. İmparatorluğun en ünlü ürünü, kakao fasulyesiyle yapılan çikolata idi. Ayrıca, pamuk, mısır, fasulye, fındık ve tütün de üretiyorlardı. Ticaret, deniz yoluyla Meksika Körfezi’nden, kara yoluyla da ülkenin iç kesimlerinden sağlanıyordu.

Aztekler, astronomi ve matematik alanında da çok ileri bir toplumdu. Güneş tutulması ve ay tutulması gibi doğa olaylarını tahmin edebiliyorlardı. Matematikte, sıfırın kullanımı gibi önemli keşifler yapmışlardı.

Ancak, Aztek İmparatorluğu, İspanyolların 16. yüzyılın başlarında Meksika’yı fethetmesiyle sona erdi. İspanyollar, Aztekleri yerli halklara karşı acımasız bir şekilde bastırdılar ve imparatorluğun tüm zenginlikleri İspanyol İmparatorluğu’nun eline geçti.

Bugün, Aztek İmparatorluğu’nun kalıntıları Meksika’da turistler tarafından ziyaret edilmektedir. İmparatorluğun kalıntıları, Meksika’nın tarihi ve kültürel mirası olarak kabul edilmektedir.